• 22.3.2023 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8.ROČNÍKA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 5.-8. ročníka dňa 22.3.2023 riaditeľské voľno.

      Riaditeľské voľno je udelené žiakom z organizačných dôvodov— Testovanie 9 – 2023.

      Žiaci I. stupňa sa učia podľa platného rozvrhu hodín, v činnosti je ŠKD a stravovanie.

      Žiaci 5.-8. ročníka sú automaticky odhlásení zo stravovania.

      V Lučenci, 6.3.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 23.3.2023 – 30.6.2023.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 50%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 418,75 €.

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská 20.3.2023 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 22.3.2023 o 13.00.

      V Lučenci, 14.3.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • 3. MIESTO NA KK V STOLNOM TENISE ŽIAČOK

     • Vo štvrtok dňa 23. 02. 2023 sa konalo Krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Krajské kolo organizovala Základná škola v Kalinove, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

      Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková 8.C, Nela Júlia Lökeová 7.C, Vivien Čemanová 6.C.     

      Medzi silnou konkurenciou sa naše žiačky nestratili. Bojovali zo všetkých síl, kde na koniec svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili konečné 3. miesto, za čo im patrí srdečné poďakovanie.

      Mgr. Pavel Vranský

     • OLY VOLÁ ŠKOLY

     • V duchu hesla “OLY VOLÁ ŠKOLY”, ktorým Slovenské olympijské a športové múzeum oslovuje mladú generáciu vytvoriť podobu maskota múzea prostredníctvom výtvarnej súťaže. Naše deti z ŠKD sa s chuťou a odhodlaním pustili do práce. Využili svoju fantáziu,kreativitu a za pomoci rôznych techník vytvorili veľmi pekné diela. Veríme, že sa naše návrhy budú porote páčiť .

      Zdenka Kruteková

     • MICHAL - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

     • Ako prežijem túto dobu? Často si kladiem otázku ako žiť v tejto dobe? Aké veci robiť a aké nie, ako sa zachovať v rôznych situáciách? Dnes žijeme veľmi premenlivú a hlavne digitálnu dobu. Skoro každý z nás  používajú sociálne siete, hráme  online hry alebo len tak surfujeme po internete. Myslím si, že je veľmi dôležité rozmyslieť si ako sa budeme správať nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Hocijaká správa alebo fotka, ktorá bola určená len na pobavenie, nás v budúcnosti môže dostať do problémov.  Každá správa, fotka, „hlasovka“ alebo nejaký iný úkon v online priestore  zanecháva digitálnu stopu. Podľa tejto stopy nás môžu jednoducho vypátrať. Nechcem tým  povedať, že dnešnú dobu máme žiť úplne offline, len by som rád upozornil, že je veľmi dôležité správať sa zodpovedne offline, ale aj online.

      Niekedy nám prospeje, keď na pár hodín odložíme telefón, zavrieme notebook alebo vypneme „telku“ a ideme na čerstvý vzduch do prírody. Existuje veľa letných aj zimných aktivít, ktoré určite stoja za povšimnutie. Na internete môžeme nájsť rôzne miesta, ktoré by sme chceli v navštíviť. Necestujme  však len prstom na mape, ale vyberme sa objavovať svet. Myslím si, že nakoniec zistíme, že hýbať sa vonka je oveľa lepšie aj zdraviu prospešnejšie ako sedieť doma za počítačom.

      Ak mám byť úprimný, tiež si rád zahrám online hry. Surfujem po internete alebo si prezerám najnovšie príspevky na sociálnych sieťach. Občas sa mi však stane, že na internete strávim oveľa viac času,  ako by som chcel. Veľmi jednoducho stratíme pojem o čase, úplne sa ponoríme do online sveta a prestaneme vnímať realitu okolo nás. Naše mobily, tablety, notebooky, počítače, smart hodinky a  televízory vyžarujú modré UV svetlo, ktorému sa každodenne vystavujeme, keď používame spomínané zariadenia. Ak na nás modré svetlo pôsobí príliš dlho a často, tak môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Napríklad zhoršenie zraku, nespavosť a vyčerpanie.

      Povedal by som, že internet sa dá prirovnať k ohňu. Je  dobrý sluha, ale zlý pán. Nemali by sme tráviť na internete príliš veľa času, lebo sa  ľahko môžeme stať závislí. Myslím si, že dnešnú dobu by sme mali prežiť nie v online svete, ale naživo s rodinou a priateľmi. Skúsme sa s našimi kamarátmi stretnúť a porozprávať, zahrať si  na dvore futbal alebo vybíjanú. A mobil? Ten odložme. Verím, že spoločne strávený čas bude pre nás vzácnejší.

      "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

      Michal Šarkan IX.M

     • ZOJA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

     • Ráno vstanem, oblečiem sa a ponáhľam sa do školy. V škole väčšinu dňa prespím a modlím sa, nech tento strašný deň skončí. Keď prídem domov, sadnem si na gauč, pustím Netflix a pomaly sa ukladám spať.

      Takto jednoducho by sa dal opísať deň bežného študenta v roku 2023. Pre niekoho nudný, pre niekoho "vysnívaný život". Kto by  nechcel žiť život, v ktorom dostáva všetko predostreté na zlatej tácke? Ráno sa zobudiť, sadnúť si k pripraveným  raňajkám. V škole stačí odpísať úlohy od spolužiakov, poflakovať sa a vrátiť sa domov do teplúčka. Bezstarostne sa navečerať, vyvaliť sa k veľkej telke a s pokojom na duši zaspať.

      Takýmto "lážo-plážo" životným štýlom si pravdepodobne žije väčšina detí. Každý deň strávia pred obrazovkami, monitormi a displejmi niekoľko hodín prehliadajúc si  krásy bežného života. Radšej budú hľadieť na ľudí, ktorí možno ani nie sú reálni, ako hľadať lásku i potešenie z bežného dňa vonku, mimo displeja.

      Na otázku "Ako prežiť túto dobu?" správna odpoveď neexistuje. Nikto nám nedá návod ako prežiť.

      Niekto by odpovedal "škola". Nuž, ako hovoria príslovia "Bez múky niet náuky", "Kto sa neučí, ten nevie"... Keď sa zamyslíme, niečo  na tom bude, ale rozhodne to za odpoveď nepovažujem.

      Skôr by som vedela odpovedať na otázku "Ako si túto dobu užiť ?"

      Prežiť dokáže s pevnou vôľou väčšina z nás. No to, ako si toto prežívanie vychutnať,  je iná vec. Ľudská bytosť bola na Zem zoslaná, aby poznávala krásy tohto sveta. Pre mňa je dôležité, zobudiť sa ráno s úsmevom na tvári, uznať a povedať si, že som dobrý človek. Rozmýšľať o tom, čo všetko som zatiaľ dokázala a čo ma ešte len čaká.

      Predsa žijeme len raz, nie?

      "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

      Zoja Jakubová IX.M

     • EMA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

     • Ako prežijem túto dobu? Myslím si, že žijeme v dobe, ktorá je pre mnohých z nás plná zmien a výziev. Rýchly pokrok mnohých technológii, globalizácia a klimatické zmeny sú len niektoré z problémov, ktoré nás v súčasnosti ovplyvňujú. Môže sa to javiť ako veľký a strašidelný svet, v ktorom sa vieme len s ťažkosťami  nájsť a orientovať. Ako však, môžeme prežiť túto dobu?

      Podľa mňa je dôležité  uvedomiť si, že každý jedinec na tomto svete  vlastné spôsoby, ako prežiť túto dobu. Čo funguje pre jedného,  nemusí platiť pre ostatných. Preto by sme mali  byť otvorení novým nápadom, prístupom a nechať sa inšpirovať tými, ktorí nám môžu ponúknuť nový pohľad na tento veľký tajomný svet.

      Ďalším zo spôsobov, ako prežiť túto dobu, je byť otvorený zmenám a novým ľuďom v našom živote. Technologický pokrok sa stále zrýchľuje a prináša so sebou nové možnosti a výzvy. Môžeme sa naučiť pracovať s výdobytkami doby a aplikáciami,  ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť  kvalitu našich  životov a prácu. Súčasne však musíme byť opatrní a nezabúdať na etické dôsledky, ktoré tieto zmeny prinášajú. Je to zároveň nebezpečné. Nikdy neviete,  kto sa nachádza na druhej strane a kto vidí, všetko, čo na internete robíte. Poznám mnoho ľudí, ktorým sa stalo, že im niekto „vybielil“  celý mobil,  dokonca i počítač. Mali všetko potrebné na to, aby „zničili“ životy. Toto ma v online priestore desí.

      Dôležitým a zároveň podľa mňa jediným spôsobom, ako prežiť túto dobu, je byť informovaný a zapojený. Svet sa rýchlo  mení. Pre nás je nevyhnutné, aby sme o tom, čo sa deje v našom okolí i vo svete vedeli. Môžeme sledovať spravodajské weby, čítať knihy a časopisy, diskutovať s priateľmi a rodinou alebo sa zapojiť do spoločenských aktivít. Súčasne však, musíme byť kritickí a vyhýbať sa dezinformáciám a manipuláciám, ktoré sa na internete a v médiách často vyskytujú.

      "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

      Ema Vilhanová, IX.M

     • SOFIA - AKO PREŽIJEM TÚTO DOBU?

     • Ako prežijem túto dobu? Táto otázka ma celkom dosť zaskočila. Počas tejto doby si ani neuvedomujem ako ju prežívam. Pre mňa všetko ide veľmi rýchlo, teda väčšina mojich dní je uponáhľaných. Ráno vstanem, idem do školy, prídem domov, učím sa, idem na tréning, opäť prídem domov, najem sa, idem spať.  Samozrejme, nájdu sa  aj dni, ktoré sa ťahajú a prajem si, aby sa  čo najrýchlejšie skončili. Späť však k našej dobe.                                        

      Naša doba je dosť skazená. Deti v mojom veku fajčia, pijú, kradnú a robia veci, ktoré by mne ani  len nenapadli. Veľa takýchto detí skončí v dospelosti  „zle“ a neskôr svoje činy oľutujú. Myslím si, že v niektorých prípadoch to nie je chyba dieťaťa, ale rodičov. Keď rodič nedáva dostatočnú pozornosť svojmu dieťaťu, nájde si iný spôsob ako ju získať. Začnú robiť „zlé“ veci, aby sa cítili zaujímavo a obľúbene. Je to smutné, ale žiaľ, pravdivé a celkom časté v dnešnej dobe.        

      Ďalší problém, ktorý dnes trápi  mnoho ľudí je inflácia. Počas posledných pár mesiacov veľa ľudí stratilo svoju prácu kvôli inflácii. Firmy prepúšťali pracovníkov, lebo im nevedeli zaplatiť výplatu za odrobenú prácu. Inflácia sa týka samozrejme aj ľudí, čo prácu nestratili. Ceny v obchodoch za bežné potraviny sa zvýšili aj desať násobne, čo pre bežných ľudí neprijateľné. Zvýšili sa ceny za drogériu, oblečenie, energie. Nemyslím si, že je normálne zaplatiť päť eur za balík toaletného papiera. Všetci sa pýtame, prečo? Pracujúci slušný človek musí otočiť euro trikrát v ruke a rozmyslí si, čo zaň kúpi.  Podľa mňa má na súčasnú situáciu  veľký vplyv  vojna na Ukrajine, ktorá trvá už  vyše roka. Je smutné, že v dnešnej dobe sú ľudia ochotní rozpútať vojnu kvôli svojej hlúposti a hádkam.  

      Opäť som odbočila od otázky ako ja prežijem túto dobu. Počas tohto roka sa chcem sústrediť hlavne sa seba samú. Moja najdôležitejšia zásada je pozitívne myslenie. Zatiaľ sa mi celkom darí. Samozrejme sa chcem učiť veľa nových vecí v škole a vzdelávať sa. Ďalšia zásada je zlepšiť sa v tanci. Tanec je pre mňa v tomto období „top“ vec hneď po škole. Napĺňa ma a robí ma šťastnou. Pri tanci sa môžem uvoľniť a byť sama sebou, neskrývať sa pod smutnou maskou. Počas tejto doby som zatiaľ nerobila veľa záživných vecí, ale plánujem to zmeniť.  Jedno viem určite, nechcem byť smutná  a žiť smutný život.

      Nechcem prežívať, túžim žiť!

      "Táto práca je prihlásená do sútaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii Junior Text."

      Sofia Vinczeová, IX.M

     • ZMENA POPLATKOV ZA STRAVOVANIE A RÉŽIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.3.2023

     • Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods.9 a 10 školského zákona určuje  výšku príspevku v súlade s 3. finančným pásmom, ktorý uhrádza zákonný zástupca, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

      Žiak I. stupňa - zákonný zástupca uhrádza 1,70 € /za každý obed + 5 € réžiu raz mesačne

      Žiak I. stupňa v HN  je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0 EUR  za stravu(rozdiel 0,40 EUR uhrádza zriaďovateľ) + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

      *Príspevok  na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  Zákonný zástupca musí predložiť prostredníctvom riaditeľa základnej školy  zriaďovateľovi písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku za réžiu  a potvrdenie Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.

      Žiak I. stupňa do výšky životného minima je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0,40 EUR / za každý obed + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

      *Príspevok na úhradu režijných nákladov môže zriaďovateľ znížiť o 50%, ak zákonný zástupca písomne o to požiada prostredníctvom riaditeľa školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva , že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.

      Žiak I. stupňa bez uplatnenia daňového zvýhodnenia je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0,40 EUR / za každý obed + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

       

       

      Žiak II. stupňa - zákonný zástupca uhrádza 1,90 € /za každý obed + 5EUR réžiu raz mesačne

      Žiak II. stupňa v HN  je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0 EUR  za stravu(rozdiel 0,60 EUR uhrádza zriaďovateľ) + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

      *Príspevok  na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  Zákonný zástupca musí predložiť prostredníctvom riaditeľa základnej školy  zriaďovateľovi písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku za réžiu  a potvrdenie Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.

      Žiak II. stupňa do výšky ŽM je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0,60 EUR / za každý obed + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

      *Príspevok na úhradu režijných nákladov môže zriaďovateľ znížiť o 50%, ak zákonný zástupca písomne o to požiada prostredníctvom riaditeľa školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva , že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.

      Žiak II. stupňa bez uplatnenia daňového zvýhodnenia je poskytnutá  dotácia 1,30 EUR, doplatok zákonného zástupcu 0,60 EUR / za každý obed + 5 EUR réžiu* uhrádza zákonný zástupca

      V prípade otázok je potrebné kontaktovať: Bc. Anna Kaššová, 0948 413 421, kassovå@zsstefanikalc.sk

     • ZMENA VÝŠKY POPLATKU ZA ŠKD OD 1.3.2023

     • Mesto Lučenec  v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje  výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. VZN, ktorým sa stanovuje výška poplatku do ŠKD, schválilo na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Lučenci 9.2.2023.

      Od 1.3.2023 je výška príspevku do ŠKD:

      • 15,- EUR na jedného žiaka na mesiac
      •  4,- EUR na jedného žiaka na mesiac, ktorý navštevuje ŠKD len v ranných hodinách

      Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za dieťa, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  Zákonný zástupca musí predložiť prostredníctvom riaditeľa základnej školy  zriaďovateľovi písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku  a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.

      Príspevok v ŠKD môže zriaďovateľ znížiť o 50%, ak zákonný zástupca písomne o to požiada prostredníctvom riaditeľa školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva , že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima.

      Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na 2 mesiace vopred. V prípade, ak zákonný zástupca nevie uhradiť za 2 mesiace vopred, uhradí poplatok do ŠKD mesačne.

      V prípade otázok je potrebné kontaktovať: Bc. Anna Kaššová, 0948 413 421, kassovå@zsstefanikalc.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie