• ATTOMAT 11

     • 13.12.2022 prebehlo už 11. kolo individuálnej online medzinárodnej súťaže z matematiky ATTOMAT 11. Súťažiaci počas 60 minút riešia matematické úlohy, kde odovzdávajú len výsledok. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

      V kategórii 6. ročník súťažilo 7 našich žiakov, všetci z triedy VI.C. V konkurencii 36 žiakov obsadili naozaj krásne miesta: M. Malček 7.miesto, I. Piliarik 9. miesto, M. Lacko 21. miesto, K. Halgašová 25. miesto, M. Lekeň 28.miesto, T. Plašienková 31. miesto, P. Olšiak 33. miesto a N. Tóthová 36. miesto.

      V kategórii 7. ročník súťažil M. Malček zo VII.C triedy a obsadil pekné 20. miesto spomedzi 23 svojich rovesníkov.

      V kategórii 8. ročník súťažilo 9 našich žiakov, všetci z triedy VIII.C, s 29 rovesníkmi a ako ich mladší spolužiaci, ani oni sa nedali  zahanbiť a získali taktiež krásne umiestnenia: I. Káka 7. miesto, R. Motoška 11. miesto, M. Pružinec 13. miesto, N. Kulichová 20. miesto, S. Baranová 23. miesto, Š. Kamenský 27. miesto, M. Grekčo 28. miesto a M. Cibula 29. miesto.

      V kategórii 9. ročník súťažilo 5 žiakov IX.M triedy s 54 deviatakmi z iných slovenských a českých škôl a získali skvelé umiestnenia: M. Očenáš 14. miesto, M. Šarkan 16. miesto, J. Demanko 25. miesto, S. Vinczeová 45. miesto a A. Nagy 51. miesto.

      Naši mladí matematici aj touto formou rozvíjajú svoju prirodzenú zvedavosť, zažívajú radosť z objavovania a stávajú sa tak angažovanými autentickými osobnosťami, ktoré s chuťou prekonávajú výzvy. Prostredníctvom matematiky a netradičných zážitkov v tejto súťaži sa vytvára dostupné, priateľské a podnetné prostredie pre našich žiakov a tak sa rozvíja ich logické a kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy. Všetkým zúčastneným žiakom blahoželám a prajem im veľa tvorivých síl aj do ďalších kôl.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • VOŇAVÁ EXKURZIA

     • V rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik sa dňa 6.12.2022 žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni PENAM.

      V poobedňajších hodinách sme sa presunuli mestskou hromadnou dopravou priamo pred pekáreň. Tam nás už čakala vedúca výroby a technologička, obliekli sme si biele čiapky a biele plášte a vošli do útrob pekárne. Mali sme možnosť vidieť proces výroby chlebíkov, rožkov a sladkého pečiva ako sú vianočky. Pozreli sme sa aj na balenie parených výrobkov. Dokonca sme si mohli niektorí skúsiť povaľkať cesto na výrobu chlebov.

      Navštívili sme aj špeciálne priestory - silo, kde sa skladuje múka. Skúsili sme si aj krájanie a balenie pekárenských výrobkov. Videli sme, kde sa chlieb a výrobky expedujú do pekárenských áut, ktoré ich potom rozvážajú do predajní. Na záver nám na rozlúčku rozdali sladké buchtičky.

      Bol to neuveriteľný zážitok, keď sme na vlastné oči mohli vidieť ako sa pečie chlieb alebo pečivo. Aj touto cestou im všetkým ešte raz ďakujeme za trpezlivosť a ochotu nám všetko ukázať a vysvetliť. Už vieme akú dlhú a namáhavú cestu musí každodenný chlebík prejsť, kým sa dostane na náš stôl.

      Ing. Marta Marčoková

     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

     • V dňoch od 4. 12. 2022 do 9. 12. 2022 sa naša škola zúčastnila lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná - Chopok. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa lyžiarskych zručností (4 lyžiarske skupiny, 1 snowboardová skupina). Počas výcviku sme sa zamerali na potreby každej skupiny od nácviku správnej techniky jej stabilizovania až po zdokonaľovanie.

      Na konci kurzu každý žiak dokázal kontrolovane zjazdiť kopec určený pre jednotlivca vzhľadom na individuálne schopnosti žiaka. Poďakovanie patrí inštruktorom: Mgr. Pavel Vranský, Mgr. Michal Jóža, Mgr. Renáta Vreteničková, Mgr. Nicole Graham Štromajerová a zdravotníkovi: Ing. Peter Matúška.

                                                                                                                                         Mgr. Marek Pentka

     • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PLATBÁM DO ŠKD A ZA STRAVU

     • Vážení rodičia,

      platbu za ŠKD za január 2023 prosíme uhradiť najneskôr do 15.12.2022 (neuhrádzajte za február 2023!) Ak tento termín nestihnete, prosíme poplatok za ŠKD za január 2023 uhradiť už IBA V MESIACI JANUÁR. Uvedené súvisí s uzatváraním ekonomického roka na škole!

      Ďalej Vás informujeme, že v súvislosti s nárastom cien sa od februára 2023 budú zvyšovať poplatky za ŠKD a za STRAVU. Uvedené zmeny vo VZN bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo a o zmenách v platbách Vás budeme včas informovať.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU

     • Dňa 9.12.2022 sa naša škola zúčastnila krajského kola Majstrovstiev Slovenska v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Tobias Koronczi VIII.C, Roman Babinský V.C, Emma Hrdličková V.B, Tereza Vargová IV.B

      Zistili sme, že konkurencia je naozaj silná a o každý jeden bod sme museli bojovať. Ďakujeme za Vašu snahu, ctižiadostivosť a reprezentáciu našej školy! S každým turnajom ste skúsenejší!

      Mgr. Yulia Miseng

     • EKURZIA DO SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA

     • Dňa 1.decembra žiaci 9.ročníka navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzia pozostávala z dvoch častí.

      V prvej časti sme navštívili vedecko-technické centrum pre deti a mládež, kde na žiakov čakali optické klamy, 3D a 2D ilúzie, hlavolamy, akustické a elektrické zariadenia, merania postrehu a iné zaujímavosti.

      V druhej časti žiaci absolvovali prehliadku stálej expozície, kde si mohli prezrieť technické zbierkové predmety z oblasti baníctva, hutníctva, kováčstva, strojárstva, elektrotechniky, astronómie, geodézie, kartografie a fyziky a podobne.

                                                                                                                            Mgr. Michal Jóža

     • ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIAMI TOALIET A VSTUPOV DO BUDOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 14.12.2022 začíname s rekonštrukciami chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A a paralelne bude prebiehať aj rekonštrukcia vstupov do hlavnej budovy a do pavilónu A zo strany Ul. Szabóa.

      Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky školy a bude trvať do konca februára 2023.

      Z tohto dôvodu prosíme o trpezlivosť. Výsledkom budú nové moderné a bezbariérové toalety ako aj nové bezbariérové vstupy do budov.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie