• 1. MIESTO NAŠICH ŽIAKOV NA NOVOHRADSKÝCH HRÁCH V ATLETIKE

     • 19.10.2022 sa uskutočnili Novohradské hry v atletike. Výborné športové podujatie, na ktorom sme nemohli chýbať ani my. Pod vedením Mgr. M. Pentku a Mgr. P. Vranského nás reprezentovali Karin Košíková IX.A, Nela Júlia Lökeová VII.C, Simona Dobrocká VIII.A, Lea Ďurošová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B, Róbert Motoška VIII.C, Samir Faizi VIII.C, Daniel Drugda VIII.A, Marek Ďuroš IX.M, Michal Nagy VII.C, Miroslav Buna IX.M.

      Naši reprezentanti ukázali bojovnosť a priniesli „domov“ výborné výsledky.

      Beh na 60 metrov: N. J. Lökeová – 3. miesto, S. Trebulová - 4. miesto, M. Buna – 4. miesto

      Beh na 600 metrov: S. Dobrocká – 3. miesto, N. J. Lökeová – 4. miesto

      Beh na 800 metrov: D. Drugda – 1.miesto, S. Faizi – 3. miesto

      Hod kriketkou: M. Ďuroš – 4. miesto

      Skok do diaľky: L. Ďurošová – 2. miesto, S. Dobrocká – 3. miesto, D. Drugda – 2. miesto, S. Faizi – 3. miesto

      Štafeta 4x 60 metrov: K. Košíková, S. Dobrocká, N. J. Lökeová, S. Trebulová – 1. miesto, D. Drugda, S. Faizi, M. Buna, R. Motoška – 4. miesto

      V celkovom bodovaní 1. miesto – družstvo dievčatá a 4. miesto družstvo chlapcov, čo v konečnom súčte prinieslo našej škole 1. miesto v celkovom bodovaní. Boli ste skvelí, žiaci! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • NA KRÚŽKU TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

     • Začali sme náš krúžok - Tvorím, tvoríš, tvoríme aj tento školský rok. Žiaci sa veľmi tešili. Rozvíjali svoje zručnosti a vytvorili krásne náramky a ozdoby na kľúčenky.

      Mgr. Erika Vavríková

     • ZLATÁ RYBKA

     • 19.10. 2022 sme sa v rámci ŠKD zúčastnili divadelného predstavenia - Zlatá rybka, ktoré prinieslo so sebou veľa zábavných chvíľ. Predstavenie bolo pre deti nielen komické, ale zároveň aj poučné. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a ďakujeme!

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     • JESENNÉ DEKORÁCIE ŠKD

     • Vo štvrtok 20.10.2022 naše II. a IV. oddelenie navštívili spolu s ich pani vychovávateľkami Zdenkou Krutekovou a Alexandrou Bokorovou Mestský úrad v Lučenci, kde si pozreli zaujímavé jesenné výtvory z rôznych škôl. Medzi nimi samozrejme nechýbali dekorácie ani z nášho ŠKD!

      Alexandra Bokorová

     • EXKURZIA DO BOTANICKEJ A ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY V KOŠICIACH

     • Dňa 13.10.2022 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili na biologickej exkurzie. Najprv sme navštívili Botanickú záhradu Univerzity P.J.Šafárika, kde sme pod vedením odborného pracovníka  absolvovali prehliadku krásnych skleníkov, v ktorých sme spoznali rastliny zo všetkých krajín sveta. 

      Následne sme sa presunuli do Zoologickej záhrady v Kavečanoch. Tu sme si vypočuli prednášku o živote plazov a tí najodvážnejší sa mohli s hadom na krku aj odfotiť. Príslušný pracovník nás oboznámil o kŕmení tučniakov a párik tuleňov nám ukázal úžasné zručnosti a akrobacie vo vode. 

      Vo večerných hodinách sme sa vrátili plní zážitkov a dobrodružstiev domov. Bolo nám senzačne!!! 

                                                                                                                  Ing. M. Marčoková, Mgr. A. Lenhartová

     • PRVÝ CYKLOVÝLET VII. ODDELENIA

     • Prvý cyklovýlet VII. oddelenia ŠKD: Lučenec - Halič - Stará Halič - Tomašovce - Vidiná - Lučenec - 25 km sa vydaril na jednotku a dúfam, že k spokojnosti všetkých zučasnených deti aj rodičov. Ďakujem kolegyni Bc. M. Gurajovej a rodičom za aktívnu pomoc hlavne pri jazde na bicykloch mimo cyklotrás.

      Bc. František Gondáš

     • MISIJNÝ OKTÓBER

     • Detská modlitba ruženca má veľkú silu- vchádza do Ježišovho Božieho Srdca. Žiaci navštevujúci katolícke náboženstvo sa 19.10. v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie modlili posvätný ruženec - Svetla.

      V modlitbe vyprosovali pokoj a mier vo svete v našich rodinách a pracoviskách. Ruženec je modlitbou pokoja v ktorej rozjímame o živote Pána Ježiša a Nebeskej Matke Panne Márii.

      Ďakujem žiakom aj rodičom!

      Mgr. Jozef Juriga

     • ZAPOJTE SA DO EXPERT GENIALITY SHOW

     • Expert geniality show je celoslovenská súťaž určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a stredných škôl, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť ukázať to aj svojmu okoliu.

      Súťaž sa uskutoční dňa 30. novembra 2022 (streda), ale prihlásiť je možné len do 21.10.2022 (u p. učiteľky Benediktyovej).

      Štartovné je 5€.

      Žiaci 5. a 6. ročníka riešia dva testy s otázkami z humanitných a prírodných vied (Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry).

      Žiaci 7. až 9. ročníka súťažia v dvoch témach, ktoré si vyberú zo šiestich ponúkaných: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Do you speak English?,Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy

      Na vypracovanie testu majú súťažiaci 60 minút. Piataci a šiestaci odpovedajú na 40 otázok /po 20 z každej témy/, žiaci 7. – 9. ročníka odpovedajú na 50 otázok (25 v každej téme). Okrem vyznačenia správnej odpovede môže súťažiaci vyznačiť aj voľbu „Som si sitý(á)“, a tak získať body navyše.

      25% najlepších v každom tematickom rebríčku dostanú titul a diplom EXPERT.

      25% najlepších súťažiacich v celkovom poradí v každej vekovej kategórii získa titul a diplom TOP EXPERT.

      3% súťažiacich v každom rebríčku dostane vecnú cenu.

      Ostatní, ktorým sa nepodarí umiestniť medzi najlepšími, získajú ako spomienku na súťaž diplom účastníka a malú cenu.

      BLIŽŠIE INFO NA: www.sutazexpert.sk

      Mgr. Nora Benediktyová, koordinátorka súťaže

     • PODPORA VEDY A TECHNIKY NA NAŠEJ ŠKOLE

     • Žiaci 7. ročníka sa dňa 12.10.2022 zúčastnili exkurzie do Atlantis v Leviciach. Cieľom tohto centra je sprostredkovať návštevníkom jedinečný čas naplnený zážitkami a zábavou. Žiaci si vyskúšali fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch. Vypočuli si prednášku o najdôležitejších vynálezoch, ktoré posunuli ľudstvo vpred – objavenie kolesa, internetu, zoznámili sa s pravým vynálezcom žiarovky. Mohli si vyskúšať rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami ako aj ovládanie dronu a hoverboardu. Zábava a učenie tým však nekončili, zahrať sa mohli i v bublinovom raji a aj na 9D simulátore.

      Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila,  že si z nej odniesli neopakovateľné zážitky a aj niečo sa naučili. Aj takýmito akciami sa snažíme u žiakov našej školy vybudovať záujem o vedu a techniku.

                                                                                                   PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V CEZPOĽNOM BEHU

     • Naša škola M. R. Štefánika sa zúčastnila na Majstrovstvách okresu Lučenec v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktorý sa uskutočnil dňa 12. 10. 2022 v obci Divín. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Medzi jednotlivcami sa na 2 mieste umiestnila Simona Dobrocká z triedy VIII. A. Na 3. mieste sa umiestnil Daniel Drugda, taktiež z triedy VIII. A. Medzi družstvami naši žiaci nadali konkurencii šancu, a ako dievčatá aj chlapci obsadili tie najvyššie miesta.

      Družstvo dievčat: Simona Dobrocká VIII.A, Nella Júlia Lökeová VII.C, Karin Košíková IX.A – 1. miesto

      Družstvo chlapcov: Daniel Drugda VIII.A, Róbert Motoška VIII.C, Dominik Halaj IX.A – 1. miesto 

      Na základe vynikajúcich úspechov chcem poďakovať našim žiakom za reprezentáciu školy a želám im veľa ďalších športových úspechov. 

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie