• ŠKOLA V TÝŽDNI OD 17.-21.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v uvedenom týždni sa prezenčne učia všetky ročníky I. a II. stupňa. Okres Lučenec je v ružovej farbe podľa platného COVID AUTOMATU.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      a. výchovno - vyučovací proces žiakov 5. - 7. ročníka je naďalej zameraný na adaptáciu žiakov. Každý deň začíname triednickou hodinou, žiaci sa učia 5 vyučovacích hodín, nie sú skúšaní, nepíšu sa písomné práce.

      b. výchovno - vyučovací proces žiakov 8. - 9. - proces adaptácie ukončený, vedomosti žiakov môžu byť overované skúšaním, testovaním, žiaci majú 6 vyučovacích hodín

      Ďalšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude vzdelávať prezenčne. Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vzdelávania vypracovávajú zadané úlohy, poskytujete im možnosť online konzultácií. Je potrebné komunikovať s príslušnými vyučujúcimi.

      Ak sa žiak dobrovoľným rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD od 6.30, popoludňajšia činnosť do 16.30, 8 oddelení ŠKD

      Triedni učitelia budú prezisťovať záujem rodičov o činnosť ŠKD do 17.00. Ak by bol zo strany rodičov záujem, od 24.5.2021 bude činnosť ŠKD až do 17.00 hod.

      5. Opatrenia:

      - žiak nosí rúško, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      - žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      V Lučenci, 12.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SNAŽÍME SA ZLEPŠOVAŤ MIESTO, KTORÉ JE PRE ŽIAKOV, RODIČOV I ZAMESTNANCOV ICH ŠKOLIČKOU!

     • Veľmi sa tešíme, ak sa nám podarí čokoľvek zlepšiť, prispieť ku kvalite a vytvoriť ešte lepšie miesto pre život!

      V poslednom období sa nám podarilo obnoviť dopravné ihrisko a to aj vďaka našim kolegom M. Pentka, P. Vranský, L. Plešavský.

      Intenzívne pracujeme na obnove časti areálu školy pozdĺž Ulice Szabóa. Priestor nám ponúka rôzne možnosti, a tak úprava terénu, tvorba zelených plôch, oddychových zón, starostlivosť o predzáhradku, minizáhradku, obnova múrov, alebo len nový farbičkový plot nám umožňujú cítiť sa príjemne a užívať si priestor školičky. Nešlo by to hlavne bez nasadenia nepedagogických zamestnancov (pani upratovačky, páni školníci, pán vodič) či bez pani vychovávateliek.

      Pokračujeme ďalej!

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • KRÁSNY DEŇ MATIEK

     • Venujeme srdiečko všetkým mamám, mamkám, starým mamám, babkám, babičkám! Ste nenahraditeľné v našich životoch!

      Žiaci III. C triedy na hodinách pracovného vyučovania sa popasovali s ihlou, niťou a uzlíkom. Spoznávali vlastnosti textilu. Strihali podľa predlohy, navliekali niť, zahrčkali uzlík a zvládli viazaný steh. Z tejto skúsenosti vznikli krásne srdiečka, ktoré pri blížiacom sa sviatku Dňa matiek zabalili, pripísali venovanie a potešili svoje maminky. Máme nielen múdre hlavičky ale aj šikovné ručičky.       Mgr. Zuzana Fungáčová

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 10.5. - 14.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v uvedenom týždni sa prezenčne učia všetky ročníky I. a II. stupňa. Okres Lučenec je v ružovej farbe podľa platného COVID AUTOMATU.

      Tešíme sa na nástup aj žiakov 5. - 7. ročníka!

      1. Výchovno - vyučovací proces

      a. výchovno - vyučovací proces žiakov 5. - 7. ročníka je zameraný na adaptáciu žiakov. Každý deň začíname triednickou hodinou, žiaci sa učia 5 vyučovacích hodín, nie sú skúšaní, nepíšu sa písomné práce.

      b. výchovno - vyučovací proces žiakov 8. - 9. - proces adaptácie ukončený, vedomosti žiakov môžu byť overované skúšaním, testovaním, žiaci majú 6 vyučovacích hodín

      Ďalšie informácie poskytnú žiakom triedni učitelia.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.docx

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude vzdelávať prezenčne. Tí žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vzdelávania vypracovávajú zadané úlohy, poskytujete im možnosť online konzultácií. Je potrebné komunikovať s príslušnými vyučujúcimi.

      Ak sa žiak dobrovoľným rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD od 6.30, popoludňajšia činnosť do 16.30, 8 oddelení ŠKD

      5. Opatrenia:

      - žiak nosí rúško, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      - žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      - rodičia do priestoru školy nevstupujú

      V Lučenci, 6.5.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIA PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

     • Vážení rodičia!

       Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v zápise do 1. ročníka! Zápis prebieha do 30.4.

      Informujeme Vás, že vyhovieme všetkým zapísaným detičkám! Od 23.4.2021 Vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme doriešili potrebnú dokumentáciu!

      V prípade akýchkoľvek otázok, volajte riaditeľku školy 0911650189 alebo nás kontaktujte na predskolaci@zsstefanikalc.sk

      Mgr. Gabriela Aláčová, riad. školy

     • POĎAKOVANIE ZA ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Veľké ĎAKUJEME za podporu v zbere papiera. Spoločne sme vyzbierali 7270 kg. Pomáhame tak nielen škole ale aj životnému prostrediu!

     • DEŇ ŠTEFÁNIKA - UCTILI SME SI ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

     • Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli odkaz M. R. Štefánika krásnymi sprievodnými podujatiami v rámci Dňa Štefánika v našom meste.

      3. mája 2021 vyvrcholili podujatia Spomienkovými oslavami pri Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci, kedy sme si pripomenuli 102. výročie tragického úmrtia M. R. Štefánika. Aj za našu školu sme položili venček. Za krásny spev na podujatí ďakujeme zlatému hlásku Mili Palatickej z VIII.M.

      Vyhlásili sme výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál M. R. Štefánika Štefánikove cesty za poznaním. Témou 8. ročníka boli Obrazy zo života Štefánika a výtvarnou technikou leporelo. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 9 škôl, 5 lučeneckých a 4 z mimo Lučenca, z Tomášoviec, Trebišova, Bratislavy a Dolnej Lúky. Ďakujeme za krásne práce, školám a ich pedagógom za podporu svojich žiakov! Výstavu prác pripravili Mgr. V. Horváthová a Mgr. Eliška Slížová. Ocenené práce si môžete pozrieť na prízemí OC Galéria a následne na prízemí pavilónu A našej školy!

      Naši žiaci a hokejisti HC Lučenec podporili športom odkaz Štefánika a zapojili sa do bežeckej výzvy, ktorú poznáme ako Beh o Pohár Domu Matice slovenskej. Ďakujeme našim žiakom a ich pedagógom, ako aj rodičom, ktorí poctili Štefánika behom, rýchlosťou, výdržou, odhodlaním. Medzi týchto žiakov školy patrili: E. Schedlingová IV.C, M. Malatinec V.C, P. Moravčíková V.B, S. Faizi VI.C, K. Kaššaiová VI.A, T. Vajko VII.A, J. Molnár VII.M, A. Bódi VIII.Š, M. Varga VIII.Š, J. Faizi VIII.M, R. Moravčíková VIII.A, E. Lokša IX.A, B. Melicher IX.Š, J. Hrubík IX.Š, H. Šustek VIII.Š. Vo svojej kategórii sa víťazkou stala Emília Schedlingová zo IV.C. Blahoželáme!

      Ďakujeme partnerom podujatia, je to dlhodobá krásna a vzácna spolupráca: Mesto Lučenec, Spoločnosť M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Spolok M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci, MO Matice slovenskej v Lučenci, Živena - miestny odbor Lučenec.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Foto: ZŠ MRŠ, p. Schedlingová, FB Mesto Lučenec

     • VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM

     • aVážené vedenie škôl, vážení pedagógovia, milí žiaci!

      ĎAKUJEME za Vašu účasť v 8. ročníku výtvarnej súťaže Memoriálu M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním minulosti.

      Ďakujeme zapojeným školám za účasť, nádherné práce a spomienku na M. R. Štefánika a jeho odkaz prostredníctvom LEPORELA!

      Zapojené školy:

      ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec

      ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec

      ZŠ L. Novomeského, Lučenec

      ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec

      ZŠ s MŠ Tomášovce

      ZŠ Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom

      ZŠ s MŠ Grösslingova 48, Bratislava

      ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec

      Porota v zložení Mgr. Veronika Horváthová, Mgr. Eliška Slížová a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. rozhodli o ocenení:

      1. kategória

      1. miesto: Veronika Bašnárová – ZŠ Dolné Lúky, Brezová pod Bradlom

      2. miesto: Daniel Žigo – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      3. miesto: Emma Habanová – ZŠ L. Novomeského, Lučenec

       

      2. kategória

      1. miesto: Martina Miklóšová – ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec

      2. miesto: Lea Dudláková – ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Bratislava

      3. miesto: Lea Bačová - ZŠ L. Novomeského, Lučenec

       

      Cena riaditeľky školy

      Kolektív žiakov 4.B triedy – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Cena primátorky mesta Lučenec

      Kolektív autorov: Natália Polomská, Denis Frečka, Kristína Balážová, Bianka Jančušková, Viktória Zaušková, Terézia Tisovčíková, Matej Pavko – ZŠ Vajanského, Lučenec

      Cena poroty

      Kolektív autorov: Karin Kminiaková, Lucia Kálmánová, Laura Kamenská, Lea Vreštiaková, Michaela Slosiarová, Eliáš Ifrim – ZŠ Tomášovce

      Cena Sspoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom

      Sara Takáčová, Kristína Šramková – ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

      Cena Spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci a cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci

      Kolektív autorov: Marcela Líšková, Barbora Kyzúrová, Alexandra Balážová – ZŠ Vajanského, Lučenec

      Cena Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci

      Katarína Jakešová – ZŠ Dolné Lúky Brezová pod Bradlom

      Cena Živeny

      Kolektív autorov: Elena Sára Landlová, Leona Čadanová, Ella Pataiová, Emma Hrdinová, Mia Danková, Nela Vrabcová – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Blahoželáme!

      Slávnostné oceňovanie sa z dôvodu pandemických opatrení neuskutoční!

      Ceny a diplomy budú žiakom zaslané poštou alebo doručené na adresu škôl!

      V Lučenci, 30.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v súvislosti s realizáciou prijímacích skúšok na stredné školy, je potrebné, aby sa žiaci preukázali v príslušnej strednej škole negatívnym testom, alebo jeho alternatívou /potvrdením o výnimke/.

      V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 z 28. apríla 2021 sa žiak nepreukazuje negatívnym testom pri vstupe do svojej školy, avšak uchádzač o štúdium na strednej škole nie je žiakom tejto školy, preto sa na neho nevzťahuje výnimka vo vyhláške.

      V súvislosti s prijímacími skúškami zverejňujeme najčastejšie kladené otázky: FAQ k prijímacím skúškam na SŠ.pdf

      Dôležité informácie: usmernenie.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie