• Asistenti učiteľa

    • Mgr. Radka Findrová, findrova@zsstefanikalc.sk

     Mgr. Drahomíra Krokošová, krokosova@zsstefanikalc.sk

     Veronika Zaťková, zatkova@zsstefanikalc.sk

     Eva Nagyová, nagyova.eva@zsstefanikalc.sk

     Mgr. Silvia Hutková, hutkova@zsstefanikalc.sk


     Asistentka učiteľa v rámci projektu Naša inkluzívna škola

     Bc. Adriána Beňová, benova.adriana@zsstefanikalc.sk


     Asistentky učiteľa v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     Stanislava Kováčiková, kovacikova@zsstefanikalc.sk

     Silvia Salajová, salajova.silvia@zsstefanikalc.sk

     Monika Krnáčová, krnacova@zsstefanikalc.sk

     Bc. Martina Hrončeková, hroncekova@zsstefanikalc.sk

     Mgr. Denisa Šumecová, sumecova.denisa@zsstefanikalc.sk


     Asistentka učiteľa v rámci Plánu obnovy a odolnosti

     Mgr. Zuzana Mészárosová, meszarosova.zuzana@zsstefanikalc.sk

      

               

        

      


        

     ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci realizuje projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci výzvy OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03  OP Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie

     1.12.2020 - 31.8.2022


       

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie