• VŠETKOVEDKOVIA

     • Ešte na konci novembra prebehla v našej škole celoslovenská súťaž Všetkovedko, ale na výsledky sme si museli trošku počkať. A oplatilo sa. Veď byť úspešným v tejto súťaži nie je vôbec jednoduché.

      Deti musia preukázať svoje vedomosti z rôznych oblastí - matematiky, slovenského či anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, informatiky, hudby a umenia.

      Preto sme náležite hrdí na našich Všetkovedkov, ktorými sa tento rok stali: Letícia Pavla Jasenková 2.A, Karolína Maráková 2.B, Michal Gašperík 2.B, Jakub Fungáč 2.C, Nina Pružincová 3.A, Pavel Vranský 3.A, Marek Mešo 3.B, Natália Kočalková 3.A, Liana Pappová 4.B, Nela Vrabcová 4.C, Elena Sára Landlová 4.C, Peter Kurák 4.A a Tamara Tóthová 4.A.

      Všetkým deťom gratulujeme a držíme palce pri zdolávaní ďalších úspechov.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • AFTER SCHOOL

     • Žiaci zo IV.C triedy na hodine anglického jazyka prezentovali svoje projekty After school. Žiaci vedeli využiť danú slovnú zásobu a svojou kreativitou vytvorili nádherné postery. Žiaci sa navzájom inšpirovali a ponúkli širokú paletu aktivít svojim spolužiakom, ktoré môžu robiť po škole. 

      Mgr. Erika Vavríková

     • TESTOVANIE 5 - 2023 ZRUŠENÉ

     • Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, milí piataci!

      Informujeme Vás, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2023/4840:1-A810 sa v školskom roku 2022/2023 ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5 2023 (T5 2023).

     • KORČUĽKO

     • V rámci aktívnej stredy v ŠKD majú všetky oddelenia možnosť zúčastňovať sa záujmovej činnosti pod názvom Korčuľko, ktorá je realizovaná v zimných mesiacoch na mestskom Zimnom štadióne v Lučenci. Deti majú možnosť pod vedením dvoch skúsených profesionálnych trénerov urobiť svoje prvé korčuliarske kroky alebo tí skúsenejší zdokonaliť svoje nadobudnuté zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Veľké množstvo deti vníma veľmi pozitívne mať možnosť celý zimný štadión aj s trénerom len pre seba a do sýtosti si zakorčuľovať.

      Bc. František Gondáš

     • KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME

     • Každoročne počas zimy deti v školskom klube prikrmujú vtáčikov. Kŕmidlá máme umiestnené v areáli našej školy. Najčastejšie vidíme pri kŕmidle vrabce, sýkorky, drozdy a stehlíky. Vtáčiky sú mimoriadne učenlivé a radi sa vracajú na miesto, kde majú dostatok potravy. Ich návštevy potom neprestávajú ani s príchodom  jari a leta, kedy nás odmenia štebotavou prítomnosťou. Deti z 2. a 10. oddelenie ŠKD.

      Martina Gurajová a Zdenka Kruteková, vychovávateľky ŠKD

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.2.2023 do 30.6.2023 v rámci projektu POP v edukácii detí a žiakov II.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 100%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 837,50 €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská 10.2.2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 15.2.2023.

      V Lučenci, 1.2.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OTVÁRAME GYMNASTIKU PRE DETI DO 10 ROKOV

     • Vážení rodičia, milé deti!

      Od 7.2.2023 otvárame v spolupráci s Klubom športovej gymnastiky Detva pre deti materských a základných škôl do 10 rokov GYMNASTICKÉ TRÉNINGY!

      Tréningový proces bude prebiehať od 7.2.2023 vždy utorky od 16.00 hod. Tréning bude trvať 1 hodinu. Podľa záujmu a úrovne budú deti rozdelené do skupín. Tréningy budú realizované s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva v priestoroch telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci!

      Platby sú nastavené formou permanentky:

      5 tréningových jednotiek 30€, 10 tréningových jednotiek 55€ (1 tréning zdarma), 15 tréningových jednotiek 75€ (1 tréning zadarmo).

      Súrodenec - 5 tréningových jednotiek 15€, 10 tréningových jednotiek 30€ a 15 tréningových jednotiek 45€.

      PREZENTÁCIA KLUBU ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY - POZVÁNKA

      Pozývame Vás 24.1.2023 o 16.00 hod. do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci na prezentáciu Športového klubu gymnastiky Detva, ktorú sme pre Vás pripravili! Deti a rodičia zažijú prezentáciu výkonov gymnastiek a spoznajú jednotlivé trénerky a činnosť klubu!

      Prihlasovanie je možné na priamo na prezentácii, na tréningu, prípadne informácie poskytne Mgr. Marek Pentka 0917923166.

      Dieťa môžu prihlasiť rodičia kedykoľvek celoročne podľa záujmu!

      FB: Kšg Detva Športová Gymnastika

      Tešíme sa na Vás!


     • PASOVANIE PRVÁČIKOV

     • 31. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť - PASOVANIE PRVÁČIKOV.

      Po krátkom príhovore moderátorov sme dali priestor našim prváčikom, aby nám predstavili svoj program, ktorý si pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi – pánom učiteľom P. Anderlem, pani učiteľkami Z. Kamenskou a Z. Fungáčovu.

      Po skvelých vystúpeniach sme sa pustili do pasovania!

      Prvou úlohou našich najmladších bolo počúvať krátke úryvky z rozprávok a následne hádať ich názov. Touto skúškou prváci úspešne prešli a vrhli sme sa spolu na ďalšiu, pre prváčikov ľahkú, úlohu. Na plátne sa objavovali písmenká, ktoré následne viedli k tajnému heslu. Poslednou, ale najťažšou, úlohou bola cesta ku kráľovi. Po odznení mena musel prváčik zdolať prekážkovú dráhu, vyjsť schodmi a pokľaknúť pred kráľom, ktorý ho pasovaním zaradil do žiackeho cechu. Každý žiak dostal pasovací list, ktorý sme spečatili sľubom. Po záverečnom príhovore našej pani riaditeľky si žiaci otlačili svoje pršteky na pamätný strom.

      Bola to vydarená akcia pre prváčikov ale i dobrá skúsenosť pre odchádzajúcich deviatakov.

      Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii akcie a tak prispeli ku krásnemu zážitku všetkých! Ďakujeme pani riaditeľke, triednym učiteľom, pani vychovávateľkám, žiakom 9. ročníka, ale aj rodičom i starým rodičom, že prišli medzi nás, no hlavne ďakujeme prváčikom, ktorým prajeme veľa úspechov!

      Ema Vilhanová, žiačka IX.M triedy a moderátorka pasovania

     • ŽIAK MESIACA DECEMBER A JANUÁR

     • Dňa 31. 1. 2023 sa uskutočnilo Slávnostné oceňovanie žiakov mesiaca za mesiace december a január.

      Vedenie školského parlamentu spolu s pani riaditeľkou a pani zástupkyňami ocenilo žiakov, ktorí sú pre svojich spolužiakov pozitívnym vzorom či už v správaní, vzdelávaní, prístupom, snaživosťou, reprezentáciou.

      Žiaka mesiaca si tradične určujú triedne kolektívy na triednických hodinách a to znamená, že každý žiak je vybratý svojimi spolužiakmi.

      Milí spolužiaci!

      Srdečne gratulujeme a prajeme, aby sa Vám aj naďalej darilo tak ako doteraz a ešte lepšie!

      Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie