• LETNÁ ŠKOLIČKA 2023

    • Aj počas leta 2023 otvárame brány Letnej školičky 2023! Je naším cieľom poskytnúť pre žiakov zmysluplné vyplnenie času leta a Vám, vážení rodičia, pomôžeme zastrešiť Vaše deti počas dvojmesačných prázdnin.

     Poplatky

     V tomto školskom roku náklady na Letnú školičku hradí zákonný zástupca na účet SK30 7500 0000 0040 2938 2610, v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a pedagóga  Letnej školy. Zodpovední pedagógovia si pripravili rozpočet pre realizáciu svojich aktivít, náklady sú uvedené v podkladoch tej-ktorej aktivity.

     Stravovanie

     V čase Letnej školy poskytujeme stravovanie žiakov vo výdajnej školskej jedálni prostredníctvom Reštaurácie Prameň z dôvodu, že žiadna školská jedáleň základných škôl v tomto čase nemá v prevádzke jedáleň. Suma za jeden obed je 4,50€ (polievka, hlavné jedlo).

     Záujemcovia

     Do Letnej školičky prijímame deti aj z iných škôl do naplnenia stanovenej kapacity skupiny. Zákonný zástupca osloví zodpovedného pedagóga, ktorý následne informujeme o aktivite a jej organizácii.

      
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie