• POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU

             • Milí priatelia!

              Srdečne Vás pozývame na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 95. výročia založenia našej školy, ktorá sa uskutoční 13.10.2023 o 16.00 hod. v Kine Apollo Lučenec!

              Oslávte s nami bohatú históriu, úspešnú súčasnosť a skvelú budúcnosť ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

              Tešíme sa na Vás!

           • ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023

             • 13. 2. 2023
             • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods.9 a 10 školského zákona určuje výšku príspevku v súlade s 3. finančným pásmom, ktorý uhrádza zákonný zástupca, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

             • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023: Čítať viac
             • ZMENA VÝŠKY POPLATKU ZA ŠKD OD 1.3.2023

             • 13. 2. 2023
             • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. VZN, ktorým sa stanovuje výška poplatku do ŠKD, schválilo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Lučenci 9.2.2023.

              Od 1.3.2023 je výška príspevku do ŠKD:

             • ZMENA VÝŠKY POPLATKU ZA ŠKD OD 1.3.2023: Čítať viac
             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

             • 28. 2. 2023
             • V týždni od 20.-24.2.2023 sme realizovali lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. ročníka. Pravidelne ho realizujeme na Kokave Línii. Aj napriek teplému počasiu sme ho s podporou všetkých inštruktorov, pani zdravotníčky ale aj rodičov zvládli. Výborná organizácia a spoločné nasadenie priniesli krásny zážitok pre všetkých! Naši štvrtáci tak získali nové pohybové zručnosti alebo si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. Ďakujeme!

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA: Čítať viac
             • WEBINÁR PRE ŽIAKOV: AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ

             • 28. 2. 2023
             • Dňa 23 2. 2023 sa žiaci VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili webináru "Ako sa správne rozhodnúť" pod záštitou Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, kde žiaci mali možnosť získať nové informácie ohľadom duálneho vzdelávania.

              Prednášajúca im zdôraznila, že pre výber budúceho povolania je dôležité brať do úvahy nasledujúce faktory: ZÁUJEM - chcem, to robiť a baví ma to, INFORMÁCIE - viem, mám dostatok informácii a čerpám z overených zdrojov a SKÚSENOSŤ - mám priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť.

             • WEBINÁR PRE ŽIAKOV: AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ: Čítať viac
             • MILIÓN NOŽIČIEK

             • 2. 3. 2023
             • Dňa 23.2.2023 sa 4. a 7. oddelenie ŠKD zúčastnilo výstavy Milión nožičiek v budove Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Deti sa na výstave dozvedeli veľa zaujímavých informácii o vystavovaných živočíchoch. Po výstave sa v ŠKD rozprúdila zaujímavá debata o tom, čo sa deti dozvedeli a videli a mnoho detí tiež zatúžili mať doma zaujímavého živočícha.

             • MILIÓN NOŽIČIEK: Čítať viac
             • KATKA A PAVLÍNKA POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

             • 28. 2. 2023
             • Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa okresné kolo Dejepisnej olympiády konalo prezenčne. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročnú monotematickú tému – vývoj techniky a tiež učivo príslušného ročníka. Štúdium bolo náročné, ale žiaci našej školy v tvrdej konkurencii obstáli fantasticky. Posúďte sami:

             • KATKA A PAVLÍNKA POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY: Čítať viac
             • V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU

             • 25. 2. 2023
             • Februárové aktivity sme ukončili zaujímavým podujatím pod názvom Deň materinského jazyka, venovanému pestrosti a rozmanitosti kultúr v našej škole. Chceli sme prostredníctvom našich žiakov predstaviť jazyk, kultúrne zvyky a tradície, zaujímavosti krajín, v ktorých majú naši žiaci svoje korene! Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

             • V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU: Čítať viac
             • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

             • 28. 2. 2023
             • 23. februára 2023 sa na našej škole konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Milo nás prekvapila vysoká účasť recitátorov a porota mala naozaj náročnú úlohu vybrať tých najlepších.

              I. kategória: poézia

              1. miesto: Natália Kočálková, 2. miesto: Barbora Kunzelová, 3. miesto: Janka Dubayová, Timotej Tóth

             • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: Čítať viac
             • LUCKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

             • 25. 2. 2023
             • Dňa 16.2.2023 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali Nela Hrončeková III.B, Lucia Franeková V.A a Tamara Plašienková VI.C.

              Nelka obsadila 2. miesto v I. kategórii a Lucia 1. miesto v II. kategórii. Diavčatám gratulujeme a Lucii Franekovej budeme držať palce na krajskom kole.

             • LUCKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO: Čítať viac
             • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV

             • 25. 2. 2023
             • Spoznávať a recitovať nárečia nášho Novohradu je určite veľmi zaujímavá, ale aj náročná, úloha pre každého recitátora.

              Dňa 20.2.2023 sa konalo regionálne kolo súťaže - Poznávame nárečia našich predkov, ktorého sa zúčastnili naši žiaci. Porotu zaujali svojím prednesom a získali veľmi pekné umiestnenia.

             • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV: Čítať viac
             • TRIEDNICKÉ HODINY V I.B

             • 21. 2. 2023
             • Vstup do školy je pre každé dieťa významným krokom. Škola dáva deťom nie len priestor na vzdelávanie, ale zároveň je to inštitúcia ich postupnej socializácie. Práve v triednych kolektívoch sa stretávajú s rovesníkmi, vnímajú rozmanitosti a učia sa vzájomnému spolužitiu. Triednické hodiny nám dávajú skvelé možnosti venovať sa témam ako je priateľstvo, empatia, rešpekt, tolerancia.

             • TRIEDNICKÉ HODINY V I.B: Čítať viac
             • MLIEČNY PROGRAM OBNOVENÝ

             • 20. 2. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci,

              spoločnosť Rajo nás informovala, že dochádzka k obnoveniu dodávky mlieka. Dodávka bude 23.2.2023, žiakom vydáme mlieko v piatok 24.2.2023.

             • MLIEČNY PROGRAM OBNOVENÝ: Čítať viac
             • DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

             • 15. 2. 2023
             • Je nádherným podujatím v našej školičke. Máme žiakov z rôznych kútov sveta, ktorí nám na podujatí predstavia zvyky, tradície, jazyk. V rámci podujatia ale nemôže chýbať naša bohatá kultúra a krásna slovenčina, ku ktorej patrí aj nárečie.

              Rozmanitosť je priestorom na vzájomné spoznávanie sa a rozvoj porozumenia a tolerancie!

             • DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA: Čítať viac
             • FEBRUÁROVÍ ŽIACI MESIACA

             • 18. 2. 2023
             • Aj v mesiaci február Školský parlament slávnostne ocenil jedného žiaka z každej triedy, ktorého si volili triedne kolektívy. Pri voľbe žiaka mesiaca sa nekladie dôraz iba na prospech žiaka, dôležitý je jeho osobný pokrok, zodpovedný prístup k plneniu školských povinností či vytváranie a upevňovanie vzťahov v triede.

             • FEBRUÁROVÍ ŽIACI MESIACA: Čítať viac
             • VÝSTAVA O UČEBNICIACH SJL

             • 18. 2. 2023
             • Žiaci II.B sa dnes zúčastnili zaujímavej výstavy ,,UČEBNICE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V HISTÓRII SLOVENSKÉHO NÁRODA " v Dome MS v Lučenci. Výstavu nám obohatila sprievodným slovom, kvízom a hrou na klavír Mgr. Ľ. Lacová, ktorá sa nielen prihovorila žiakom, ale aj zahrala známu ľudovú pieseň Kopala studienku. Žiaci nadšene vnímali nové informácie o VZNIKU SPISOVNEJ SLOVENČINY a s úctou prezerali vystavené učebnice, z ktorých si mohli prelistovať a prečítať ukážky textov.

             • VÝSTAVA O UČEBNICIACH SJL: Čítať viac
             • MLIEČNY PROGRAM POZASTAVENÝ

             • 15. 2. 2023
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Veľmi nás mrzí, že Vám musíme oznámiť informáciu, že bezplatný mliečny program, prostredníctvom ktorého žiaci dostávali na každý deň mlieko zdarma, je aktuálne pozastavený. Túto informáciu nám nečakane oznámila spoločnosť Rajo s uvedením, že boli vyčerpané finančné prostriedky na bezplatný školský program.

             • MLIEČNY PROGRAM POZASTAVENÝ: Čítať viac
             • ROZHOVORY O IT PREVENCII

             • 16. 2. 2023
             • 14.2.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali podujatie určené pre komunitu zamestnancov a rodičov. Témou II. komunitného stretnutia bola internetová prevencia. Pozvali sme medzi nás Ing. Jaroslava Ostera z OZ Preventista.sk, ktorý sa zameral na 3 oblasti: online hry, zverejňovanie fotiek a videí a podvody.

             • ROZHOVORY O IT PREVENCII: Čítať viac
             • MAJSTROVSTVÁ SR 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU

             • 18. 2. 2023
             • 15. februára 2023 sme sa presvedčili, že záujem o šach vzrastá každoročne rýchlym tempom. Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré prebiehali v kultúrnom dome v Podunajských Biskupiciach sa zúčastnilo rekordných 508 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska.

              Našu školu ako aj mesto Lučenec reprezentovali dve družstvá.

             • MAJSTROVSTVÁ SR 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU: Čítať viac
             • VNÍMAJME OKOLIE A ĽUDÍ V ŇOM!

             • 18. 2. 2023
             • Žiaci IV.A triedy sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia venovali na triednických hodinách otázkam týkajúcich sa pomoci handicapovaným ľuďom, či deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zapojili sa do rôznych zaujímavých aktivít. Pracovali v skupinách, pričom využili aj omaľovánku špeciálne vytvorenú pre projekt Naša inkluzívna škola a následne spoločne zhotovili obrázkový plagát, súvisiaci s danou tematikou. Taktiež vypĺňali aj dotazník. Čítali príbehy o Mimi a Líze od autorky Kataríny Molákovej a kolektívu, kamarátkach, z ktorých jedno dievčatko je nevidiace. Následne príbehy ilustrovali a zhotovili výstavu výtvarných prác.

             • VNÍMAJME OKOLIE A ĽUDÍ V ŇOM!: Čítať viac
             • KARNEVAL NA JEDNOTKU

             • 18. 2. 2023
             • 15.2.2023 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili na karnevale Môžeme povedať, že deti boli veľmi kreatívne, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť naozaj rôznorodé kostýmy a masky. Detičky čakali súťaže a samozrejme nemohla chýbať diskotéka. Veríme, že si toto popoludnie naplno užili a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

             • KARNEVAL NA JEDNOTKU: Čítať viac
            •  

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie