• METEOBALÓNY

     • V závere školského roka sme si na hodinách fyziky urobili stručný vstup do meteorológie, pretože témou 4. projektu bolo zostrojiť model meteorologického balóna. Žiaci sa oboznámili s termínmi počasie, podnebie, meteorologická stanica, so základnými meteorologickými prvkami a ich meraním. Na internete zistili základné informácie o meteorologickom balóne – jeho veľkosti, vybavení, vypúšťaní a pristávaní a na hodine fyziky potom zostrojili jeho model. Deti opäť prejavili svoju kreativitu a výstupom ich práce boli naozaj pekné modely. 

         PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková                                                                    

     • LABORATÓRNE CVIČENIA NA BIOLÓGII

     • Príslovie hovorí: "Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť". Práve preto som chcela žiakom viac priblížiť "tajnosti" ukrývajúce tento predmet a tým ich zaujať a vzbudiť pozornosť o tento prírodovedný odbor.

      So žiakmi šiestych ročníkov sme v rámci laboratórnych cvičení pozorovali stavbu tela hmyzu. Žiaci si doniesli rôzny uhynutý hmyz a s pomocou laboratórnych pomôcok sme skúmali stavbu tela. Následne sme telo hmyzu rozdelili na menšie časti a sledovali, čo sa na určitých častiach nachádza. Pre žiakov bola táto hodina veľmi vzrušujúca a poučná.

      Ing. Marta Marčoková

     • VÝLET NA FIĽAKOVSKÝ HRAD

     • 17.6.2022 sa žiaci III.A triedy zúčastnili školského výletu na Fiľakovský hrad. Cesta vlakom bola pre deti veľkým zážitkom.

      Navštívili sme aj Mestský park vo Fiľakove, kde sme si pozreli zvieratká v minizoo. Potom naše kroky viedli k hradu. V Bebekovej veži sme obdivovali expozíciu, kde sme si prezreli kosti pravekých zvierat, rôzne predmety tej doby: misky, šperky, zbrane, dobové oblečenie a rozmanité predmety z čias panovania Turkov. Žiaci sledovali aj film o hrade. Držať v ruke ozajstný meč a štít bolo pre deti niečo nevšedné. Z horného hradu sme pozorovali krásny výhľad na okolité mesto.

      Zakúpili sme si suveníry ako spomienku na náš výlet. V závere sme sa osviežili sladkou zmrzlinou. Z výletu sme sa vrátili plní radosti a zážitkov.

      Mgr. Silvia Brnová

     • AKČNÝ VÝLET

     • Žiaci tried VII.C a VIII.B si v piatok 17.6.2022 užili netypický a akčný výlet do Paintball arény vo Zvolene, kde bojovali nielen proti sebe, ale najmä proti nude, stereotypu a stresu. 

      Po vyčerpávajúcich bojoch sme si vychutnali super obed, ktorý sme však vyberali cestou na stanicu, aby sme stihli vlak, vďaka ktorému máme o jeden nezabudnuteľný zážitok viac.

      Mgr. Veronika Mikulášová

     • KEĎ SA PARTIA PODARÍ

     • Jeden z júnových víkendov sme si s deckami zo IV.A a ich rodičmi užili parádne dva dni na chate Hámor pri Kokave nad Rimavicou. Vymenili sme pohodlie víkendových gaučov za zelenú trávu, ihriská, veľa hier a súťaží, nočnú orientačnú hru, večerné posedenie pri ohnisku a návštevu blízkej farmy, ktorú sa nám podarilo s majiteľmi vybaviť. Deti na nej mohli zažiť priamy kontakt s domácimi zvieratami a atmosféru pravej dedinskej farmy so všetkým, čo k tomu patrí. Domáci gazda nás ponúkol vynikajúcou žinčicou a skvelým domácim syrom. Dohoda, že nám dopraje možnosť vychutnať si tieto dobroty aj večer a že nám ich dokonca osobne na chatu večer donesie, bola rýchlo na svete.

      Ranná cesta v sobotu vláčikom s deťmi nám ubehla veľmi rýchlo, rodičia autami vyviezli na chatu všetko potrebné a prišli pre nás na vlakovú zastávku v  Liešnici. Po našom príchode na chatu sme rýchlo vyriešili ubytovanie, deti si obhliadli okolie a začali sme s pripravenými súťažami a hrami na ihriskách v areáli chaty. Deti v nich mali preukázať nielen rýchlosť a obratnosť, ale aj logiku, vedomosti a dôvtip. Počas celej soboty bolo ich úlohou nazbierať za splnené úlohy 10 kľúčikov, ktorými večer „oslobodili“ reťazami obmotanú truhlicu s „pokladom“. Ich celodenná usilovnosť bola odmenená sladkým prekvapením. Večer samozrejme nemohla chýbať „povinná jazda“ – večerná opekačka pri ohnisku.

      Deti sa počas dňa zahrali, zabavili, zasmiali, združili, zrelaxovali, ale aj výdatne nasýtili chutným jedlom. My dospelí sme sa v kľude porozprávali o mnohých témach a určite môžem povedať, že sa vytvorili medzi nami aj nové priateľské vzťahy.

      Priebeh soboty nám nenarušil ani krátky podvečerný dážď, ba práve asi naopak...V meste by sme deťom behať v daždi zrejme nedovolili, čo deti v Hámri pri plnení úloh celkom očarilo.

      Pracovný život učiteľov 1.stupňa je do istej miery kúskovaný na štvorročné obdobia od prvého dňa s novými prvákmi, po posledný deň so svojimi štvrtákmi. Je to kolobeh, ktorého ďalšia časť pre mňa čoskoro skonči.

      Lúčenia s deťmi a rodičmi, s ktorými je ich triedny štyri roky, nebývajú ľahké. Takýto bude aj tohoročný 30. jún. Želám všetkým mojim štvrtákom a ich rodičom veľa školských aj osobných úspechov v ďalších rokoch.

      Mgr. Pavel Anderle, triedny učiteľ 

     • EMA, PEŤA A NELA NA SUPERFINÁLE V ŠAMORÍNE

     • V dňoch 13. – 14. júna 2022 sa naše žiačky Ema Štetková VIII.A, Petra Procházková VII.C a Nela Júlia Lökeová VI.C zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise, ktoré sa konalo v športovom komplexe X – BIONIC Sphere Šamorín. Boli to úžasné dva dni športovej slávnosti, ktoré zorganizovalo Národné športové centrum, Slovenský stolnotenisový zväz a Školský šport podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Dievčatá bojovali viac než zo všetkých síl, a nakoniec sa im podaril krásny výsledok, kde medzi silnou konkurenciou na Slovensku obsadili 5. miesto v kategórii družstiev starších žiačok ZŠ.

      Srdečne gratulujeme, a tešíme sa na ich ďalšiu účasť v Superfinále Školský šport 2023!

                                                                                                                      Mgr. Pavel Vranský  

     • PIATACKE ROZVRHY

     • Na konci školského roka, keď už aj piataci dokážu pracovať v programe Excel,  sa žiaci V.A a  V.C triedy rozhodli vypracovať rozvrhy podľa svojho gusta. Na hodinách matematiky sme sa učili narysovať tabuľku, do ktorej sme zobrazovali rôzne údaje, ako napríklad výsledky prieskumu, akým spôsobom chodia naši žiaci do školy. Tabuľku sme rysovali nielen tradične „na papieri“,  ale aj „elektroniky“ v programe Excel. Tieto poznatky sme využili aj pri riešení úlohy vypracovať týždenný rozvrh hodín pre 5. ročník podľa svojich vlastných predstáv.

      Samozrejme, že sme zachovali dotáciu hodín, ktorá je platná pre 5. ročník. Žiaci mohli do rozvrhu pridať aj predmety, ktoré sa síce na škole momentálne nevyučujú, ale ktoré by tam chceli mať. Museli samozrejme brať ohľad aj na to, aby bolo reálne ich vysnívaný predmet na škole vyučovať.

      Myslím si, že žiakom sa táto úloha naozaj páčila, mali veľmi zaujímavé a podnetné nápady, svoje rozvrhy vypracovali s radosťou a veľkou snahou. Tieto netradičné hodiny matematiky sme vyplnili veľmi príjemnou a kreatívnou činnosťou a navzájom sme sa viac spoznali.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • VEDÁTORI NA FESTIVALE 4 ŽIVLOV V BRATISLAVE

     • Dňa 3. júna 2022 sa konal v Bratislave v  Zážitkovom centre - Auréliu 5. ročník celoslovenskej súťaže Festival 4 živlov. Je to súťaž vedátorských prírodovedných projektov. Do Bratislavy sme cestovali spolu s pedagógmi a študentami Súkromného gymnázia v Lučenci, čím sme podporili vzájomnú spoluprácu a pomoc.

      V obrovskej konkurencii (150 účastníkov), získali v celoslovenskom finále Viktor Poprocký  z IX.M  2. miesto za projekt „Stirlingov motor a pokusy na stlačený vzduch“. Projekt  Stirlingov motor, i keď ho vytvoril, žiaľ pre chorobu ho nemohol prezentovať. Študent Súkromného gymnázia v Lučenci Matej Bartoš sa  však ujal  prezentácie jeho projektu tesne pred súťažou a odprezentoval ho s maximálnym nasadením a so všetkými jeho pokusmi.

      Našu školu repreznetovali aj ďalší žiaci z IX.M Sascha  Štromajerová, Marek Nagy, Filip Golský, Zina Babinská.

      Všetci s oduševnením a hrdosťou prezentovali svoje projekty pred porotou a obhajovali si svoje projekty, hypotézy teoreticky aj prakticky. Získali radosť z objaveného, zdravé sebavedomie a mnoho cenných skúseností. Festival amaveťákov sa niesol v duchu výbornej organizácie sekretariátu Amavetu v Bratislave. Cítili sme sa super po každej stránke!

      Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM a gratulujeme!

      Mgr. Ľubica Morková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie