• SPOZNÁVANIE SVETA NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Žiaci VII.M triedy nám porozprávali o miestach, ktoré by raz chceli navštíviť. Niektorí hovorili o mestách, na ktoré radi spomínajú a vrelo všetkým odporúčajú (Lučenec, Bratislava, London, Amsterdam, New York, Los Angeles, Rome, Paris).

      Momentálne cestujeme len "prstom na mape," ale to sa, veríme a dúfame, čoskoro zmení. Možno inšpirujeme aj vás...

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • ŽIACI IV.B TVORILI KOLÁŽ

     • Bola to hodina, pri ktorej sa žiaci bavili tvorením. Pohľad na seba, do seba, spracovanie témy, inšpirácia, radosť i humor boli prítomné na tejto vyučovacej hodine s pani učiteľkou Mgr. V. Horváthovou.

     • ATTOMAT 7

     • Bezprostredne po zrealizovaní zaujímavých hodín matematiky s P-MAT sa uskutočnilo ďalšie kolo matematickej súťaže ATTOMAT organizovanej práve touto neziskovou organizáciou, tento krát už jej 7. kolo. Aj toto kolo prebiehalo online formou aj v dôsledku epidemiologickej situácie v našej krajine. Naši žiaci, už skúsení a ostrieľaní mladí matematici, bez problémov registráciu aj celý priebeh súťaže zvládli.

      Do súťaže sme sa zapojili už tretíkrát  a aj tento krát to bolo v hojnom počte. Je ešte vhodné spomenúť, že naši žiaci mali konkurenciu vo svojich rovesníkoch nielen z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky. V kategórii 6. ročník súťažilo 7 našich žiakov, všetci z triedy VI.C, a obsadili naozaj krásne miesta: J. Ďurica 23. miesto, I.Káka 54. miesto, Š. P. Kamenský 60.miesto, J. Káka 65. miesto a veľmi pekne nás reprezentovali aj S. Baranová, M. Cibula a P. Procházková.

      V kategórii 7. ročník súťažilo 11 našich žiakov, všetci z triedy VII.M, a ako ich mladší spolužiaci ani oni sa nedali  zahanbiť a vybojovali si taktiež krásne umiestnenia: M.Šarkan 32. miesto, B.Bystrianská 33. miesto, M. Očenáš 53. miesto, Z. Jakubová 55. miesto, Z. Kubincová 56. miesto, Ľ. Dováľová 58.miesto, M. Ďuroš 60. miesto, A. Bystrianský 66.miesto, S. Vinczeová 68. miesto, R. Kvak 73. miesto a E. Vilhanová 76. miesto.

      Aj toto kolo súťaže dalo našim mladým matematikom poriadne zabrať, mnohí z nich aj doslova tŕpli, len aby im nevypadla buď elektrina alebo wi-fi, ale napriek všetkým takýmto prekážkam súťažné úlohy úspešne zdolali a ja sa im opäť môžem len poďakovať a zaželať im veľa chuti a energie aj do ďalších kôl tejto súťaže.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI DÚHA

     • Krásne úspechy získali naši žiaci v celoslovenskej súťaži Dúha, ktorú organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa.

      Tamarka Kruteková VIII.M získala 1. miesto vo výtvarnej časti v kategórii starší žiaci ZŠ.

      Marko Kováč VIII.Š získal čestné uznanie v literárnej časti v III. kategórii.

      Sme hrdí na našich žiakov, blahoželáme, ďakujeme! Ďakujeme aj pani učiteľkám Mgr. V. Horváthovej a Mgr. A. Lenhartovej za podprou svojich žiakov!

     • ĽUBICA DOVÁĽOVÁ - FINALISTKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ČLOVEK VO VESMÍRE

     • Naša škola má skutočne šikovných žiakov v mnohých oblastiach. Výtvarné súťaže patria k obľúbeným aktivitám, do ktorých sa s našimi žiakmi zapájame.

      Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Človek vo vesmíre pod záštitou primátorky Mesta Lučenec, PhDr. A. Pivkovej, dcéry Jurija Gagarina Jeleny Jurievny Gagarina, plk. gšt. Ing. Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta.

      Prestížna medzinárodná súťaž bola organizovaná pri príležitosti 60 rokov od letu prvého človeka Jurija Gagarina do vesmíru.

      Nesmierne nás potešili výsledky, pretože naša žiačka Ľubica Dováľová zo VII.M sa stala finalistkou tejto krásnej súťaže. My Ľubici blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorých práce  nás tiež reprezentovali. Spolu sme zaslali 22 výtvarných prác! https://fb.watch/5c_-V1zXO1/

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 3.5.-7.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpečení chodu školy v uvedenom týždni!

      Okres Lučenec sa nachádza v III. stupni varovania.

      Prezenčne sa učia žiaci I. stupňa, 8. - 9. ročníka, dištančne sa učia žiaci 5. - 7.  ročníka.

      V činnosti je ŠKD, výdajná školská jedáleň, školský bufet, Rajo automaty.

      Činnosť ŠKD - ranný školský klub od 6.30, popoludňajšia činnosť ŠKD do 16.30.

      Žiaci nosia rúška (alebo iné možnosti prekrytia horných dýchacích ciest, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca.

      Žiaci I. a II. stupňa sa netestujú.

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Rodič vyplní vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka.docx

      Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V tomto prípade je rodič povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      Do priestorov školy môže vstúpiť len osoba, na ktorú sa vzťahujú výnimky z vyhlášky 197 ÚVZ SR.

      Školy v prírode sa do konca školského roka nerealizujú.

      Ďalšie organizačné informácie priebežne zverejňujeme!

      V Lučenci, 29.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VEDÁTORI SA PRIPRAVUJÚ NA CELOSLOVENSKÉ KOLO

     • Žiaci II. stupňa sa zapojili so svojimi vedeckými projektmi z fyziky a chémie do súťaže Festival 4 živlov. Úspešne absolvovali krajské kolo, za čo sme ich v piatok 30.4.2021 ocenili. Niku, Zinu, Maťu, Luciu, Peťu, Karin, Mareka, Filipa, Davida a Braňa z VIII.M  a VIII.A čaká príprava na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční začiatkom júna. Svojich žiakov podporujú a pripravujú pani učiteľka Mgr. Ľ. Morková a pani učiteľka Mgr. D. Tutková.

     • NELKA PÁPAIOVÁ OCENENÁ V SÚŤAŽI VESMÍR OČAMI DETÍ

     • Do výtvarnej súťaže sme zaslali výtvarné práce žiakov I. a II. stupňa. V tohtoročnej súťaži nás reprezentovali S. Václavík I.A, N. Jacová II.B, N. Pápaiová II.A, P. Csaba II.A, E. Bíróová III.B, L. Ternóczka III.B, R. Sojková III.B, A. Petráš III.C, D. Zacharová IV.C, B. Vargová IV.C a V. Brunnerová VI.C. Ďakujeme žiakom za krásne práce!

      V II. kategórii bola ocenená výtvarná práca Nelky Pápaiovej z II.A triedy. Blahoželáme!

     • VIKTÓRIA A NATÁLIA - ÚSPEŠNÉ RIEŠITEĽKY KRAJSKÉHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

     • 22. 4. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Chemickej olympiády. Veľmi sa tešíme, že naše žiačky Viktória Kalamárová a Natália Šinková z IX.M nás úspešne reprezentovali, stali sa úspešnými riešiteľkami. Viktória obsadila 23. a Natália 26. miesto. Blahoželáme dievčatám! Za podporu svojich žiačok ďakujeme Mgr. D. Tutkovej.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie