• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Milí predškoláci, vážení rodičia!

      Pozývame Vás byť súčasťou našej školičky - ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

      Zápis sa uskutoční 3.-4.4.2023 v čase od 13.00-18.00 hod. na 1. poschodí pavilónu A.

      Príďte medzi nás na Deň otvorených dverí 1.4.2023 (sobota) od 8.00-12.00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

     • HODINY KLAVÍRA - PONUKA PRE ŽIAKOV

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Ponúkame Vám hodiny klavíra s pedagogičkou a klaviristkou Svetlanou Grachevou priamo u nás v škole v učebni hudobnej výchovy v popoludňajších hodinách. V prípade záujmu kontaktujte priamo Svetlanu Grachevu na telefónnom čísle 0940734403. Začíname od 27.3.2023!

     • COVID19 - INFORMÁCIE

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so zrušením vyhlášky od 20.3.2023, ktorou sa určila povinná 5-dňová izolácia osôb s Covidom19 a v súvislosti s tým, že sa Covid19 dostal na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, Vás žiadame: v prípade zistenia, že Vaše dieťa má Covid19, kontaktujte detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečte domácu liečbu dieťaťa – neposielajte choré dieťa do kolektívu.

      Viac informácií: Informácie ÚVZ SR

      V Lučenci, 16.3.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV

     • KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY DETVA a ZŠ M.R.Štefánika Lučenec spojili sily a rozbehli v Lučenci Gymnastiku pre deti do 10 rokov. Malé gymnastky sa nám vo februári prišli predstaviť a vzniklo z toho super video!

     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • Jarný zber papiera sa uskutoční od 20.3. - 31.3.2023. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme!

     • DARUJTE ŠKOLE 2%

     • Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašich daní našej školičke!

      2% sú nenahraditeľnou pomocou pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia školy.

      Počas niekoľkých rokov sa nám vďaka podpore z 2% podarilo inštalovať na hlavnej budove vonkajšie žalúzie, čím sme pomohli k zlepšeniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu v triedach hlavne teplom jarnom a letnom období.

      Ďalej sme mohli zakúpiť učebné pomôcky, ktoré skvalitnili výchovno-vyučovací proces ako taký.

      Aj v nasledujúcom období by sme radi investovali do skvalitňovania psychohygienických podmienok tried – vnútorné žalúzie v triedach na I. stupni z dôvodu vysokých teplôt v jarných a letných mesiacoch. Radi by sme investovali aj do údržby ihrísk či do nových inovatívnych učebných pomôcok.

      Plánov máme strašne veľa!

      Buďte tými, ktorí malým gestom dokážu obrovsky pomôcť! Za podporu ĎAKUJEME!

      potvrdenie.pdf

      vyhlasenie.pdf

      OZ Školák Lučenec a Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • EÚ V MOJOM REGIÓNE - OCENENÉ PRÁCE NAŠICH ŽIAČOK

     • Dňa 20.3.2023 sa v Radnici v Lučenci konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže EÚ v mojom regióne, ktorú usporiadalo Mesto Lučenec a Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Sme veľmi šťastní a hrdí na naše žiačky, ktoré získali v tejto celoslovenskej výtvarnej súťaži ocenenia. V 1. kategórii získala 1. miesto Tamara Odzganová z II.A triedy a 3. miesto Natália Chudá tiež z II.A triedy. V 2. kategórii získala Lea Ďurošová z VIII.A špeciálnu cenu. Ceny odovzdali dievčatám pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková a pani vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Ivana Jasenková Olšágová. Kultúrny program nám pripravili žiaci a učitelia z Cirkevnej ZUŠ v Lučenci.

      Z úspechu dievčat sa veľmi tešíme, blahoželáme im a držíme palce v ďalších súťažiach.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • Aj POCITY A EMÓCIE ŽIAKOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

     • Na spoznanie osobnosti žiakov je potrebný čas. Tento čas je veľmi dôležitý nakoľko si moja práca vyžaduje individuálny prístup ku každému žiakovi. Sú žiaci, ktorí sa učia mechanicky - naspamäť , iní zase pri učení potrebujú didaktické pomôcky, ďalší sa ľahšie učia prostredníctvom praktických príkladov. Sú žiaci, ktorí potrebujú viac času na prácu, druhí zase tichšie prostredie, neistému žiakovi stačí malé prikývnutie hlavy, ale pracujem aj so žiakom, ktorému musím byť oporou po celý čas.

      Tieto poznania sú pre mňa a moju prácu veľmi dôležité. Veľa pre mňa znamená mať úprimný vzťah s deťmi, aby sa nebáli zdôveriť so svojimi pocitmi, ťažkosťami. Menší žiaci častokrát potrebujú objať a mať fyzický kontakt, starším žiakom jednoduchý úsmev vráti pohodu po ťažkej písomke. Na druhej strane sú tu naši autisti, ktorí potrebujú mať určené presné hranice a často aj žiadny fyzický kontakt. V mojej profesii sa snažím pristupovať k žiakom hlavne ľudsky, pomáhať im zvládať ťažšie situácie a vytvárať si istú rezilienciu aj do budúcnosti a života mimo školy. Pre mňa aj toto znamená INKLÚZIA.

      Bc. Adriána Beňová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie