• Plán práce školského parlamentu

    • Plán činnosti školského parlamentu v školskom roku 2022/2023

     September

     · 1. stretnutie členov školského parlamentu

     · Voľba výboru školského parlamentu

     · Aktualizácia etického kódexu žiaka

     · Schválenie plánu činnosti školského parlamentu

     Október

     · Fotografická súťaž Zelený objektív

     · Aktualizácia parlamentnej nástenky

     · Separovanie odpadu – počas celého školského roka, aktivity, súťaže

     · 2. zasadnutie školského parlamentu – inkluzívna škola

     November

     · Príprava aktivít na Európsky deň rodičov a školy

     · Halloween – výzdoba tried, deň v maskách

     · Žiak mesiaca

     December

     · Európsky deň rodičov a školy – triedne aktivity, tvorivé dielne, športové turnaje - žiaci /učitelia/ rodičia

     · Súťaž o najkrajšiu triednu výzdobu s vianočnou tematikou

     · Mikuláš

     · Žiak mesiaca

     Január

     · 3. zasadnutie školského parlamentu

     · Vyhodnotenie súťaže Zelený objektív

     · Žiak mesiaca

     Február

     · Valentínska pošta – zabezpečenie a realizácia

     · Súťaž – Najkrajšia výzdoba s valentínskou tematikou..

     · Žiak mesiaca

     Marec

     · 4. zasadnutie školského parlamentu

     · Deň učiteľov

     · Žiak mesiaca

     Apríl

     · Deň Zeme – zabezpečenie a realizácia

     · Žiak mesiaca

     · Andersenova noc

     Máj

     · 5. zasadnutie školského parlamentu

     · Štefánička má talent – triedne kolá

     · Deň rodiny – výtvarná súťaž

     · Žiak mesiaca

     Jún

     · Deň detí – rôzne aktivity, športové a talentové súťaže....

     · Štefánička má talent – školské kolo, vyhodnotenie

     · Poďakovanie pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom na konci šk. roka

     · Záverečné zasadnutie školského parlamentu a vyhodnotenie celoročnej činnosti

     Predkladaný plán činností školského parlamentu je orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa požiadaviek.

     V Lučenci, 2.9.2022

     Mgr. Veronika Mikulášová

     koordinátorka činnosti ŠP

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie