• Aktivity

    • VÝSTAVA PRÁC Z TECHNIKY

     Na hodinách techniky sa okrem teoretických vedomostí venujeme aj praktickej činnosti. Žiaci vyrábajú rôzne výrobky z dreva, hliny, látky, papiera a iných materiálov. V tomto školskom roku sme inštalovali výstavu niektorých najlepších prác.                                                                                

     Za pozornosť určite stojí modely dediniek, kde svoju zručnosť preukázali žiaci z VIII.M a IX.M, ale aj drevené stolčeky, varešky, obrazy z nitiek, autíčka, mačiatka, domčeky a iné práca vytvorené žiakmi našej školy.               

     Aj napriek tomu, že v súčasnosti je manuálna práca skôr v úzadí, tak v žiakoch je veľký potenciál, ktorý sa aj v rámci hodín techniky budeme naďalej snažiť rozvíjať.

     Michal Jóža, vyučujúci techniky

        


     OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ“

     Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán? Čo môžeme urobiť každý deň?

     Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť. Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou.

     Tieto otázky si v podtitule výtvarnej súťaže kládla Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici. Radi sme sa aj my s našimi žiakmi zapojili do výtvarného spracovania odpovedí na tieto problémy. Sme radi, že „odpoveď“ našej žiačky Petry Spodniakovej z VIII.A zaujala porotu a 11.4.2019 si Peťa prevzala Cenu BBSK – Cenu Pohronského osvetového strediska.

     Peti srdečne blahoželáme k oceneniu a za podporu svojich žiakov ďakujeme pani učiteľke Mgr. A. Lenhartovej a Mgr. V. Malčekovej.


         NA PRACOVNOM VYUČOVANÍ V IV.A

     Žiaci IV.A a IV.B triedy radi zhotovujú rôzne výrobky na pracovnom vyučovaní. V tomto zimnom období si ušili krásnych snehuliakov s pestrofarebnými čapicami a šálmi, ktorými vyzdobili školskú chodbu. Aj pri prišívaní gombíkov popustili uzdu svojej fantázie a vyrobili rozmanité obrazy kvetov, snehuliakov, smajlíkov, psíkov, slniečok... Žiaci pracovali na vyučovacej hodine s elánom a nasadením s cieľom vytvoriť pekné dekoratívne predmety.

     Mgr. Silvia Brnová

        


     VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O JÚLIUSOVI SZABÓOVI

     Dňa 25. apríla 2018 sme sa zúčastnili už 9. ročníka vedomostnej súťaže O živote a diele Júliusa Szabóa, ktorá sa tento rok niesla v duchu pop-artového umelca Vasarelyho.
     Obe naše družstvá zabojovali a získali okrem nových skúseností aj Pamätný list z rúk pani Kingy Szabóovej. Družstvo mladších žiakov tvorilo: Petra Spodniaková VII.A, Ema Stančíková VII.A a Rebeka Tichá VI.M, družstvo starších žiakov tvorili: Alena Adamove VIII.M, Frederika Biroščáková VIII.M a Filip Caban VIII.M. Družstvo našich starších zástupcov získalo aj prekrásne 2.miesto, čomu sa veľmi tešíme a blahoželáme.

     Mgr. Veronika Danková

          


     OCENENIE VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI "MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ"

     V rámci hodín biológie sme sa so žiakmi zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Slovenského banského múzea - GALÉRIE JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Témou 20. ročníka bola myšlienka „KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME“.  

     Pod vedením pani učiteliek V. Malčekovej a A. Lenhartovej sme zaslali množstvo výtvarných prác našich žiakov a veľmi sa tešíme, že porota ocenila aj práce dvoch našich žiakov II. stupňa: Olivera Mácsa z V.M a Lucie Igazovej z VIII.M triedy.

     Je úžasné sledovať spracovanie témy, tvorivé „hranie sa“ s myšlienkou a následne výsledok! Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!

        


     VO SVETE MOTÝĽOV

     Do výtvarnej súťaže Galérie Bloom Divín zaslala pani učiteľka Mgr. Veronika Danková práce žiačok VII.A triedy Petry Spodniakovej, Ivanky Ľuptákovej a Andrejky Urbanovej.


     MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ LIDICE

     Medzinárodná detská výtvarná súťať bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detských obetí českej obce Lidice nacistami a k ucteniu všetkých detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.

     Témou tohto ročníka bola Voda (nad zlato) a zapojili sa aj naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Dankovej: Noemi Kuráková V.M, Leah Košková V.M, Nina Lea Anderlová VI.M, Radka Olšiaková VII.A, Sascha G. Štromajerová V.M, Sofia Melicherčíková V.M, Patrícia Oravcová VI.M, Vojtech Baláž V.Š, Dominika Burisová VII.A a Ema Paálová VI.M. Držíme palce!

      


     TECHNIKA QUILLING

     Žiaci V.Š triedy sa pod vedením p. uč. Matuškovej a Slížovej pousilovali vytvoriť nádherné quillingové veľkonočné vajíčka. A veru sa im to aj podarilo! Ich drobné pršteky šikovne natáčali nastrihané pásy farebného papiera a vyčarovávali papierové zázraky.

      


     DÚHA 2018

      


     ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

        

          


     ZAPOJILI SME SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE KĽÚČ OD ZLATÉHO MESTA

     D

      

      


     POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI


     VÝTVARNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME - POĎAKOVANIE


     ANJEL VIANOC 2017

     Anjel Vianoc je súťaž vyhlásená Tatranskou galériou v Poprade, do ktorej sa každoročne zapájame. Tento rok sme poslali desať krásnych anjelikov, aby reprezentovali našu školu na celoslovenskej predvianočnej súťaži plnej anjelských nápadov.


     PETROHRAD OČAMI DETÍ 2017


     OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ


     MAĽUJEME TIMRAVU

          

      


     SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec s podtitulom HRAČKY.

              


     SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ OČAMI DETI

        

        


     RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI

      

        


     ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE ZELENÝ SVET 2017

        


     GRAFICKÝ NÁVRH OBÁLKY ŽIACKEJ KNIŽKY

        


     ZASLALI SME PRÁCE DO SÚŤAŽE VESMÍR OČAMI DETÍ

        


     ČO SA DEJE NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE?

      


     QUILLING

     Vyučovací predmet technika, tentokrát zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky u žiakov 6.M triedy ukázal, koľko talentu a fantázie sa ukrýva hlboko v našich žiakoch. Quilling je pomerne obtiažna technika, no žiaci sa pod vedením Mgr. Slížovej a Mgr. Matúškovej zhostili aj tejto neľahkej úlohy nad všetky naše očakávania. Posúďte sami!

     Mgr. Aneta Matúšková

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie