• LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

     • V týždni od 20.-24.2.2023 sme realizovali lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. ročníka. Pravidelne ho realizujeme na Kokave Línii. Aj napriek teplému počasiu sme ho s podporou všetkých inštruktorov, pani zdravotníčky ale aj rodičov zvládli. Výborná organizácia a spoločné nasadenie priniesli krásny zážitok pre všetkých! Naši štvrtáci tak získali nové pohybové zručnosti alebo si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. Ďakujeme!

     • WEBINÁR PRE ŽIAKOV: AKO SA SPRÁVNE ROZHODNÚŤ

     • Dňa 23 2. 2023 sa žiaci VIII.A a VIII.B triedy zúčastnili webináru "Ako sa správne rozhodnúť" pod záštitou Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, kde žiaci mali možnosť získať nové informácie ohľadom duálneho vzdelávania.

      Prednášajúca im zdôraznila, že pre výber budúceho povolania je dôležité brať do úvahy nasledujúce faktory: ZÁUJEM - chcem, to robiť a baví ma to, INFORMÁCIE - viem, mám dostatok informácii a čerpám z overených zdrojov a SKÚSENOSŤ - mám priamu alebo sprostredkovanú skúsenosť.

      Žiaci boli taktiež oboznámení s výhodami duálneho vzdelávania a tiež získali i formácie, ktoré stredné školy poskytujú tento typ vzdelávania na Slovensku. Verím, že webinár bol prínosom pre žiakov a pomôže im pri výbere strednej školy v budúcnosti.

      Mgr. Erika Vavríková

     • MILIÓN NOŽIČIEK

     • Dňa 23.2.2023 sa 4. a 7. oddelenie ŠKD zúčastnilo výstavy Milión nožičiek v budove Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci.  Deti sa na výstave dozvedeli  veľa zaujímavých informácii o vystavovaných živočíchoch. Po výstave sa v ŠKD rozprúdila zaujímavá debata o tom, čo sa deti dozvedeli a videli a mnoho detí tiež zatúžili mať doma zaujímavého živočícha.

      Bc. František Gondáš

     • KATKA A PAVLÍNKA POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa okresné kolo Dejepisnej olympiády konalo prezenčne. Žiaci, ktorí sa pripravovali na túto olympiádu si museli naštudovať náročnú monotematickú tému – vývoj techniky a tiež učivo príslušného  ročníka.  Štúdium bolo náročné, ale žiaci našej školy v tvrdej konkurencii obstáli fantasticky. Posúďte sami:

      Kategória F: (6.roč.): 3.miesto – Jakub  Kocúr VI.C, 9.miesto – Martin  Lekeň VI.C

      Kategória E: (7.roč.): 1.miesto – Katarína  Huňavá VII.C - postup na krajské kolo, 7.miesto – Matúš  Pauer VII.C

      Kategória D (8.roč.): 2.miesto – Pavlína  Ľuptáková VIII.C- postup na krajské kolo, 4.miesto - Ján  Ďurica  VIII.C

      Kategória C (9.roč.): 4.miesto – Michal Šarkan IX.M. 6.miesto – Jozef  Cerovský IX.M

      Všetkým žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Katke a Pavlínke  držíme palce na krajskom kole.

                                                                                                                                             Mgr. Martina Rajnáková

     • V ROZMANITOSTI SA UČÍME TOLERANCII A POROZUMENIU

     • Februárové aktivity sme ukončili zaujímavým podujatím pod názvom Deň materinského jazyka, venovanému pestrosti a rozmanitosti kultúr v našej škole. Chceli sme prostredníctvom našich žiakov predstaviť jazyk, kultúrne zvyky a tradície, zaujímavosti krajín, v ktorých majú naši žiaci svoje korene! Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

      Matúš Pauer VII.C nám spolu s dievčatami zo speváckeho zboru Spoluhlásky predstavili Slovensko. Emmka Green II.A sa nám predstavila v angličtine a zaspievala po anglicky jej obľúbenú pieseň. Marin Tabakov VIII.B zase prezentoval zaujímavosti bulharskej kultúry a Jakub Ifrim IX.M nás naučil aj pár výrazov z rumunského jazyka. O svojej rodine hovoril Alexej Merkuriev VI.C, ktorý nám aj zarecitoval báseň v ukrajinskom jazyku. So záujmom sme si vypočuli o zvykoch a tradíciách olášskych Rómov, veľmi pútavo nám o nich porozprávala Valentína Nadayová z IX.A. Maďarský jazyk a kultúru sme spoznali z vystúpenia Timka Tótha z II.A, ktorý nám zaspieval a zarecitoval po maďarsky a Viktória Vargová z VIII.C si zase pripravila pútavú prezentáciu o tradíciách a gastronómii ale aj o možnostiach turizmu. Jakub Faizi z VIII.C hovoril o živote svojej rodiny, ktorá pochádza z Afganistanu. So záujmom sme si vypočuli ich príbeh a zaujalo nás afgánske písmo.

      Slovom nás sprevádzala naša bývalá kolegyňa Jarka Móricová. Ďakujeme jej, prezentujúcim žiakom ale aj pedagógom, ktorí spoločne pre nás pripravili zaujímavé podujatie. Rozmanitosť je priestorom na vzájomné spoznávanie sa a rozvoj porozumenia a tolerancie, o čo sa snažíme v našej škole!

     • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 23. februára 2023 sa na našej škole konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Milo nás prekvapila vysoká účasť recitátorov a porota mala naozaj náročnú úlohu vybrať tých najlepších.

      I. kategória: poézia

      1. miesto: Natália Kočálková, 2. miesto: Barbora Kunzelová, 3. miesto: Janka Dubayová, Timotej Tóth

      Nela Hrončeková

      I. kategória: próza

      1. miesto: Emma Hrdinová, Nina Pružincová, 2. miesto: Ema Kuráková, Marcel Petík, 3. miesto: Matej Péli , Tereza Petrášová, Miriam Jahodníková

      II. kategória:poézia

      1. miesto: Tamara Plašienková, 2. miesto: Emma Hrončeková, Matúš Pauer, 3. miesto: Laura Ternoćzka, Drahoslava Zacharová

      II. kategória:próza

      1. miesto: Michaela Malčeková, 2. miesto: Lucia Franeková, Charlotte Mia Feketeová, 3. miesto: Barbora Bariaková

      III. kategória: poézia

      1. miesto: Šimon Peter Kamenský, 2. miesto: Nela Bakšová, 3. miesto: Diana Andilová, Adela Lokšová

      III. kategória: próza

      1. miesto: Michal Šarkan, 2. miesto: Petra Procházková

      Všetkým recitátorom srdečne gratulujeme a ďakujem za pekný umelecký zážitok.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • LUCKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

     • Dňa 16.2.2023 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali Nela Hrončeková III.B, Lucia Franeková V.A a Tamara Plašienková VI.C.

      Nelka obsadila 2. miesto v I. kategórii a Lucia 1. miesto v II. kategórii. Diavčatám gratulujeme a Lucii Franekovej budeme držať palce na krajskom kole.

      Mgr. Erika Molnárová

     • POZNÁVAME NÁREČIA NAŠICH PREDKOV

     • Spoznávať a recitovať nárečia nášho Novohradu je určite veľmi zaujímavá, ale aj náročná, úloha pre každého recitátora.

      Dňa 20.2.2023 sa konalo regionálne kolo súťaže - Poznávame nárečia našich predkov, ktorého sa zúčastnili naši žiaci. Porotu zaujali svojím prednesom a získali veľmi pekné umiestnenia.

      Drahoslava Zacharová VI.B získala 2.miesto, Janko Kyzek IV.C a Patrik Marian Zboja VII.A získali 3.miesto.

      Našim žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

      Mgr. Andrea Lenhartová

     • TRIEDNICKÉ HODINY V I.B

     • Vstup do školy  je pre každé dieťa  významným krokom. Škola  dáva deťom nie len  priestor na vzdelávanie, ale zároveň  je to  inštitúcia ich  postupnej socializácie. Práve v triednych kolektívoch sa stretávajú s rovesníkmi, vnímajú rozmanitosti a učia sa vzájomnému spolužitiu. Triednické hodiny nám dávajú skvelé možnosti  venovať sa témam  ako je priateľstvo, empatia, rešpekt, tolerancia.  

      Na  posledných triednických hodinách som sa so žiakmi  venovala téme inklúzia. Cieľom triednických hodín bolo priblížiť žiakom rozmanitosť ľudí, jej krásu i jej  úskalia  a  uvedomiť si silu empatie, priateľstva a rovnocennosti. Veľkým pomocníkom mi bola omaľovánka z Nadácie Vokswagen Slovakia - Omaľovánka pre všetky deti, ktorá je určená  pre najmladších žiakov a je výbornou pomôckou ako primerane veku  sprostredkovať deťom túto tému. Obsahuje kresby  rôznych situácií  zo života, kde môžu vnímať  napríklad spolunažívanie ľudí  rôznych rás či ľudí s  hendikepom.  

      Vnímaním jednotlivých  obrázkov a spoločnými rozhovormi, som mojim prvákom  mohla sprístupniť tieto rozmanité životné situácie, vypočuť si ich skúsenosti  a rozvíjať v nich povedomie  vzájomnej  pomoci, priateľstva a  tolerancie, ku všetkým, pretože každý z nás je   výnimočný a zaslúži si rovnaké šance  a možnosti. 

      Mgr. Z. Kamenská

     • MLIEČNY PROGRAM OBNOVENÝ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      spoločnosť Rajo nás informovala, že dochádzka k obnoveniu dodávky mlieka. Dodávka bude 23.2.2023, žiakom vydáme mlieko v piatok 24.2.2023.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie