• DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

     • Je nádherným podujatím v našej školičke. Máme žiakov z rôznych kútov sveta, ktorí nám na podujatí predstavia zvyky, tradície, jazyk. V rámci podujatia ale nemôže chýbať naša bohatá kultúra a krásna slovenčina, ku ktorej patrí aj nárečie.

      Rozmanitosť je priestorom na vzájomné spoznávanie sa  a rozvoj porozumenia a tolerancie!

     • FEBRUÁROVÍ ŽIACI MESIACA

     • Aj v mesiaci február Školský parlament slávnostne ocenil jedného žiaka z každej triedy, ktorého si volili triedne kolektívy. Pri voľbe žiaka mesiaca sa nekladie dôraz iba na prospech žiaka, dôležitý je jeho osobný pokrok, zodpovedný prístup k plneniu školských povinností či vytváranie a upevňovanie vzťahov v triede.

      Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

      Mgr. Veronika Mikulášová

     • VÝSTAVA O UČEBNICIACH SJL

     • Žiaci II.B sa dnes zúčastnili zaujímavej výstavy ,,UČEBNICE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V HISTÓRII SLOVENSKÉHO NÁRODA " v Dome MS v Lučenci. Výstavu nám obohatila sprievodným slovom, kvízom a hrou na klavír Mgr. Ľ. Lacová, ktorá sa nielen prihovorila žiakom, ale aj zahrala známu ľudovú pieseň Kopala studienku. Žiaci nadšene vnímali nové informácie o VZNIKU SPISOVNEJ SLOVENČINY a s úctou prezerali vystavené učebnice, z ktorých si mohli prelistovať a prečítať ukážky textov.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • MLIEČNY PROGRAM POZASTAVENÝ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Veľmi nás mrzí, že Vám musíme oznámiť informáciu, že bezplatný mliečny program, prostredníctvom ktorého žiaci dostávali na každý deň mlieko zdarma, je aktuálne pozastavený. Túto informáciu nám nečakane oznámila spoločnosť Rajo s uvedením, že boli vyčerpané finančné prostriedky na bezplatný školský program.

      Zverejňujeme oficiálne stanovisko spoločnosti. RAJO oznam_skoly.docx

      Túto situáciu pozorne monitorujeme, lebo nám záleží, aby sme ako škola žiakom mliečny program poskytovali.O aktuálnej situácii Vás budeme informovať.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ROZHOVORY O IT PREVENCII

     • 14.2.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali podujatie určené pre komunitu zamestnancov a rodičov. Témou II. komunitného stretnutia bola internetová prevencia. Pozvali sme medzi nás Ing. Jaroslava Ostera z OZ Preventista.sk, ktorý sa zameral na 3 oblasti: online hry, zverejňovanie fotiek a videí a podvody.

      Stretnutie bolo pre účastníkov z radov pedagogických a odborných zamestnancov ale aj rodičov prínosné a veľmi praktické. Zo spätnej väzby účastníkov sme vybrali myšlienku: „Bolo to super. Zistila som, že  toho o nástrahách IT sveta viem dosť málo, a pritom som si myslela, že som celkom zbehlá.“

      S Ing. Jaroslavom Osterom ako odborníkom na IT prevenciu spolupracujeme pravidelne. Podieľali sme sa aj na overovaní Učebnice informačnej bezpečnosti pre 5. ročník. Ako dar do školskej knižnice sme dostali Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné školy, ktoré OZ Preventiska.sk vydali.

      Ďakujeme za podnetné stretnutie a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity!

      https://preventista.sk/info/

     • MAJSTROVSTVÁ SR 4-ČLENNÝCH DRUŽSTIEV V ZRÝCHLENOM ŠACHU

     • 15. februára 2023 sme sa presvedčili, že záujem o šach vzrastá každoročne rýchlym tempom. Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré prebiehali v kultúrnom dome v Podunajských Biskupiciach sa zúčastnilo rekordných 508 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska.

      Našu školu ako aj mesto Lučenec reprezentovali dve družstvá.

      Družstvo A tvorili: Tobias Koronczi (8.C), Roman Babinský (5.C), Emma Hrdličková(5.B), Filip Kováč (4.A). Družstvo obsadilo pekné 29. miesto z celkového počtu 82 družstiev.

      Družstvo B tvorili: Michal Očenáš (9.M), Sofia Okohribová (6.A), Nela Hrončeková (3.B), Vadym Timoshevskyi (3.B) . Toto družstvo skončilo na 43. mieste z celkového počtu 82 družstiev.

      Najlepším hráčom bola Emmka Hrdličková, ktorá získala 6 bodov zo 7 možných. Bohužiaľ, šach je náročná hra, v ktorej aj polbod rozhoduje o umiestnení.

      Ďakujeme všetkým našim šachistom za účasť a snahu. Boli ste úžasní bojovníci!

      Mgr. Yulia Miseng

     • VNÍMAJME OKOLIE A ĽUDÍ V ŇOM!

     • Žiaci IV.A triedy sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia venovali  na triednických hodinách otázkam týkajúcich sa pomoci handicapovaným ľuďom, či deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zapojili sa do rôznych zaujímavých aktivít. Pracovali v skupinách, pričom využili aj omaľovánku špeciálne vytvorenú pre projekt Naša inkluzívna škola a následne spoločne zhotovili obrázkový plagát, súvisiaci s danou tematikou. Taktiež vypĺňali aj dotazník. Čítali príbehy o Mimi a Líze od autorky Kataríny Molákovej a kolektívu, kamarátkach, z ktorých jedno dievčatko je nevidiace. Následne príbehy ilustrovali a zhotovili výstavu výtvarných prác.

      Žiaci si uvedomili, aké dôležité je všímať si svoje okolie a ľudí, ktorí v ňom žijú a pomáhať im.

      Veď oni sú tu pre nich, pripravení podať im kedykoľvek pomocnú ruku, aby sa im v živote ľahšie kráčalo.

                                                                                                     

      Mgr. Silvia Brnová, triedna učiteľka IV.A

     • KARNEVAL NA JEDNOTKU

     • 15.2.2023 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili na karnevale Môžeme povedať, že deti boli veľmi kreatívne, vďaka čomu sme mali možnosť vidieť naozaj rôznorodé kostýmy a masky. Detičky čakali súťaže a samozrejme nemohla chýbať diskotéka. Veríme, že si toto popoludnie naplno užili a tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     • ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

     • 7. a 10. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

      V 1., 2. a 3. kategórii spolu súťažilo 21 žiakov. Recitátori sa naozaj veľmi snažili, porotu zaujali svojím výberom a prednesom povesti, a tak mala naozaj ťažkú úlohu vybrať najlepších. Nakoniec bol prednes vyhodnotený nasledovne:

      1. kategória:

      3. miesto: Elizabeth Gánoczi z 2.A

      2. miesto: Nikola Galanská z 3.A

      1. miesto a postup do okresného kola získala Nela Hrončeková z 3.B triedy.

      2. kategória:

      3. miesto: Adela Káková z 5.A a Alexandra Račkovázo 4.C

      2. miesto: Liana Pappová zo 4.B a Emma Hrdinová zo 4.C

      1. miesto a postup do okresného kola získala Lucia Franeková z 5.A triedy.

      3. kategória:

      3. miesto: Drahoslava Zacharová zo 6. B a Saskia Orlaiovázo 6.A

      2. miesto: Katarína Huňavá zo 7.C

      1. miesto a postup do okresného kola získala Tamara Plašienková zo 6.C triedy.

      Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim dievčatám držíme päste v ďalšom kole súťaže, ktoré sa uskutoční zajtra, 16.februára 2023.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na tretie rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

      8.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičov žiakov 4. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom LVVK4, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      9.2.2023 - rodičovské stretnutie pre rodičovs 9. ročníka: 16.00 hod. spoločné stretnutie na prízemí pavilónu A ohľadom podávania prihlášok na stredné školy s kariérovou poradkyňou Mgr. M. Rajnákovou, následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie

      13.2.2023, 16.00 hod - rodičovské združenie (ostatné ročníky)

      Tešíme sa na Vás!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie