• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • VODNÁ PÁRTY

             • 2. 7. 2023
             • Posledný deň v ŠKD sme zavŕšili vodnou párty. Bol to deň plný vody, peny, ale hlavne plný zábavy, smiechu a skvelej nálady.

              Ďakujeme detičkám, že boli súčasťou tejto rozlúčky s ŠKD a veríme, že si spolu s nami tento deň užili naplno. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v novom školskom roku! Veľká vďaka patrí hasičom DHZ z Haliče, ktorí našu párty obohatili o obrovské množstvo peny a vodnej sprchy.

             • VODNÁ PÁRTY: Čítať viac
             • EXKURZIA DO MESTSKÝCH SADOV

             • 2. 7. 2023
             • Dňa 29.6.2023 žiaci II.A triedy využili pozvanie pani Krchňákovej a navštívili novú ekoučebňu, ktorá sa nachádza v Mestských ovocných sadoch v časti Vinica. Po krátkej prechádzke sme prišli na krásne, voňavé miesto, plné ovocia, byliniek, motýlikov aj včielok. Pani Krchňáková deťom predstavila každú rastlinku, vysvetlila, prečo je užitočná. Deti si mohli prečítať aj zaujímavé informácie o prírode na náučných paneloch, vypočuli si zvuky zvierat. Rozhodli sme sa, že túto návštevu zopakujeme na jeseň, aby sme videli, ako sa sad zmenil. Bol to pre nás ďalší nádherný deň!

             • EXKURZIA DO MESTSKÝCH SADOV: Čítať viac
             • ÚSPEŠNÍ ŽIACI V BIOLOGICKÝCH SÚŤAŽIACH

             • 2. 7. 2023
             • V úplnom závere školského roka by som sa chcela ešte raz poďakovať našim šikovným žiakom, ktorí svojím zodpovedným prístupom, bádateľskými aktivitami a hlavne láskou k prírode a jej zákonitostiam získali vynikajúce výsledkyv okresných,krajských a celoslovenských kolách biologických súťaží - Bocian 2023, projektové a teoreticko-praktické olympiády, Terabio.

             • ÚSPEŠNÍ ŽIACI V BIOLOGICKÝCH SÚŤAŽIACH: Čítať viac
             • INFORMÁCIE K SLÁVNOSTNÉMU UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

             • 24. 6. 2023
             • Vážení rodičia!

              Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2023 o 8.15 hod. na školskom dvore. Následne pokračujú krátke triednické hodiny.

              Žiaci, ktorí vyjadrili záujem o obed (suchý balíček), si obed vyzdvihnú v školskej jedálni a odchádzajú domov!

              Ranný školský klub je od 6.15 hod., prosíme rodičov detí I. stupňa, aby si deti vyzdvihli do 10.30 hod. Prosíme rodičov, aby komunikovali v tomto smere s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi ŠKD.

             • INFORMÁCIE K SLÁVNOSTNÉMU UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023: Čítať viac
             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UPRATOVAČKA

             • 21. 6. 2023
             • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

              informuje o voľnom pracovnom mieste

              Voľné pracovné miesto: upratovačka

              Počet voľných pracovných miest: 1

              Pracovný pomer: 100%

              Nástup: od 1.9.2023

              Požadované podmienky:

              Predloženie dokladov overených kópii

              - žiadosť o prijatie do zamestnania;

             • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UPRATOVAČKA: Čítať viac
             • UŽ STE NÁM DALI SVOJ HLAS, PRIATELIA? HLASUJEME O 1000€ PRE NÁKUP 3D TLAČIARNÍ

             • 7. 6. 2023
             • Vážení rodičia, priatelia našej školičky!

              Už ste nám dali svoj hlas? Je pre nás veľmi potrebný a vzácny!

              Prosíme Vás o Váš hlas vo verejnom hlasovaní vo výzve Gesto pre mesto. Radi by sme s Vašou pomocou získali 1000€ na nákup 3D tlačiarní. Hlasovanie je bezplatné, prosíme o Váš čas a podporu! ĎAKUJEME!

             • UŽ STE NÁM DALI SVOJ HLAS, PRIATELIA? HLASUJEME O 1000€ PRE NÁKUP 3D TLAČIARNÍ: Čítať viac
             • DEBARIERIZÁCIA

             • 18. 6. 2023
             • Bezbariérovosť je v súčasnosti bežným a nevyhnutným štandardom moderných inštitúcií. Schody, prahy, úzke dvere, to sú jedni z vonkajších bariér, ktoré sa nachádzajú aj v našej škole.

              V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám v školskom roku 2022/2023 podarilo debariérizovať vstup do pavilónu A tým, že sa celkovo upravil vonkajší bočný vstup do šatne. Vymenili sa vonkajšie a vnútorné dvere do šatne, upravili sa alebo úplne odstránili prahy. Naším cieľom bolo, aby bol plynulý bezbariérový prechod: vonkajší areál – šatňa – toalety – 1. poschodie.

             • DEBARIERIZÁCIA: Čítať viac
             • MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

             • 17. 6. 2023
             • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sa nám podarilo vybudovať miestnosť, ktorá môže byť využívaná ako miestnosť pre senzorickú integráciu a relaxáciu ale aj ako miestnosť určená pre vzdelávacie účely.

              „Senzorická integrácia je proces, ktorý sa zaoberá spracovaním a koordináciou zmyslových informácií v mozgu. U detí s poruchami senzorickej integrácie môže táto schopnosť byť oslabená, čo môže ovplyvniť ich učenie, správanie a emočný stav. Používaním rôznych senzorických pomôcok a realizáciou aktivít ako je manipulácia s pieskom, hranie s farbami, využívanie záťažových a balančných prvkov podporujeme ich mozgovú činnosť a stimuluje ich zmysly. Deti sa tak naučia lepšie sústrediť, ovládať emócie a kontrolovať svoje správanie.

             • MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU: Čítať viac
             • ENERGOLAND

             • 26. 6. 2023
             • Návštevou Energolandu v Mochovciach sme žiakom našej školy chceli priblížiť výrobu elektrickej energie na Slovensku. Hneď pri vstupe sme videli mapu elektrární Slovenska, ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovenské elektrárne. Deti sa tu mohli pozrieť na svoj tepelný obraz v reálnom čase.

              V 3D kine sme si pozreli príbeh energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, vo filme Odysea energie. Videli sme, ako premieňame prírodné zdroje na elektrinu, pomocou stroja času sme pozorovali ako sa menilo využitie energie na Zemi v priebehu času. Žiaci mohli zistiť koľko energie vyprodukujú pri bicyklovaní, mali možnosť sa zahrať a vybudovať energeticky efektívne mesto v hre Energopolis, previesť sa na motorke bez emisií CO2 a pritom si overiť svoje vedomosti. Videli sme model aktívnej zóny reaktora, pomocou animácie sme pozorovali ako sa štiepi atóm a koľko energie pri štiepnej reakcii vzniká, zis

             • ENERGOLAND: Čítať viac
             • MATŠPORT 2023

             • 26. 6. 2023
             • V piatok 16.6.2023 sa na našej škole už druhýkrát uskutočnila športovo matematická súťaž s názvom MATŠPORT 2023. Súťaž organizovala pani učiteľka Vreteničková spolu so žiakmi z VIII.C a IX.M triedy. Spolu sme vybrali krásne prostredie Mestského parku v Lučenci, kde je dostatok miesta nielen pre 10 súťažných stanovísk, ale poskytuje aj tieň a príjemné miesto na strávenie doobeda. Súťažiacimi boli žiaci V.A, V.B a V.C triedy.

             • MATŠPORT 2023: Čítať viac
             • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023 OTVÁRA SVOJE BRÁNY

             • 6. 6. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Aj počas leta 2023 otvárame brány Letnej školičky 2023! Je naším cieľom poskytnúť pre žiakov zmysluplné vyplnenie času leta a Vám, vážení rodičia, pomôžeme zastrešiť Vaše deti počas dvojmesačných prázdnin.

              V tomto školskom roku náklady na Letnú školičku hradí zákonný zástupca na účet SK30 7500 0000 0040 2938 2610, v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a pedagóga Letnej školy.

             • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023 OTVÁRA SVOJE BRÁNY: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie