• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • OBK STREETBASKETBAL ŽIAČOK

             • 15. 3. 2023
             • Naša škola ZŠ M. R. Štefánika sa zúčastnila na okresnom kole v 3x3 streetbasketbale žiačok základných škôl, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Vajanského Lučenec. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov, hralo sa systémom každý s každým. Naše žiačky v zostave: Alexandra Košíková IX.A, Karin Košíková IX.A, Sofia Trebulová IX.B, Katarína Kaššaiová VIII.A odohrali 5 zápasov, z čoho 4 zápasy vyhrali a 1 (finálový zápas) prehrali. Po krásnom kombinačnom basketbale a náročných zápasoch, sme sa umiestnili na 2. mieste. Na základe uvedených výsledkov chcem poďakovať žiačkam za úspešnú reprezentáciu našej školy.

             • OBK STREETBASKETBAL ŽIAČOK: Čítať viac
             • EMMKA, NINKA A MICHAL POSTUPUJÚ NA REGIONÁLNE KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

             • 11. 3. 2023
             • 8.3.2023 sa konalo postupové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Natália Kočalková z III.A triedy v prednese poézie, Emma Hrdinová zo IV.C a Nina Pružincová z III.A v prednese prózy. Všetky dievčatá podali skvelé výkony a my sme radi, že sa v silnej konkurencii podarilo Emmke a Ninke získať skvelé postupové 3. miesto.

             • EMMKA, NINKA A MICHAL POSTUPUJÚ NA REGIONÁLNE KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: Čítať viac
             • 22.3.2023 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8.ROČNÍKA

             • 8. 3. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 5.-8. ročníka dňa 22.3.2023 riaditeľské voľno.

             • 22.3.2023 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8.ROČNÍKA: Čítať viac
             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

             • 14. 3. 2023
             • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

              Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

              Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 23.3.2023 – 30.6.2023.

             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA: Čítať viac
             • 3. MIESTO NA KK V STOLNOM TENISE ŽIAČOK

             • 14. 3. 2023
             • Vo štvrtok dňa 23. 02. 2023 sa konalo Krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Krajské kolo organizovala Základná škola v Kalinove, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

              Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková 8.C, Nela Júlia Lökeová 7.C, Vivien Čemanová 6.C.

             • 3. MIESTO NA KK V STOLNOM TENISE ŽIAČOK: Čítať viac
             • OLY VOLÁ ŠKOLY

             • 11. 3. 2023
             • V duchu hesla “OLY VOLÁ ŠKOLY”, ktorým Slovenské olympijské a športové múzeum oslovuje mladú generáciu vytvoriť podobu maskota múzea prostredníctvom výtvarnej súťaže. Naše deti z ŠKD sa s chuťou a odhodlaním pustili do práce. Využili svoju fantáziu,kreativitu a za pomoci rôznych techník vytvorili veľmi pekné diela. Veríme, že sa naše návrhy budú porote páčiť .

             • OLY VOLÁ ŠKOLY: Čítať viac
             • MICHAL - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

             • 12. 3. 2023
             • Ako prežijem túto dobu? Často si kladiem otázku ako žiť v tejto dobe? Aké veci robiť a aké nie, ako sa zachovať v rôznych situáciách? Dnes žijeme veľmi premenlivú a hlavne digitálnu dobu. Skoro každý z nás používajú sociálne siete, hráme online hry alebo len tak surfujeme po internete. Myslím si, že je veľmi dôležité rozmyslieť si ako sa budeme správať nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Hocijaká správa alebo fotka, ktorá bola určená len na pobavenie, nás v budúcnosti môže dostať do problémov. Každá správa, fotka, „hlasovka“ alebo nejaký iný úkon v online priestore zanecháva digitálnu stopu. Podľa tejto stopy nás môžu jednoducho vypátrať. Nechcem tým povedať, že dnešnú dobu máme žiť úplne offline, len by som rád upozornil, že je veľmi dôležité správať sa zodpovedne offline, ale aj online.

             • MICHAL - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
             • ZOJA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

             • 12. 3. 2023
             • Ráno vstanem, oblečiem sa a ponáhľam sa do školy. V škole väčšinu dňa prespím a modlím sa, nech tento strašný deň skončí. Keď prídem domov, sadnem si na gauč, pustím Netflix a pomaly sa ukladám spať.

              Takto jednoducho by sa dal opísať deň bežného študenta v roku 2023. Pre niekoho nudný, pre niekoho "vysnívaný život". Kto by nechcel žiť život, v ktorom dostáva všetko predostreté na zlatej tácke? Ráno sa zobudiť, sadnúť si k pripraveným raňajkám. V škole stačí odpísať úlohy od spolužiakov, poflakovať sa a vrátiť sa domov do teplúčka. Bezstarostne sa navečerať, vyvaliť sa k veľkej telke a s pokojom na duši zaspať.

             • ZOJA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
             • EMA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

             • 12. 3. 2023
             • Ako prežijem túto dobu? Myslím si, že žijeme v dobe, ktorá je pre mnohých z nás plná zmien a výziev. Rýchly pokrok mnohých technológii, globalizácia a klimatické zmeny sú len niektoré z problémov, ktoré nás v súčasnosti ovplyvňujú. Môže sa to javiť ako veľký a strašidelný svet, v ktorom sa vieme len s ťažkosťami nájsť a orientovať. Ako však, môžeme prežiť túto dobu?

             • EMA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
             • SOFIA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

             • 12. 3. 2023
             • Ako prežijem túto dobu? Táto otázka ma celkom dosť zaskočila. Počas tejto doby si ani neuvedomujem ako ju prežívam. Pre mňa všetko ide veľmi rýchlo, teda väčšina mojich dní je uponáhľaných. Ráno vstanem, idem do školy, prídem domov, učím sa, idem na tréning, opäť prídem domov, najem sa, idem spať. Samozrejme, nájdu sa aj dni, ktoré sa ťahajú a prajem si, aby sa čo najrýchlejšie skončili. Späť však k našej dobe.

             • SOFIA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?: Čítať viac
             • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023

             • 13. 2. 2023
             • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods.9 a 10 školského zákona určuje výšku príspevku v súlade s 3. finančným pásmom, ktorý uhrádza zákonný zástupca, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

             • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023: Čítať viac
             • ZMENA VÝŠKY POPLATKU ZA ŠKD OD 1.3.2023

             • 13. 2. 2023
             • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. VZN, ktorým sa stanovuje výška poplatku do ŠKD, schválilo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Lučenci 9.2.2023.

              Od 1.3.2023 je výška príspevku do ŠKD:

             • ZMENA VÝŠKY POPLATKU ZA ŠKD OD 1.3.2023: Čítať viac
             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

             • 28. 2. 2023
             • V týždni od 20.-24.2.2023 sme realizovali lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. ročníka. Pravidelne ho realizujeme na Kokave Línii. Aj napriek teplému počasiu sme ho s podporou všetkých inštruktorov, pani zdravotníčky ale aj rodičov zvládli. Výborná organizácia a spoločné nasadenie priniesli krásny zážitok pre všetkých! Naši štvrtáci tak získali nové pohybové zručnosti alebo si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. Ďakujeme!

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA: Čítať viac
             • WEBINÁR PRE ŽIAKOV: AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ

             • 28. 2. 2023
             • Dňa 23 2. 2023 sa žiaci VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili webináru "Ako sa správne rozhodnúť" pod záštitou Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, kde žiaci mali možnosť získať nové informácie ohľadom duálneho vzdelávania.

              Prednášajúca im zdôraznila, že pre výber budúceho povolania je dôležité brať do úvahy nasledujúce faktory: ZÁUJEM - chcem, to robiť a baví ma to, INFORMÁCIE - viem, mám dostatok informácii a čerpám z overených zdrojov a SKÚSENOSŤ - mám priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť.

             • WEBINÁR PRE ŽIAKOV: AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ: Čítať viac
             • MILIÓN NOŽIČIEK

             • 2. 3. 2023
             • Dňa 23.2.2023 sa 4. a 7. oddelenie ŠKD zúčastnilo výstavy Milión nožičiek v budove Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Deti sa na výstave dozvedeli veľa zaujímavých informácii o vystavovaných živočíchoch. Po výstave sa v ŠKD rozprúdila zaujímavá debata o tom, čo sa deti dozvedeli a videli a mnoho detí tiež zatúžili mať doma zaujímavého živočícha.

             • MILIÓN NOŽIČIEK: Čítať viac
             • KATKA A PAVLÍNKA POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

             • 28. 2. 2023
             • Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa okresné kolo Dejepisnej olympiády konalo prezenčne. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročnú monotematickú tému – vývoj techniky a tiež učivo príslušného ročníka. Štúdium bolo náročné, ale žiaci našej školy v tvrdej konkurencii obstáli fantasticky. Posúďte sami:

             • KATKA A PAVLÍNKA POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
             • V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU

             • 25. 2. 2023
             • Februárové aktivity sme ukončili zaujímavým podujatím pod názvom Deň materinského jazyka, venovanému pestrosti a rozmanitosti kultúr v našej škole. Chceli sme prostredníctvom našich žiakov predstaviť jazyk, kultúrne zvyky a tradície, zaujímavosti krajín, v ktorých majú naši žiaci svoje korene! Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

             • V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU: Čítať viac
             • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

             • 28. 2. 2023
             • 23. februára 2023 sa na našej škole konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Milo nás prekvapila vysoká účasť recitátorov a porota mala naozaj náročnú úlohu vybrať tých najlepších.

              I. kategória: poézia

              1. miesto: Natália Kočálková, 2. miesto: Barbora Kunzelová, 3. miesto: Janka Dubayová, Timotej Tóth

             • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: Čítať viac
             • LUCKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

             • 25. 2. 2023
             • Dňa 16.2.2023 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali Nela Hrončeková III.B, Lucia Franeková V.A a Tamara Plašienková VI.C.

              Nelka obsadila 2. miesto v I. kategórii a Lucia 1. miesto v II. kategórii. Diavčatám gratulujeme a Lucii Franekovej budeme držať palce na krajskom kole.

             • LUCKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO: Čítať viac
             • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV

             • 25. 2. 2023
             • Spoznávať a recitovať nárečia nášho Novohradu je určite veľmi zaujímavá, ale aj náročná, úloha pre každého recitátora.

              Dňa 20.2.2023 sa konalo regionálne kolo súťaže - Poznávame nárečia našich predkov, ktorého sa zúčastnili naši žiaci. Porotu zaujali svojím prednesom a získali veľmi pekné umiestnenia.

             • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie