• VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

     • Dňa 11.6.2022 sa členovia Turistického krúžku vybrali na svoju poslednú turistiku v tomto školskom roku. Našim cieľom bol Pustý hrad vo Zvolene. Búrky, ktoré nás vystrašili v posledných dňoch, možno niektorých odradili, ale nás v sobotu čakalo krásne počasie. Túra sa nám vydarila na jednotku, mohli sme sa pokochať krásnymi výhľadmi. Na záver dňa sme si už len užívali cestu vlakom domov.

      Už teraz sa teším na všetkých malých turistov v novom školskom roku

      Mgr. Radana Tuhárska, vedúca krúžku

     • PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA

     • Medzi každoročne plánované exkurzie na našej škole  patrí dejepisno-geografická exkurzia za poznaním  života jednej z najväčších osobností slovenských dejín – M. R. Štefánika.  Po dvojročnej  covidovej  prestávke  sa žiaci deviateho ročníka mohli opäť tešiť na zaujímavú vzdelávaciu exkurziu.

      Prvou našou zastávkou bolo Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

      Po zastávke v Seredi sme sa presunuli  do rodnej dediny M. R. Štefánika – do Košarísk. Vo vynovenej expozícií sa žiaci  dozvedeli sa o štúdiách, prvých pracovných skúsenostiach, cestovateľských úspechoch, politickej činnosti a smrti generála M.R.Štefánika. Počas prehliadky expozície sme sa  vráti v čase a priestore – ocitli sme  sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stali sme  sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. Následne naše kroky smerovali k hrobu M. R. Štefánika  - Mohyle na vrchu Bradlo. 

      Mohyla na Bradle sa monumentálne vypína  nad okolím a je dôstojným miestom odpočinku generála a dvoch talianskych pilotov. Poznaním  zmysluplného života generála M.R.Štefánika a jeho veľkého úsilia pri zrode Československej republiky sa snažíme u žiakov budovať národné povedomie a hrdosť na túto významnú osobnosť našej histórie.

                                                                           Mgr. Eva Stieranková, Mgr. Martina Rajnáková

     • PREDŠKOLÁCI V ŠKOLE

     • 9.6.2022 našu školu navštívili predškoláci z MŠ Partizánska zo sovičkovej a lienkovej triedy. Zavítali do prváckych tried. I. A a I. B si pre nich pripravili otvorenú hodinu plnú zaujímavých vzdelávacích činností. Prváci s radosťou malým kamarátom predviedli ako vedia čítať, písať, počítať. Spoločne si zaspievali, zatancovali a dostatočne navnadili budúcich prvákov na školu. I. C trieda pripravila pre návštevu darčeky, edukatívne záložky. Všetkým zúčastneným ďakujem a týmto sme zavŕšili výbornú spoluprácu našej školy s materskými školami v tomto školskom roku.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • MAMUT 2022

     • 3. júna 2022 sa v Košiciach uskutočnil jubilejný 20. ročník MAMUT-a, matematickej súťaže, ktorú organizuje združenie STROM. Súťaž je určená pre päťčlenné družstvá žiakov 4. - 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií. Našu školu a región reprezentovali dve družstvá. Štartovalo sa s 3 úlohami. Počas 120 minút správne vyriešenú úlohu zamieňali overovatelia za nové zadania. Úlohy boli  rôznej náročnosti. Súťaž prebiehala zábavno-súťažnou formou, bola spojená aj s 3 športovými aktivitami,  za splnenie ktorých sme získali ďalšie úlohy na riešenie.

      V konkurencii 54 družstiev prevažne z Košického kraja sa naši žiaci nestratili a školu výborne reprezentovali. Družstvo  ESÁ z LC_1: Kapišovská Ema – IV. C; Nosáľová Patrícia – V. C; Halgašová Karolína – V. C; Huňavá Katarína – VI. C; Malčeková Michaela – VI.C získalo 25. miesto. Družstvo ESÁ z LC_2: Huňavý Ladislav – 4. C;  Vógel Leonard – 4. B; Hrončeková Emma – 4. B; Lekéň Martin – 5. C;   Polorecký Adrián– 5.C sa umiestnilo na 23. mieste.

      Všetci žiaci podali neuveriteľný výkon, bojovali zo všetkých síl, dosiahli krásne výsledky a krásne reprezentovali našu školu. Súťaž preverila nielen matematické znalosti a športové schopnosti, ale najmä spoluprácu v tíme.

      Žiakom za aktívnu reprezentáciu školy a rodičom za podporu ďakujem. Teším sa na ďalšie ročníky tejto súťaže.

       Mgr. Beata Zbojová

     • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

     • Miesto konania plaveckého výcviku:  Kúpalisko Novolandia Rapovce

      Finančné zabezpečenie pobytu:  12,50 € hradí zákonný zástupca

      - cestovné – autobusová doprava – 1 autobus - J. Jackuliak – hradí OZ Školák Lučenec

      - vstupy – 2,50 €/ žiaka/deň – spolu za 5 dní – 12,50 €

      - Úhradu je potrebné zaslať na SK30 7500 0000 0040 2938 2610, do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      - Žiak si so sebou berie len vreckové (nie je potrebné)

      - Po vyúčtovaní budú zvyšné financie zákonným zástupcom vrátené na účet.

      Výstroj potrebná k absolvovaniu plaveckého výcviku: preukaz poistenca; plavky, plavecká čiapka, plavecké okuliare, župan, osuška, gumené šľapky, krém na opaľovanie, sprchový gel a šampón, hygienické potreby + sušič

      Plán organizačného zabezpečenia:

      Žiaci prichádzajú do školy ako v bežný školský deň, následne s vyučujúcimi odchádzajú parkovisko pri Mestskom parku. O 8:30 hod. – odchod autobusom, návrat cca. 12.30 hod. Parkovisko Mestský park Lučenec

      - Obed v školskej  jedálni, žiaci odchádzaujú do ŠKD alebo domov.

      Personálne obsadenie:

      Mgr. Pavel Vranský – vedúci plaveckého výcviku

      Mgr. Marek Pentka, Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Martina Karáseková, Mgr. Ingrid Hašková, Mgr. Zuzana Fungáčová  

      Zákonný zástupca obdrží: informovaný súhlas, ktorý obsahuje všetky informácie k plaveckému výcviku

      Zákonný zástupca odovzdá najneskôr do 31.5. 2022 vedúcemu plaveckého výcviku formulár, ktorý obsahuje: vyjadrenie zákonného zástupcu, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – vyplní príslušný detský lekár (môže byť aj výmenný lístok), zákonný zástupca vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Mgr. Pavel Vranský, vedúci plaveckého výcviku

     • MDD NA II. STUPNI - ŠPORTOVÁ SUPERPÁRTY

     • Pri príležitosti MDD sme pre žiakov pripravili aktivity zamerané na pohyb, zábavu a radosť. Súťažilo sa v rôznych disciplínach a verte – neverte, naši žiaci si užili aj skok vo vreci či preťahovanie lanom! Zároveň sa hralo o prestížne víťazstvá v dôležitých tímových turnajoch školy. Nadšencov cyklistiky čakala cyklotúra do Haliče. Vyskúšali si tak jazdu po novej cyklotrase. Tých najlepších sme aj ocenili!

      Preťahovanie lanom: 1.miesto Jessica Kováčová VI.A, 2.miesto Pavlína Ľuptáková VII.C, 3.miesto Sofia Stadniuk IX.M

      Skok vo vreci: 1.miesto Nella Národová VIII.B, 2. miesto Maroš Radič V.A, 3. miesto Arman Azizi VIII.M

      Skok cez švihadlo: 1.miesto Terezka Hrubíková VI.B, 2.miesto Paulína Moravčíková VI.B., 3.miesto Lea Ďurošová VII.A

      Frisbee: 1.miesto Ivan Káka VII.C, 2.miesto Alexandra Ličková VI.C, 3.miesto Matej Urbančok VIII.B

      Hod šípkami: 1.miesto Sofia VinceováVIII.M, 2.miesto Karin Košíková VIII.A, 3.miesto Bianka Bystrianska VIII.M

      Florbal-prekážková dráha: 1.miesto Michal Čeman VII.B, Ivan Káka VII.C, 2.miesto Johann Zagrapan VI.B, 3. miesto Dávid Mács VI.B

      Kvíz o športe: 1.miesto Michal Čeman VII.B, 2.miesto Natália Kamenská VII.B, 3.miesto Nela KulichováVII.C

      Just Dance: 1.miesto L. Ďurošová VII.A, 2.miesto chlapec J. MarcinekVII.B, 3. miesto VII..C

      Stolný tenis: 1.miesto Martin Kúkoľ VIII.M, 2. miesto Adam Kanda V.A, 3. miesto Jakub Kocúr V.C

      Šachový turnaj: 1.miesto Cerovský Jozef VIII.M, 2.miesto Očenáš Michal VIII.M, 3.miesto Okohribová Sofia V.A

      Cyklotúra: 1.miesto Emília Schedlingová V.C, 2.miesto Alex Baky VI.C, 3.miesto Michal Molnár, V.B

      Stolný futbal: 5. ročník: Tamara Plašienková, Viktória Marková V.C. 6. ročník: Jakub Varga, Matúš Pauer VI.C, 7. ročník: Natália Kamenská, Margita Radičová VII.B, 8. ročník: Ema Vilhanová, Ľubica Dováľová, VIII.M

      Futbalový turnaj: 1.miesto: VIII. M: Jakub Molnár, Adrian Bystriansky, Jakub Ifrim, Pavel Kuvik, Michal Šarkan, Miroslav Buna, Marek Ďuroš, Peter Svorad

      Vybíjaná: 1. miesto: VI.C: Alexandra Ulická, Sofia Kráľová, Dominik Hulák, Viktor Chamula, Lukáš Janšto, Lukáš Danč, Marko Vrábeľ, Matej Lamocký, Nela Júlia Lokeová

      Basketbalový turnaj: 1.miesto: IX.M – Matej Kamenský, Filip Zauška, Sissi Sedlačeková

     • PRVÁ VEĽKÁ SHOW

     • Veľké ĎAKUJEME za neskutočný zážitok Elle a Nele Národovým z VIII.B za ich úžasné predstavenie so svojimi psíkmi Chesterom a Honey pre žiakov I. stupňa. Veľký obdiv, dievčatá! Ste so svojimi havkáčmi jednoducho super! Už teraz sa tešíme na ďalšiu show!

     • ŠACHOVÝ TURNAJ PODPOĽANIE - NOVOHRAD

     • 2.6.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili najväčšieho krajského šachového turnaja škôl Podpoľanie & Novohrad a získali nielen nové skúsenosti ale aj pekné ceny. Reprezentovali nás Nelka Hrončeková II.B, Emma Hrdličková IV.A, Filip Kováč III.A, Tommy Jánošík III.B, Terezka Vargová III.B, Sofia Okohribová V.A, Michal Očenáš VIII.M, Jozef Cerovský VIII.M.

      Srdečne gratulujeme Emmke Hrdličkovej k 3. miestu a Filipovi Kováčovi k 2. miestu.

      Ďakujeme naším žiakom za reprezentáciu školy a prajeme všetkým veľa úspechov v ďalších turnajoch. Takisto veľké ďakujeme patrí organizátorom OZ Šachosti Lučenec: Zuzana Gondášová, Mgr. Gustáv László, Mgr. Alena Lászlóová, Mgr. Silvia Hroncová.

      Mgr. Yulia Miseng

     • CYKLOTÚRA SMER HALIČSKÝ ZÁMOK

     • V rámci Medzinárodného dňa deti sme sa vydali na cykloturistiku smer Haličský zámok. Počasie bolo fantastické, žiaci a žiačky boli disciplinovaní a odhodlaní zvládnuť 18 kilometrov dlhu trasu so zastávkami v železničnom domčeku, zámockom parku, na zámku a cestou späť na priehrade Ľadovo so zaslúženým odpočinkom a občerstvením. Ďakujeme všetkým zúčastneným a o rok si to určite zopakujeme.

      Mgr. Michal Jóža

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie