• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • 3. MIESTO NA OBK FLORBAL ŽIAČKY

             • 14. 4. 2023
             • 13. 4. 2023 sme sa zúčastnili OBK vo florbale starších žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Farská lúka Fiľakovo.

              Hralo sa systémom v jednej skupine „každý s každým“. Naše žiačky nastúpili v zostave Nicol Plauchová VII.B, Tereza Hrubiková VII.B, Sara Laššáková VII.B, Nikita Lilliana Krištofíková VIII.B, Simona Dobrocká VIII.A, Tamara Cíferová VIII.A, Katarína Kaššaiová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B. Dievčatá odohrali 6 zápasov z čoho 4 zápasy vyhrali a 2 zápasy prehrali. Veľmi nás mrzí prehra v dvoch zápasoch ktoré nás delili od postupu na krajské kolo, pretože to boli vyrovnané zápasy, chýbalo nám len šťastie. Celkovo sa naša škola umiestnila na 3. mieste.

             • 3. MIESTO NA OBK FLORBAL ŽIAČKY: Čítať viac
             • SOŇA BARANOVÁ NÁS REPREZENTOVALA NA KK BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

             • 22. 4. 2023
             • 17.3.2023 nás na Krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii C, teoreticko - praktická časť reprezentovala žiačka VIII.C Soňa Baranová. Soňa obsadila 15. miesto a bola úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za reprezentáciu školy a za prípravu svojej žiačky ďakujeme Mgr. A. Lenhartovej.

             • SOŇA BARANOVÁ NÁS REPREZENTOVALA NA KK BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
             • NARODILI SA NÁM ŠTEFÁNIKOVIA

             • 14. 4. 2023
             • Neuveriteľné! Vyliahli sa nám kuriatka!

              V rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik sme sa v mesiaci marec zamerali na tému Zrod života. Preto sme rozmýšľali, akým spôsobom by sme sa mohli priblížiť k tejto téme. Napadli nás krásne žlté maličké kuriatka...

              A tak sa začala naša 21 dňová púť. Doniesli sme si do školy automatickú liaheň vajec. Podsadili sme si 10 vajec a čakali. Po siedmych dňoch sme vajíčka presvecovali pod špeciálnym svetlom, či sa nám kuriatka vo vajíčkach prijali. Zistili sme, že dve vajíčka boli prázdne, tak nám ostalo iba 8. Každý deň sme im museli striekať vodu do liahne, aby mali vajíčka požadovanú teplotu a vlhkosť. Automatická liaheň slúžila na to, aby nám vajíčka ráno a večer každý deň prevracala z miesta na miesto.

             • NARODILI SA NÁM ŠTEFÁNIKOVIA: Čítať viac
             • NA KRÚŽKU PROGRAMOVANIE V SCRATCHI

             • 14. 4. 2023
             • Každýutorok sa žiaci piateho ročníka DušanOravec, AndrejPetráš a Adam Illéš stretávajú na krúžku Programovanie v Scratchi.

              Je to programovací jazyk určený pre žiakov druhého stupňa. Rozvíja u detí predstavivosť, schopnosť logicky myslieť a byť kreatívny. Od októbra, kedy sa uskutočnilo naše prvé stretnutie sa žiaci postupne, od jednoduchých krokov, učia programovať v tomto jazyku. Pomocou príkazov, ktoré sú farebne roztriedené do rôznych kategórií, spoločne vytvárame pohyblivé animácie, či jednoduché hry. Výhodou tohto programu je, že je v ňom možné programovať online, ale aj offline.

             • NA KRÚŽKU PROGRAMOVANIE V SCRATCHI: Čítať viac
             • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV

             • 21. 3. 2023
             • Milí žiaci, vážení rodičia!

              Ponúkame Vám hodiny klavíra s pedagogičkou a klaviristkou Svetlanou Grachevou priamo u nás v škole v učebni hudobnej výchovy v popoludňajších hodinách. V prípade záujmu kontaktujte priamo Svetlanu Grachevu na telefónnom čísle 0940734403. Začíname od 27.3.2023!

             • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV: Čítať viac
             • DARUJTE ŠKOLE 2%

             • 8. 2. 2023
             • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

              Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

              2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

              Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

             • DARUJTE ŠKOLE 2%: Čítať viac
             • STRAVOVANIE V ŠJ OD 1.5.2023

             • 27. 3. 2023
             • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovací návykom dieťaťa

              S účinnosťou od 01. 05. 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, čím dochádza k nasledovným zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

             • STRAVOVANIE V ŠJ OD 1.5.2023 : Čítať viac
             • AG - SAMOTESTY

             • 27. 3. 2023
             • Vážení rodičia,

              od 28.3.2023 si môžete v prípade záujmu prísť na sekretariát školy prebrať 1 balenie AG - samotestov.

              Samotesty preberá zákonný zástupca dieťaťa!

             • AG - SAMOTESTY : Čítať viac
             • MICHAL OČENÁŠ POSTUPUJE NA KK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

             • 14. 4. 2023
             • Aj v školskom roku 2022/2023 naša škola bola poverená zorganizovať Okresné kolo Chemickej olympiády. Konala sa 30.3.2023 a zúčastnilo sa na nej 5 žiakov našej školy a 7 žiakov zo ZŠ Vajanského.

              Žiaci deviatych ročníkov sa popasovali s náročnou teoretickou časťou a preverili si manuálne zručnosti v školskom laboratóriu na praktickej časti.

             • MICHAL OČENÁŠ POSTUPUJE NA KK CHEMICKEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
             • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

             • 1. 3. 2023
             • Milí predškoláci, vážení rodičia!

              Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky - ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

              Zápis sa uskutoční 3.-4.4.2023 v čase od 13.00-18.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

              Zápis do 1. ročníka trvá do 30.4.2023.

              Príďte medzi nás na Deň otvorených dverí 1.4.2023 (sobota) od 8.00-12.00 hod.

             • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA: Čítať viac
             • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTKU!

             • 2. 4. 2023
             • Ďakujeme malým i veľkým návštevníkom, ktorí nás potešili návštevou 1.4.2023 počas Dňa otvorených dverí! Bolo to skvelé stretnutie v príjemnej atmosfére.

              Veríme, že sa s Vami stretneme na ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA 3.-4.4.2023.

              Tešíme sa na Vás!

             • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTKU!: Čítať viac
             • UČEBŇA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA SA MENÍ NA MULTIFUNKČNÚ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

             • 7. 4. 2023
             • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme vybudovanie miestnosti, ktorá bude spĺňať niekoľko účelov.

              1. Miestnosť bude slúžiť na vzdelávacie účely pre žiakov i dospelých - nový moderný nábytok umožní varírovanie potrieb pre vzdelávacie účely.

              2. Miestnosť bude vybavená na senzorickú integráciu a pre reláxáciu. Jej návrh ako aj prvky sú odkomunikované s firmou ako odborným garantom, ktorá poskytuje komplexné vybavenie pre uvedené účely.

             • UČEBŇA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA SA MENÍ NA MULTIFUNKČNÚ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU: Čítať viac
             • REKONŠTRUKCIE VSTUPOV

             • 7. 4. 2023
             • Priebežne s rekonštrukciou chlapčenských toaliet v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme začali realizovať aj rekonštrukciu vstupov do pavilónu A a do hlavnej budovy. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie je zabezpečiť bezbariérovosť ako bežný štandard moderných škôl.

              Do pavilónu A rekonštruujeme vstup, ktorý sa napája na šatňu a následne na schodište na I. poschodie. Výstupom vo finálnej fáze bude montáž plošiny. Podobne sme rekonštruovali vstup do hlavnej budovy s tým, že aj v hlavnej budove bude výstupom aj plošina, ktorou sa zdravotne postihnutý vie dostať na I. poschodie a následne sa dostane do tried II. stupňa. V rámci rekonštrukcie sme zabezpečili aj výmenu vstupných dverí, ktoré umožňujú aj zdravotne postihnutým dostať sa do jednotlivých budov samostatne.

             • REKONŠTRUKCIE VSTUPOV : Čítať viac
             • ZAČALI SME S POSTUPNOU VÝMENOU VNÚTORNÝCH ŽALÚZIÍ V PAVILÓNE A

             • 7. 4. 2023
             • V mesiaci marec 2023 sme začali s výmenou vnútorných stropných žalúzií na 2. poschodí pavilónu A a to v triedach II.A a II.B. Jedná sa o náš dlhodobý cieľ zlepšovať psychohygienické podmienky našej školy v súvislosti s vysokými teplotami v jarných a letných mesiacoch.

             • ZAČALI SME S POSTUPNOU VÝMENOU VNÚTORNÝCH ŽALÚZIÍ V PAVILÓNE A: Čítať viac
             • EMMKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

             • 6. 4. 2023
             • 4. 4. 2023 sa konalo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v I.kategórii v prednese prózy reprezentovali Emma Hrdinová zo IV.C a Nina Pružincová z III.A triedy. V III. kategórii svoju prózu predniesol Michal Šarkan z IX.M triedy.

              V silnej konkurencii pekne precítených prednesov obsadili MICHAL ŠARKAN v III. kategórii prózy 3.miesto a EMMA HRDINOVÁ v I.kategórii prednesom prózy očarila nielen obecenstvo, ale aj porotu a umiestnila sa na postupovom 1. mieste.

             • EMMKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: Čítať viac
             • COVID19 - INFORMÁCIE

             • 16. 3. 2023
             • Vážení rodičia!

              V súvislosti so zrušením vyhlášky od 20.3.2023, ktorou sa určila povinná 5-dňová izolácia osôb s Covidom19 a v súvislosti s tým, že sa Covid19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, Vás žiadame: v prípade zistenia, že Vaše dieťa má Covid19, kontaktujte detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečte domácu liečbu dieťaťa – neposielajte choré dieťa do kolektívu.

             • COVID19 - INFORMÁCIE: Čítať viac
             • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

             • 8. 3. 2023
             • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

             • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV: Čítať viac
             • II.A NAVŠTÍVILA NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU

             • 9. 4. 2023
             • 5.4.2023 sa žiaci II.A triedy vybrali na jedno veľmi pekné miesto - do knižnice. Veľmi sme sa na túto návštevu tešili. V krásnych vynovených priestoroch nás medzi knihami privítala pani knihovníčka Maťka, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavého o knihách, aj nás naučila, ako sa máme v knižnici správať. Na záver našej návštevy sme si vypočuli rozprávku o sedemhlavej žirafe z pera Kristy Bendovej. Pre všetky deti to bol krásny zážitok a už teraz sa tešíme na deň, keď si budeme môcť ísť vypožičať prvé knihy.

             • II.A NAVŠTÍVILA NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie