• MATBOJ POKRAČOVAL AJ VO FEBRUÁRI

     • Vo štvrtok 17.2.2022 sa uskutočnilo ďalšie kolo tímovej matematickej súťaže Matboj. Túto súťaž organizuje nezisková organizácia P-MAT. Je to matematická súťaž pre 4-členné tímy, ktorá prepája riešenie úloh s hraním strategickej hry. Aj toto kolo sa uskutočnilo online v prostredí Discord-u kvôli pandemickej situácii na Slovensku.

      Žiaci našej školy súťažili v každej z ponúkaných vekových kategórii v čase 16:00 – 18:30. Aj napriek vážnym technickým problémom zo strany organizátora zvládli pripojiť sa do súťaže, vyriešiť naozaj veľa úloh a umiestniť sa na veľmi pekných miestach v rámci svojich kategórií.

      M. Lekeň, A. Polorecký a J. Kocúr z V.C obsadili 29. miesto z 56 škôl zo Slovenska aj napriek tomu, že im chýbal jeden člen tímu. L. Žigo, M. Lámocký, J. Krnáč a M. Nagy zo VI.C sa umiestnili na 38. mieste z 59 škôl, P. Luptáková, S. Faizi, T. Koronczi a I. Káka zo VII. C obsadili 39. miesto zo 65 škôl. Tím z VIII.M v zložení J. Cerovský, M. Šarkan, J. Ifrim a A. Azizi sa umiestnil na 26. mieste z 57 škôl. Dva tímy z IX.M v zložení D. Kovács, V. Poprocký, J. Faizi a A. Jozefík prvý tím a S. G. Štromajerová, Z. Babinská, F. Golský a M. Nagy druhý tím, obsadili 30. a 44. miesto spomedzi 53 škôl.

      Všetkým zúčastneným žiakom chcem touto cestou zablahoželať k dosiahnutým krásnym výsledkom, poďakovať sa za trpezlivosť, usilovnosť, ochotu pracovať ako tím a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • TRIEDNICKÉ HODINY V VI.C

     • Na triednických hodinách sme sa spoznávali, rozprávali sme sa o svojich obľúbených jedlách, športoch, spevákoch, knihách, vyučovacích predmetoch, farbách, zvieratách, ... . Popritom sme robili štatistické zisťovanie, ktoré sa týkalo týchto tém. Zistené údaje sme zaznamenali do prehľadných tabuliek a spracovali aj graficky – stĺpcovým aj kruhovým diagramom. Takto jednoducho sme v matematickej triede prepojili aj triednické hodiny s matematikou.

                                                                                                                PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • AJ MY CÍTIME HRDOSŤ!

     • Nesmiernu radosť a hrdosť prežívame! Bola to sila tímu, kvalita výkonu a hokej ako srdcová záležitosť!

      Radi si opäť pozveme medzi našich žiakov Miloša Kelemena, chalana, ktorý nosí štátny znak na hrudi a od dnes aj bronzovú medailu z Olympijských hier v Pekingu!

      Ďakujeme a blahoželáme chlapcom a celému hokejovému tímu!

      Foto: FB Hockey Slovakia

     • NÁHRADNÝ TERMÍN LVVK4

     • Vážení rodičia, milí štvrtáci!

      Informujeme Vás, že náhradný termín LVVK 4 sa uskutoční v termíne 1.-4.3.2022 (ut - pia).

     • OK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Už druhý školský rok sa kvôli pandémii uskutočnilo on-line  okresné kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročné monotematické témy o kultúrnych  pamiatkách Slovenska  plus učivo daného ročníka. Štúdium bolo náročné, ale žiaci našej školy v tvrdej konkurencii obstáli fantasticky . Posúďte  sami:

      Kategória F: (6.roč.):

      3.miesto – Katarína Huňavá – VI.C

      8.miesto – Matúš  Pauer – VI.C

      Kategória E: (7.roč.):

      4.miesto – Ján Ďurica

      8.miesto – Pavlína  Ľuptáková

      Kategória D (8.roč.):

      4.miesto – Bianka Bystrianska – VIII.M

      7.miesto – Michal  Šarkan – VIII.M

      Kategória C (9.roč.):

      2.miesto – Sissi Sedlačeková – IX.M - postup na krajské kolo

      7.miesto – Simon  Matúška – IX.M

      Všetkým žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Sissi  držíme palce na krajskom kole.

                                                                                                                                             Mgr. Martina  Rajnáková

     • ŠKOLSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

     • 11.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 7 žiakov z deviatackých tried. 25.3.2022 sa uskutoční okresné kolo, na ktorom nás budú reprezentovať: Babinská Zina IX.M, Golský Filip IX.M, Uhrík Branislav IX.A, Nagy Marek IX.M a Faizi Jakub IX.M.

      Žiakov čaká intenzívna príprava a v my im v okresnom kole budeme držať palce!

      Mgr. Marta Marčoková

     • FYZIKA JE ZÁBAVA

     • Na hodinách fyziky sa žiaci oboznámili s prvými fyzikálnymi veličinami, naučili sa ich značky, jednotky, značky jednotiek, naučili sa tieto jednotky premieňať a zoznámili sa s ich rôznymi meradlami.

      Na záver tematického celku dostali za úlohu vymyslieť a zostrojiť vlastné meradlo dĺžky, objemu, či hmotnosti a vymyslieť aj vlastnú jednotku. Spomeniem len niektoré z vymyslených jednotiek dĺžky: centitolkien, vektometer, zápäsťometer, tereškemeter, lujčo... Meradlá dĺžky, ktoré vyrobili, sme vyskúšali aj na meranie rozmerov školskej lavice a hľadali sme závislosti medzi ich vymyslenými jednotkami. Meradlami hmotnosti sme porovnávali hmotnosti rôznych predmetov.

      Aj tento školský rok prejavili žiaci pri tvorbe vlastných meradiel úžasnú kreativitu. Najoriginálnejší boli žiaci 6.B triedy.                                                                            

                                                                                                                  PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • POĎAKOVANIE RODIČOM ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

     • Vážení rodičia!

      Posledné 2 februárové týždne prebiehali prezenčné i online rodičovské stretnutia. Ďakujeme za Vašu účasť. Realizovali sme prezenčné rodičovské stretnutia pred lyžiarskymi výcvikmi žiakov 4. a 9. ročníka, realizovali aj  informačné rodičovské stretnutie pre rodičov našich deviatakov ohľadom prijímacieho procesu na stredné školy a podávania prihlášok.

      Rodičovské stretnutia umožnili poskytnúť spätnú väzbu rodičom, ale zároveň sme získali potrebnú spätnú väzbu od Vás rodičov vo vzťahu k procesom školy.

      Vzájomná výmena informácií, komunikácia, riešenie dôležitých otázok je naším spoločným cieľom v skvalitňovaní výchovno - vyučovacieho procesu či chodu školy ako takého.

      Najbližšie nás rodičovské stretnutia čakajú v máji, ale naďalej budeme využívať rôzne komunikačné kanály a osobné stretnutia v riešení dôležitých otázok.

      Ďakujeme, rodičia, za spoluprácu!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy


     • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MAĽUJEME TIMRAVU

     • Dňa 9.2.2022 sa žiaci I.A triedy zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže Maľujeme Timravu. Naša spolužiačka Letícia Jasenková získala so svojim obrázkom krásne 2. miesto a my sme boli veľmi radi, že sa môžeme tešiť spolu s ňou. Cenu jej odovzdali pani Ľudmila Lacová z Domu Matice slovenskej v Lučenci a pán starosta Polichna Pavel Kyseľ. Letícii blahoželáme a už teraz sa tešíme na jej ďalšie krásne umelecké diela.

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie