• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • MAROŠ OCENENÝ V SÚŤAŽI SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

             • 24. 6. 2023
             • V krásnych priestoroch Mestského múzea v Lučenci sa 19.6.2023 uskutočnila vernisáž 24. ročníka Szabóovho grafického Lučenca na tému Láska. Naša škola poslala do súťaže 10 výnimočných prác vyhotovených technikou suchej ihly. Získali sme aj odmenu, žiak Maroš Lacko si z vernisáže odniesol diplom a vecné dary za jeho grafickú prácu My dvaja, ktorou oslovil porotu a bol ocenený v silnej konkurencii.

             • MAROŠ OCENENÝ V SÚŤAŽI SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC: Čítať viac
             • BARBORKA POSTUPUJE DO OSTRAVY

             • 24. 6. 2023
             • 16.6.2023 sa naši žiaci Lara Košková I.C, Barbora Rubintová I.C, Samuel Kuric II.B a Dávid Mário Čeman II.B zúčastnili slovenského finále bežeckých pretekov Čokoládovej tretry v Košiciach. Do finále sa prebojovali aj Ivan Laššák z I.C, ale z dôvodu choroby neštartoval a Sophia Szmudova mala iné športové povinnosti. Malí atléti bojovali zo všetkých síl a úspešne reprezentovali našu školu. 2.miesto na 100 m Barbora Rubintová - postup na medzinárodné kolo Ostrava. Ďalšie umiestnenia 12. miesto - 100 m Lara Košková, 22. miesto - 200 m Samuel Kuric 24. miesto - 200m Dávid Mário Čeman.

             • BARBORKA POSTUPUJE DO OSTRAVY: Čítať viac
             • ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH NAJMENŠÍCH

             • 24. 6. 2023
             • Dňa 21.6.2023 sa žiaci zúčastnili atletických pretekov Novohradská liga žiakov 3. a 4. ročníka v atletike. Za tretí ročník pretekali žiaci druhého ročníka: K. Maráková, K. Koristeková, T. Petrášová, S. Kuric, F. Žigo, D. M. Čeman, S. Tóth (2.B), a D. Bojtošová (3.B). Za 4. ročník pretekali žiaci: N. Pápaiová, T. Garajová, M. Balló (4.A), S. Erkiová, A. Boháčik, D. Folk (4.B), E. S. Landlová, R. Pavlík (4.C).

             • ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH NAJMENŠÍCH: Čítať viac
             • PREDPRÁZDNINOVÉ HODINY FYZIKY

             • 24. 6. 2023
             • Tradične sme si záver školského roka v šiestom ročníku spestrili praktickou aktivitou – zhotovovali sme so žiakmi modely meteorologického balóna. Na hodine sa žiaci sa oboznámili s princípom fungovania takéhoto balónu. Na internete zistili základné informácie o meteorologickom balóne – jeho veľkosti, vybavení, vypúšťaní a pristávaní. Spolu s týmito informáciami sa oboznámili aj
              s termínmi počasie, podnebie, meteorologická stanica, so základnými meteorologickými prvkami a ich meraním. Deti opäť prejavili svoju kreativitu a výstupom ich práce boli naozaj pekné modely.

             • PREDPRÁZDNINOVÉ HODINY FYZIKY: Čítať viac
             • 1.MIESTO NA OKRESNOM KOLE VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK

             • 15. 6. 2023
             • 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili Okresného kola v malom futbale starších žiačok, ktoré sa konalo na Mestskom futbalovom štadióne v Lučenci. Hralo sa systémom v jednej skupine „každý s každým“.

              Naše žiačky v zostave Sofia Kraľová VII.C, Simona Dobrocká VIII.A, Tamara Ciferová VIII.A, Adela Lokšová VIII.A, Mariana Radičová VIII.A, Veronika Adamová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B, Tereza Hrubiková VII. B. Dievčatá odohrali 2 zápasy po 20 minút, z ktorých 2 zápasy vyhrali a umiestnili sa na 1. mieste.

             • 1.MIESTO NA OKRESNOM KOLE VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK: Čítať viac
             • 6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE FESTIVAL 4 ŽIVLOV

             • 14. 6. 2023
             • Festival 4 živlov približuje zábavnou formou žiakom vedu a techniku, ide o vedátorskú aktivitu. Podujatie bolo pre súťažiacich dvojdňové a zamerané na bádanie v oblasti prírodných vied.

              Prvý deň sme absolvovali vláčikom Prešporáčikom prehliadku Bratislavy. Neobišli sme ani Bratislavský hrad. V Novom meste bolo pre nás pripravené divadelné predstavenie.

             • 6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE FESTIVAL 4 ŽIVLOV: Čítať viac
             • PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA

             • 10. 6. 2023
             • Medzi každoročne plánované exkurzie na našej škole patrí dejepisno-geografická exkurzia za poznaním života jednej z najväčších osobností slovenských dejín – M. R. Štefánika.

              Prvou našou zastávkou bolo Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

             • PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA: Čítať viac
             • ŠTÚROV ZVOLEN - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE

             • 9. 6. 2023
             • Emma Hrončeková, žiačka V.C triedy, reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen 2023 v rétorike žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala 6. júna 2023 vo Zvolene.

              Podpolianske osvetové stredisko Zvolen organizovalo už 36. ročník súťaže v rétorike, ktorej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnanie svojich schopností. Zišlo sa tu veľmi veľa nádejných rečníkov z celého Slovenska. Súťaž sa začala v momente, keď si žiaci vyžrebovali rozprávku, bájku alebo krátky príbeh, ktorý si mali počas pätnástich minút prečítať a dotvoriť podľa svojej fantázie. Následne v časovom limite 3 minúty prerozprávali obsah.

             • ŠTÚROV ZVOLEN - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE: Čítať viac
             • VČELÍ KÚT

             • 9. 6. 2023
             • Včelárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho hospodárstva. Kde nie sú včely, nie je život. Preto sme sa aj my, v rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik, chceli priblížiť k týmto nádherným stvorenia a poučiť sa o ich spôsobe života.

              Tak sme sa vybrali do Včelieho kúta vo Vidinej, kde býva včelár, ktorý má 150 včelích rodín, aby nám o tom porozprával. Ukázal nám, z ktorých častí sa skladá včelí úľ, ako to všetko v úli funguje, ako sa vytáča med v medomede, výrobu pastovaného medu a počas celej prezentácie sme ochutnávali všetky produkty vyrobené včelárom.

             • VČELÍ KÚT: Čítať viac
             • MDD NA BICYKLI

             • 6. 6. 2023
             • V dnešnej dobe je cyklistika stále viac a viac populárna športová činnosť mládeže. Dôkazom toho je aj rekordná účasť takmer 50 žiakov na cykloturistike, ktorá sa konala na našej škole v rámci MDD. Štartovalo sa zo školského areálu do mestského parku a odtiaľ po cyklotrase na Haličský zámok a späť. Počas trasy sme mali niekoľko krátkych zastávok na oddych a občerstvenie, ako napríklad v parku pod zámkom alebo cestou späť pri v.n. Ľadovo. Túto trasu, bez väčších problémov, každý zvládol a šťastne došiel do cieľa. Žiakom patrí pochvala za disciplinovanosť i odhodlanie a kolegyniam A. Beňovej, V. Zaťkovej a kolegovi J. Jurigovi poďakovanie za pomoc pri realizovaní tohto podujatia.

             • MDD NA BICYKLI: Čítať viac
             • II.A STRÁVILA MDD V MESTSKOM MÚZEU

             • 3. 6. 2023
             • Dnešný deň si deti z II.A užili v Mestskom múzeu Lučenec. Ráno sme si prezreli výstavné miestnosti, ktoré sme neskôr prebádali, aby sme našli odpovede na záludné otázky. Po malom občerstvení sme využili dvor mestského múzea na rôzne hry. Bolo nám tak dobre, že sa nám ani nechcelo odísť. Ďakujeme pani Moravčíkovej, že nám umožnila stráviť takýto krásny deň v nádherných priestoroch, tiež ďakujeme rodine Borošovej, ktorá priniesla pre všetky deti fajné, voňavučké buchtičky!

             • II.A STRÁVILA MDD V MESTSKOM MÚZEU: Čítať viac
             • MDD V I.B TRIEDE

             • 3. 6. 2023
             • Mesiac jún začína sviatočným dňom, ktorý je venovaný všetkým deťom. Ako inak, aj my sme si ho užili. Zahrali sme sa rôzne hry, súťažili sme, zaspievali sme si, nakreslili krásne plagáty. Slniečko krásne hrialo, tak sme po chutnom obede zašli na sladkú zmrzlinu a dosýta si vychutnali tieto pekné spoločné chvíle.

             • MDD V I.B TRIEDE: Čítať viac
             • 4 KOMUNITNÉ STRETNUTIA – PRIESTOR NA DISKUSIU A ROZVOJ PODPORY

             • 3. 6. 2023
             • V školskom roku 2022/2023 sme pre pedagogických a odborných zamestnancov ako aj pre rodičov zorganizovali 4 komunitné stretnutia zamerané na aktuálne témy.

              I.komunitné stretnutie – Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra

              II.komunitné stretnutie – Rozhovory o IT prevencii

              III.komunitné stretnutie – Nadané dieťa

             • 4 KOMUNITNÉ STRETNUTIA – PRIESTOR NA DISKUSIU A ROZVOJ PODPORY: Čítať viac
             • IV.KOMUNITNÉ STRETNUTIE – LOGOPÉDIA A UČENIE

             • 3. 6. 2023
             • 30.5.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali IV.komunitné stretnutie pod názvom Logopédia a učenie. Naše pozvanie okrem pedagogických a odborných zamestnancov prijali aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci a Mgr. Teréz Zupko, logopedička Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci.

             • IV.KOMUNITNÉ STRETNUTIE – LOGOPÉDIA A UČENIE: Čítať viac
             • 1. MIESTO NA OK VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV

             • 3. 6. 2023
             • 30. 5. 2023 sa na futbalovom štadióne v Lučenci konalo Okresné kolo vo futbale starších žiakov ZŠ, ktorého sa zúčastnilo 10 základných škôl. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 8 žiakov: Jakub Molnár IX.M, Jakub Ifrim IX.M, Dominik Halaj IX.A, Daniel Drugda VIII.A, Samir Faizi VIII.M, Róbert Motoška VIII.M, Martin Cibuľa VIII.M, Dominik Hulák VII.C.

             • 1. MIESTO NA OK VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAKOV: Čítať viac
             • ČARO POVESTÍ SO SPISOVATEĽKOU RENÁTOU MATÚŠKOVOU

             • 3. 6. 2023
             • 26. 5. 2023 sme sa s VIII.C triedou zúčastnili v Novohradskej knižnici v Lučenci na besede s autorkou nielen povestí, ale aj utorokou knihy o detstve Milana Rastislava Štefánika. Pani Matúšková má dar slova, čas nám pri otázkach a zaujímavých odpovediach ubehol neúprosne rýchlo. Ďakujeme Novohradskej knižnici, pani knihovníčkam Jarke a Maťke a samozrejme pani spisovateľke za príjemne prežité predpoludnie.

             • ČARO POVESTÍ SO SPISOVATEĽKOU RENÁTOU MATÚŠKOVOU: Čítať viac
             • SKVELÉ ŠTVRŤFINÁLE ČOKOLÁDOVEJ TRETRY

             • 3. 6. 2023
             • 19.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili 7. ročníka bežeckých pretekov Čokoládovej tretry. Išlo o štvrťfinále v Žiari nad Hronom. Súťažili v behu na 100m, 200m, 300m a hod raketkou. V konkurencii atletických klubov si viedli výborne. Pretekalo 14 žiakov z toho 5 žiakov postupilo na celoslovenské finále do Košíc. Všetkým zúčastneným ďakujeme za výborné výsledky a rodičom za zabezpečenie dopravy i povzbudivého fandenia.

             • SKVELÉ ŠTVRŤFINÁLE ČOKOLÁDOVEJ TRETRY: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie