• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • II.A NAVŠTÍVILA NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU

             • 9. 4. 2023
             • 5.4.2023 sa žiaci II.A triedy vybrali na jedno veľmi pekné miesto - do knižnice. Veľmi sme sa na túto návštevu tešili. V krásnych vynovených priestoroch nás medzi knihami privítala pani knihovníčka Maťka, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavého o knihách, aj nás naučila, ako sa máme v knižnici správať. Na záver našej návštevy sme si vypočuli rozprávku o sedemhlavej žirafe z pera Kristy Bendovej. Pre všetky deti to bol krásny zážitok a už teraz sa tešíme na deň, keď si budeme môcť ísť vypožičať prvé knihy.

             • II.A NAVŠTÍVILA NOVOHRADSKÚ KNIŽNICU: Čítať viac
             • ŽIACI UČITEĽMI

             • 9. 4. 2023
             • 24.3.2023 sme mohli, my učitelia, trošku oddychovať, pretože sa pred tabule postavili miesto nás naši žiaci, ktorí si takto mohli vyskúšať, aké to je, byť učiteľom, hoci len na chvíľu. V II.A boli takýmito učiteľmi žiaci zo VI.C triedy - Martin Lekeň, Lukáš Juraštík, Mia Malovcová a Nina Tóthová. Všetky deti musím pochváliť, pretože sa na svoje hodiny pripravili naozaj svedomito - prišli na konzultácie, vyžiadali si materiály. Hodiny s nimi boli naozaj výborné, našim druhákom sa veľmi páčili, určite by sa takto chceli učiť aj častejšie. Preto sa už teraz tešíme, kto bude na budúci rok v našej triede učiteľom!

             • ŽIACI UČITEĽMI: Čítať viac
             • DIVOTVORNÝ HRNČEK

             • 6. 4. 2023
             • 29.3.2023 sme si v ŠKD pripomenuli ,"Marec mesiac knihy". Popoludnie sa nieslo v znamení poézie a prózy. Za spolupráci všetkých pani vychovávateliek a pánov vychovávateľov sme si spoločne pripravili rozprávkové popoludnie, počas ktorého si každé oddelenie ŠKD pripravilo program pre svojich spolužiakov a aj napriek veľkej tréme, zvládli svoje vystúpenie všetci účinkujúci na jednotku.

             • DIVOTVORNÝ HRNČEK: Čítať viac
             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 8. ROČNÍKA

             • 6. 4. 2023
             • V dňoch od 26. 03. 2023, do 31. 03. 2023 sa naša škola zúčastnila lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná - Chopok. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa lyžiarskych zručností (4 lyžiarske skupiny, 1 snowboardová skupina). Žiaci si okrem lyžiarskych vedomostí a zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov.

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 8. ROČNÍKA: Čítať viac
             • JARNÝ ZBER PAPIERA

             • 14. 3. 2023
             • Jarný zber papiera sa uskutoční od 20.3. - 31.3.2023. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

              Ďakujeme!

             • JARNÝ ZBER PAPIERA: Čítať viac
             • ŽIAK MESIACA MAREC 2023

             • 29. 3. 2023
             • Ani tento mesiac vedenie školského parlamentu nezabudlo na našich najusilovnejších a najšikovnejších žiakov za mesiac marec. Týmto podujatím si vždy spríjemníme deň, pretože oceňujeme žiakov, ktorých vybrali triedne kolektívy za ich nápomocnosť, výsledky v škole a v súťažiach, príkladné a slušné správanie... Aj tentokrát prišli na oceňovanie pani riaditeľka a pani zástupkyňa a aj vedenie školy takto ocenilo našich žiakov rôznymi maškrtami.

             • ŽIAK MESIACA MAREC 2023: Čítať viac
             • DEŇ VODY V II.B

             • 29. 3. 2023
             • Žiaci II.B si 22.3.2023 pripomenuli dôležitosť pitnej vody, ktorú mnohí z nás berieme za samozrejmosť.

              V krátkom, ale pútavom príbehu sa dozvedeli, aké je putovanie dažďovej kvapky v kolobehu vody v prírode. Potom mali malú ochutnávku vody z prírodného prameňa pri Kalinove, na ktorej sa im veľmi páčila chuť a netradičná vôňa tejto vody. Zhodli sa na tom, že je chutná a vedeli by si predstaviť, že nám tečie z kohútika. V závere sme mali aktivitu zameranú na výrobu spoločného plagátu. Pre deti je takýto spôsob vyučovania zaujímavý, motivujúci, plný zážitkov, ale aj oddychovo relaxačný od bežného školského vyučovania.

             • DEŇ VODY V II.B: Čítať viac
             • EÚ V MOJOM REGIÓNE - OCENENÉ PRÁCE NAŠICH ŽIAČOK

             • 25. 3. 2023
             • Dňa 20.3.2023 sa v Radnici v Lučenci konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže EÚ v mojom regióne, ktorú usporiadalo Mesto Lučenec a Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Sme veľmi šťastní a hrdí na naše žiačky, ktoré získali v tejto celoslovenskej výtvarnej súťaži ocenenia. V 1. kategórii získala 1. miesto Tamara Odzganová z II.A triedy a 3. miesto Natália Chudá tiež z II.A triedy. V 2. kategórii získala Lea Ďurošová z VIII.A špeciálnu cenu. Ceny odovzdali dievčatám pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková a pani vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Ivana Jasenková Olšágová. Kultúrny program nám pripravili žiaci a učitelia z Cirkevnej ZUŠ v Lučenci.

             • EÚ V MOJOM REGIÓNE - OCENENÉ PRÁCE NAŠICH ŽIAČOK: Čítať viac
             • Aj POCITY A EMÓCIE ŽIAKOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

             • 25. 3. 2023
             • Na spoznanie osobnosti žiakov je potrebný čas. Tento čas je veľmi dôležitý nakoľko si moja práca vyžaduje individuálny prístup ku každému žiakovi. Sú žiaci, ktorí sa učia mechanicky - naspamäť , iní zase pri učení potrebujú didaktické pomôcky, ďalší sa ľahšie učia prostredníctvom praktických príkladov. Sú žiaci, ktorí potrebujú viac času na prácu, druhí zase tichšie prostredie, neistému žiakovi stačí malé prikývnutie hlavy, ale pracujem aj so žiakom, ktorému musím byť oporou po celý čas.

             • Aj POCITY A EMÓCIE ŽIAKOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ: Čítať viac
             • TRIEDNICKÁ HODINA V I.C NA TÉMU INKLÚZIA

             • 25. 3. 2023
             • Triednické hodiny v 1. ročníku realizujem hravou, zábavnou formou. Spoločne hrou, príbehmi, aktivitami sa spoznávame, zisťujeme rôzne osobné odlišnosti a riešime problémy. Skupinová práca môže byť využitá ako metóda, organizačná forma, ale aj ako kooperatívne vyučovanie, ktoré obohacuje vyučovanie o sociálne aspekty. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z práce svojich členov. Kooperatívne hry podporujú spoluprácu, zdieľanie, prijatie. Žiaci sa hrajú s druhými, nie proti druhým, každý vyhráva, všetci sa snažia o jeden spoločný cieľ.

             • TRIEDNICKÁ HODINA V I.C NA TÉMU INKLÚZIA: Čítať viac
             • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ

             • 23. 3. 2023
             • Dňa 20. 3. 2023 sa uskutočnilo Okresné pred kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ (skupina B), ktorého sa zúčastnila aj naša škola. V skupine sa stretlo 5 základných škôl.

              Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 10 žiačok: Sofia Kráľová VII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Paulína Moravčíková VII.B, Sára Lašáková VII.B, Saskia Orlaiová VI.A, Nina Jamnická V.A, Sophia Szmudová V.B, Ema Hrdličková V.B, Ema Gaberová V.B, Ema Kapišovská V.C.

             • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ : Čítať viac
             • TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA V ŠKD

             • 25. 3. 2023
             • V mesiaci marec sa realizovali oddelenia ŠKD rôzne zaujímavé aktivity v rámci Týždňa priateľstva s cieľom utužovania kamarátstiev našich detí ŠKD. V našich oddeleniach sme pre deti pripravili aktivity zamerané na spoluprácu, dôveru, rozvoj empatie a vzájomného porozumenia Toto všetko si deti rozvíjali prostredníctvom rôznorodých hier, tvorivých aktivít, rozhovoru, ale aj krátkych motivačných rozprávok

             • TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA V ŠKD: Čítať viac
             • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE

             • 18. 3. 2023
             • Byť triednou učiteľkou v matematickej triede je úplne niečo iné, ako byť ňou v bežnej triede. Žiaci v týchto triedach sú všeobecne výkonnostne vysoko nastavení, v práci sú súťaživí, nadmieru motivovaní a zvyknutí dostať za každú cenu zo seba maximum. Neradi zažívajú neúspech, považujú ho za vlastné zlyhanie.

             • BYŤ TRIEDNOU UČTEĽKOU V MATEMATICKEJ TRIEDE: Čítať viac
             • COSMOS DISCOVERY

             • 22. 3. 2023
             • Pretože sa neustále snažíme u žiakov našej školy podporovať vzťah k vede a technike, zorganizovali sme dňa 17.3.2023 exkurziu na výstavu Cosmos Discovery v Bratislave.
              Výstava previedla žiakov históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Táto jedinečná výstava vznikla v spolupráci s americkou NASA a múzeom a vzdelávacím centrom Cosmosphere. Žiaci mohli obdivovať stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. Veríme, že sa im výstava páčila a že získali nejakú predstavu o tom, čo všetko let do vesmíru obnáša.

             • COSMOS DISCOVERY: Čítať viac
             • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA

             • 18. 3. 2023
             • Tému inklúzie poňali žiaci IV.C triedy ako farebnú pestrosť možností rozvíjania každého žiaka, či je to šikovný športovec, výborný matematikár, recitátor, spevák, alebo žiak, ktorý pracuje s asistentkou a potrebuje pri učení jej pomoc. Naša škola je tu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, zabávať, športovať, učiť sa, stretávať zaujímavých ľudí a besedovať s nimi, zúčastňovať sa rôznych školských aktivít – proste pre tých, ktorí sa chcú tešiť z nových vedomostí, skúseností a zážitkov.

             • PESTROSŤ ROZVÍJANIA KAŽDÉHO ŽIAKA: Čítať viac
             • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

             • 18. 3. 2023
             • Pred štyrmi rokmi som v rámci inklúzie začala pracovať so žiakom s telesným postihnutím. Jedná sa o diagnózu spastická kvadruplegická DMO. Žiak bol začlenený do triedy formou individuálnej integrácie s intaktnými žiakmi.

              V prvej triede nemal osvojené návyky správneho úchopu ceruzky, lateralita bola u neho nevyhranená. Obidve ruky má spastické, pridružený je aj tremor. Nohy má tiež spastické. Základnou úlohou pre mňa ako asistenta bolo zistiť, ktorá ruka bude vhodná na písanie. Po dlhšom čase som zistila, že bude písať pravou rukou. Ďalšou, veľmi dôležitou fázou bolo naučiť žiaka písať a kresliť s ľahkosťou – podľa jeho fyzických možností – netlačiť na podložku a predchádzať bolesti ruky.

             • PRÁCA ASISTENTA SO ŽIAKOM S TELESNÝM POSTIHNUTÍM: Čítať viac
             • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C

             • 18. 3. 2023
             • Práca s nadanými žiakmi je pre učiteľa veľkou motivačnou výzvou, ale zároveň je náročná, tak po časovej, ako aj organizačnej stránke. Každý žiak v triede je pre mňa ako triednu učiteľku individuálna osobnosť a neexistuje jednoznačná šablóna na prácu s nimi. Niektorých žiakov charakterizuje veľmi dobrá pamäť, vysoká intelektuálna zvedavosť, široká slovná zásoba a dobrá argumentácia. Tieto typy žiakov sa snažia organizovať svoje okolie – spolužiakov, chcú si presadzovať svoje pravidlá v triednom kolektíve. ň

             • MATEMATICKÁ TRIEDA VI.C: Čítať viac
             • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI

             • 14. 3. 2023
             • Aktivita: Rovesnícka mediácia v spolupráci s Mgr. Dušanou Bieleszovou (mediátorka so špecializáciou na oblasť školskej a rovesníckej mediácie)

              Dňa 21.02.2023 sa na našej škole uskutočnila školská a rovesnícka mediácia pod vedením Mgr. Dušany Bieleszovej. Išlo o 4. stretnutie rovesníckych mediátorov realizované formou „Projektového vyučovania„. Aktivity boli zamerané na tímové riešenia konkrétnych situácií. Zameriavali sme sa na: spoluprácu, čítať pokyny s porozumením, pracovať s pravidlami, určiť kompetencie v tíme a najmä pracovať v zmiešaných skupinách.

             • NAŠI ROVESNÍCKI MEDIÁTORI: Čítať viac
             • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU

             • 11. 3. 2023
             • Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.

              Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A. Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

             • CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie