• BESEDA S TEMATIKOU PREVENCIE

     • 8.2.2023 sme pre žiakov VI.B, VII.A, VII.B pripravili preventívnu besedu s prokurátormi Okresnej prokuratúry Lučenec JUDr. Janou Jurinovou a JUDr. Júliusom Slavkovským. Žiaci sa oboznámili s problematikou ako trestnoprávna zodpovednosť, trestné činy, priestupky, záškoláctvo, drogová trestná činnosť, internetová prevencia, šírenie pornografie ako aj s následkami vyplývajúcimi z páchania priestupkov a trestných činov.

      Ďakujeme za realizáciu besedy. Vítame spoluprácu ako veľmi dobrý nástroj prevencie v spolupráci s odborníkmi!

     • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV

     • Dňa 27.1.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Lučenci, Spoznávame nárečia našich predkov.

      Deti sa prostredníctvom tejto súťaže zoznámili s jazykom, ktorý možno používali ich prastaré mamy, s dedičstvom, ktoré tu pre nás zanechali, ale ktoré sa pomaličky vytráca. Preto je poslanie tejto súťaže také dôležité.

      Porota nemala ľahkú úlohu vybrať jedného reprezentanta do okresného kola súťaže, ale nakoniec sa rozhodla takto: 1. miesto Ján Kyzek 4.C, 2. miesto Michaela Líšková 3.A a Ema Kuráková 2.A, 3. miesto Tamara Tóthová 4.A a Kornélia Koristeková 2.B.

      Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne výkony a Jankovi držíme palce v okresnom kole.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • VŠETKOVEDKOVIA

     • Ešte na konci novembra prebehla v našej škole celoslovenská súťaž Všetkovedko, ale na výsledky sme si museli trošku počkať. A oplatilo sa. Veď byť úspešným v tejto súťaži nie je vôbec jednoduché.

      Deti musia preukázať svoje vedomosti z rôznych oblastí - matematiky, slovenského či anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, informatiky, hudby a umenia.

      Preto sme náležite hrdí na našich Všetkovedkov, ktorými sa tento rok stali: Letícia Pavla Jasenková 2.A, Karolína Maráková 2.B, Michal Gašperík 2.B, Jakub Fungáč 2.C, Nina Pružincová 3.A, Pavel Vranský 3.A, Marek Mešo 3.B, Natália Kočalková 3.A, Liana Pappová 4.B, Nela Vrabcová 4.C, Elena Sára Landlová 4.C, Peter Kurák 4.A a Tamara Tóthová 4.A.

      Všetkým deťom gratulujeme a držíme palce pri zdolávaní ďalších úspechov.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • AFTER SCHOOL

     • Žiaci zo IV.C triedy na hodine anglického jazyka prezentovali svoje projekty After school. Žiaci vedeli využiť danú slovnú zásobu a svojou kreativitou vytvorili nádherné postery. Žiaci sa navzájom inšpirovali a ponúkli širokú paletu aktivít svojim spolužiakom, ktoré môžu robiť po škole. 

      Mgr. Erika Vavríková

     • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, milí piataci!

      Informujeme Vás, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

     • KORČUĽKO

     • V rámci aktívnej stredy v ŠKD majú všetky oddelenia možnosť zúčastňovať sa záujmovej činnosti pod názvom Korčuľko, ktorá je realizovaná v zimných mesiacoch na mestskom Zimnom štadióne v Lučenci. Deti majú možnosť pod vedením dvoch skúsených profesionálnych trénerov urobiť svoje prvé korčuliarske kroky alebo tí skúsenejší zdokonaliť svoje nadobudnuté zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Veľké množstvo deti vníma veľmi pozitívne mať možnosť celý zimný štadión aj s trénerom len pre seba a do sýtosti si zakorčuľovať.

      Bc. František Gondáš

     • KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME

     • Každoročne počas zimy deti v školskom klube prikrmujú vtáčikov. Kŕmidlá máme umiestnené v areáli našej školy. Najčastejšie vidíme pri kŕmidle vrabce, sýkorky, drozdy a stehlíky. Vtáčiky sú mimoriadne učenlivé a radi sa vracajú na miesto, kde majú dostatok potravy. Ich návštevy potom neprestávajú ani s príchodom  jari a leta, kedy nás odmenia štebotavou prítomnosťou. Deti z 2. a 10. oddelenie ŠKD.

      Martina Gurajová a Zdenka Kruteková, vychovávateľky ŠKD

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.2.2023 do 30.6.2023 v rámci projektu POP v edukácii detí a žiakov II.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 100%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 837,50 €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská 10.2.2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 15.2.2023.

      V Lučenci, 1.2.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Od 7.2.2023 otvárame v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky Detva pre deti materských a základných škôl do 10 rokov GYMNASTICKÉ TRÉNINGY!

      Tréningový proces bude prebiehať od 7.2.2023 vždy utorky od 16.00 hod. Tréning bude trvať 1 hodinu. Podľa záujmu a úrovne budú deti rozdelené do skupín. Tréningy budú realizované s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva v priestoroch telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

      Platby sú nastavené formou permanentky:

      5 tréningových jednotiek 30€, 10 tréningových jednotiek 55€ (1 tréning zdarma), 15 tréningových jednotiek 75€ (1 tréning zadarmo).

      Súrodenec - 5 tréningových jednotiek 15€, 10 tréningových jednotiek 30€ a 15 tréningových jednotiek 45€.

      PREZENTÁCIA KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY - POZVÁNKA

      Pozývame Vás 24.1.2023 o 16.00 hod. do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci na prezentáciu Športového klubu gymnastiky Detva, ktorú sme pre Vás pripravili! Deti a rodičia zažijú prezentáciu výkonov gymnastiek a spoznajú jednotlivé trénerky a činnosť klubu!

      Prihlasovanie je možné na priamo na prezentácii, na tréningu, prípadne informácie poskytne Mgr. Marek Pentka 0917923166.

      Dieťa môžu prihlasiť rodičia kedykoľvek celoročne podľa záujmu!

      FB: Kšg Detva Športová Gymnastika

      Tešíme sa na Vás!


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie