• ĎAKUJEME ZA KRABIČKY 💛

     • Ďakujeme triednym kolektívom, triednym učiteľom, rodičom a všetkým s dobrým srdiečkom, ktorí v prispeli svojou solidaritou so seniormi do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 1.12.2023 sme odovzdali krabičky kontaktnej osobe. ĎAKUJEME!

     • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za účasť na rodičovských stretnutiach, ktoré sme organizovali v rámci hodnotenia výchovno-vyučovacích výsledkov za I. štvrťrok školského roka 2023/2024.

      Vzájomná komunikácia a pravidelná spätná väzba sú pre nás dôležité a nevyhnutné pre skvalitňovanie procesov!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ÚHRADY ZA ŠKD A STRAVU JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ DO 14.12.2023

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s ukončovaním kalendárneho roka Vás prosíme realizovať všetky úhrady za stravu a ŠKD najneskôr do 14.12.2023 (vrátane). Od 15.12.2023 sa zaslané platby na účet školy budú vracať späť na účet zákonného zástupcu. Úhrady bude možné realizovať následne v mesiaci január 2024!

      Ďakujeme za porozumenie!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT

     • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia!
      Srdečne Vás pozývame na Vianočný benefičný koncert pod záštitou MUDr. Juraja Pelča, Lukáša Pelča a Mesta Lučenec s úžasnými hosťami a krásnou benefičnou myšlienkou zameranou na podporu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenca.!

      Príďte si užiť vianočnú atmosféru a podporiť myšlienku dobročinnosti 7.12.2023 do Kina Apollo!

      V programe vystúpia:

      Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na umeleckej scéne od r.1982. Jeho zakladateľkou je ArtD. Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a počas svojej bohatej histórie mu tlieskali poslucháči európskych veľkomiest (Berlín, Budapešť, Londýn, Moskva, Paríž, Štokholm, Viedeň...), Ameriky (Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington...), Kanady (Montreal, Ottawa, Toronto), Japonska (Osaca, Tokyo...), Izraela, Jeruzalema, Tel Avivu, Haify, Cypru, či Taiwanu.

      A práve 7.12. exkluzívne vystúpi zbor v Kine Apollo v Lučenci. Máme nesmiernu radosť, že takéto špičkové teleso pod vedením Magdalény Rovňákovej prijalo naše pozvanie a podporilo tým našu vianočnú benefičnú myšlienku. Spolu so zborom výstúpia aj operný spevák MARTIN BABJAK a speváčka LENKA PIEŠOVÁ.

      Výťažok z vianočného benefičného koncertu venujeme základným školám mesta Lučenec.

      Lístky si môžete zakúpiť v MIC (Mestské informačné centrum) Lučenec - historická radnica.

      Tešíme sa na Vás!

     • SME HRDÍ NA NAŠICH ŽIAKOV – ŠKOLSKÝ PARLAMENT OCENIL ŽIAKOV I. ŠTVRŤROKA

     • December sme začali oceňovaním! V školskom roku 2023/2024 oceňuje školský parlament žiakov na návrh triednych kolektívov za každé hodnotiace obdobie. Naši ocenení žiaci pomáhali druhým, reprezentovali triedu a školu, pravidelne sa pripravovali, slušne správali alebo si to správanie zlepšili.

      Koho navrhli triedne kolektívy na ocenenie?

      Viktória Csabová I.A, Filip Jóža I.B, Ján Čepko I.C, Alex Tokár II.A, Ema Ráczová II.B, Karolína Uhorskai II.C, Samuel Gréč III.A, David Mário Čeman III.B, Zaira Malatincová III.C, Alexey Škrabák IV.A, Nela Hrončeková IV.B, Peter Andil V.A, Tímea Garajová V.B, Emma Hrdinová V.C, Nina Jamnická VI.A, Kiara Marko VI.B, Zina Fedešová VI.C, Miroslav Meliš VII.A, Natália Kurajská VII.B, Martin Lekeň VII.C, Mia Feketeová VIII.A, Erik Malatinec VIII.B, Michaela Malčeková VIII.C, Anna Maria Lawhorn IX.A, Marin Tabakov IX.B, Petra Procházková IX.C.

      BLAHOŽELÁME!

      Ďakujeme školskému parlamentu za vytváranie dobrých vzťahov v našej školičke!

     • ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

     • 30.11.2023 žiaci IX.C triedy navštívili Gymnázium B.S. Timravy, kde si pre nich študenti a pani asistentka Emily z Bostonu pripravili zaujímavú prezentáciu o americkom sviatku Thanksgiving. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov z histórie aj súčasnosti, otestovali si nadobudnuté vedomosti formou zábavného kvízu, zamysleli sa a hlavne sa veľa nasmiali.

      Mgr. Veronika Mikulášová

     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 16.11.2023 sa na našej škole konala Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci si vo svojich kategóriách A1 a A2 zmerali svoje sily. Ich úlohou bolo absolvovať písomný test skladajúci sa z gramatiky, slovnej zásoby, posluchu a čítania s porozumením. Po absolvovaní písomnej časti každý žiak tvoril príbeh podľa predloženého obrázka. Všetci zúčastnení svojimi výkonmi dokázali, že učenie sa anglického jazyka ich baví.

      Výsledky v oboch kategóriách sú nasledovné:

      Kategória A1 - (žiaci 5. až 7. ročníka)

      1.miesto - Oraliová Saskia zo VII.A

      2.miesto - Debrecéni Sebastien zo VI.B

      3.miesto - Olšiak Patrik zo VII.C

      4.miesto - Fedešová Zina zo VI.C

      Kategória A2 - (žiaci 8. a 9. ročníka)

      1.miesto - Petrincová Nela z IX.C

      2.miesto - Zboja Patrik Marian z IX.A

      3.miesto - Tabakov Marin A. z IX.B

      4.miesto - Yu Sofia - z VIII.C

      Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a dvom prvým dievčatám z každej kategórie budeme držať päste v okresnom kole!

      Mgr. Aneta Matúšková

     • NÁBOJ JUNIOR

     • 24.11.2023 sa konala matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior. Žiaci riešili počas dvoch hodín úlohy rozvíjajúce logické myslenie. Družstvo deviatakov v zložení: R. Motoška, J. Káka, I. Káka a S. Faizi z IX.C obsadilo 12. miesto. Družstvo žiakov ôsmeho ročníka, ktoré zbieralo hlavne skúsenosti, v zložení K. Huňavá, M. Malčeková, M. Pauer a L. Žigo z VIII.C, skončilo na 20. mieste.

      Úspech v súťaži závisel nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Cieľom súťaže je okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

      Chlapcom a dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie