• DIVOTVORNÝ HRNČEK

     • 29.3.2023 sme si v ŠKD pripomenuli ,"Marec mesiac knihy". Popoludnie sa nieslo v znamení poézie a prózy. Za spolupráci všetkých pani vychovávateliek a pánov vychovávateľov sme si spoločne pripravili rozprávkové popoludnie, počas ktorého si každé oddelenie ŠKD pripravilo program pre svojich spolužiakov a aj napriek veľkej tréme, zvládli svoje vystúpenie všetci účinkujúci na jednotku.

      Ďakujeme!

      Bc. Ildikó Chamulová

     • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 8. ROČNÍKA

     • V dňoch od 26. 03. 2023, do 31. 03. 2023 sa naša škola  zúčastnila lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná - Chopok. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa lyžiarskych zručností (4 lyžiarske skupiny, 1 snowboardová skupina). Žiaci si okrem lyžiarskych vedomostí a zručnosti odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov.

      Okrem lyžiarskeho výcviku sa venovali spoločným aktivitám, ktoré sa organizovali v spolupráci s vyučujúcimi. Počas výcviku sme sa zamerali na potreby každej skupiny od nácviku správnej techniky jej stabilizovania až po zdokonaľovanie. Na konci kurzu každý žiak dokázal kontrolovane zjazdiť kopec určený pre jednotlivca vzhľadom na individuálne schopnosti žiaka.

      Ďakujeme inštruktorom: Mgr. Pavel Vranský, Mgr. Michal Jóža, Mgr. Renáta Vreteničková, Mgr. Zuzana Fungáčová a zdravotníkovi Ing. Petrovi Matúškovi.

                                                                                                                                         Mgr. Marek Pentka

     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • Jarný zber papiera sa uskutoční od 20.3. - 31.3.2023. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme!

     • ŽIAK MESIACA MAREC 2023

     • Ani tento mesiac vedenie školského parlamentu nezabudlo na našich najusilovnejších a najšikovnejších žiakov za mesiac marec. Týmto podujatím si vždy spríjemníme deň, pretože oceňujeme žiakov, ktorých vybrali triedne kolektívy za ich nápomocnosť, výsledky v škole a v súťažiach, príkladné a slušné správanie... Aj tentokrát prišli na oceňovanie pani riaditeľka a pani zástupkyňa a aj vedenie školy takto ocenilo našich žiakov rôznymi maškrtami.

      Všetkým srdečne blahoželáme k ich oceneniu a dúfame, že svoje dobré srdce a výnimočné talenty budú ukazovať aj počas nasledujúcich mesiacov.

      Alex Serzödi, predseda školského parlamentu

     • DEŇ VODY V II.B

     • Žiaci II.B si 22.3.2023 pripomenuli dôležitosť pitnej vody, ktorú mnohí z nás berieme za samozrejmosť.

      V krátkom, ale pútavom príbehu sa dozvedeli, aké je putovanie dažďovej kvapky v kolobehu vody v prírode. Potom mali malú ochutnávku vody z prírodného prameňa pri Kalinove, na ktorej sa im veľmi páčila chuť a netradičná vôňa tejto vody. Zhodli sa na tom, že je chutná a vedeli by si predstaviť, že nám tečie z kohútika. V závere sme mali aktivitu zameranú na výrobu spoločného plagátu. Pre deti je takýto spôsob vyučovania zaujímavý, motivujúci, plný zážitkov, ale aj oddychovo relaxačný od bežného školského vyučovania.

      Ďakujem žiakom za ich spoluprácu, zanietenosť a aktivitu počas tejto akcie. Bolo nám dnes super.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • EÚ V MOJOM REGIÓNE - OCENENÉ PRÁCE NAŠICH ŽIAČOK

     • Dňa 20.3.2023 sa v Radnici v Lučenci konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže EÚ v mojom regióne, ktorú usporiadalo Mesto Lučenec a Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Sme veľmi šťastní a hrdí na naše žiačky, ktoré získali v tejto celoslovenskej výtvarnej súťaži ocenenia. V 1. kategórii získala 1. miesto Tamara Odzganová z II.A triedy a 3. miesto Natália Chudá tiež z II.A triedy. V 2. kategórii získala Lea Ďurošová z VIII.A špeciálnu cenu. Ceny odovzdali dievčatám pani primátorka PhDr. Alexandra Pivková a pani vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Ing. Ivana Jasenková Olšágová. Kultúrny program nám pripravili žiaci a učitelia z Cirkevnej ZUŠ v Lučenci.

      Z úspechu dievčat sa veľmi tešíme, blahoželáme im a držíme palce v ďalších súťažiach.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • Aj POCITY A EMÓCIE ŽIAKOV SÚ PRE NÁS DÔLEŽITÉ

     • Na spoznanie osobnosti žiakov je potrebný čas. Tento čas je veľmi dôležitý nakoľko si moja práca vyžaduje individuálny prístup ku každému žiakovi. Sú žiaci, ktorí sa učia mechanicky - naspamäť , iní zase pri učení potrebujú didaktické pomôcky, ďalší sa ľahšie učia prostredníctvom praktických príkladov. Sú žiaci, ktorí potrebujú viac času na prácu, druhí zase tichšie prostredie, neistému žiakovi stačí malé prikývnutie hlavy, ale pracujem aj so žiakom, ktorému musím byť oporou po celý čas.

      Tieto poznania sú pre mňa a moju prácu veľmi dôležité. Veľa pre mňa znamená mať úprimný vzťah s deťmi, aby sa nebáli zdôveriť so svojimi pocitmi, ťažkosťami. Menší žiaci častokrát potrebujú objať a mať fyzický kontakt, starším žiakom jednoduchý úsmev vráti pohodu po ťažkej písomke. Na druhej strane sú tu naši autisti, ktorí potrebujú mať určené presné hranice a často aj žiadny fyzický kontakt. V mojej profesii sa snažím pristupovať k žiakom hlavne ľudsky, pomáhať im zvládať ťažšie situácie a vytvárať si istú rezilienciu aj do budúcnosti a života mimo školy. Pre mňa aj toto znamená INKLÚZIA.

      Bc. Adriána Beňová

     • TRIEDNICKÁ HODINA V I.C NA TÉMU INKLÚZIA

     • Triednické hodiny v 1. ročníku realizujem hravou, zábavnou formou. Spoločne hrou, príbehmi, aktivitami sa spoznávame, zisťujeme rôzne osobné odlišnosti a riešime problémy. Skupinová práca môže byť využitá ako metóda, organizačná forma, ale aj ako kooperatívne vyučovanie, ktoré obohacuje vyučovanie o sociálne aspekty. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny a celá skupina má prospech z práce svojich členov. Kooperatívne hry podporujú spoluprácu, zdieľanie, prijatie. Žiaci sa hrajú s druhými, nie proti druhým, každý vyhráva, všetci sa snažia o jeden spoločný cieľ.

      Tentokrát išlo o kooperatívnu hru SPOLOČNOU CERUZKOU. Spoločným cieľom je nakresliť obrázok jednou ceruzkou. Členovia skupiny spolu držia ceruzku a spoločne ňou pohybujú. Celý čas sa nerozprávajú, ani inak sa nedohadujú na postupe. Reflexia po aktivite: Ako sa ti darilo? Viedol niekto ceruzku? Ako ste sa cítili, keď niekto viedol pohyby?

      Mgr. Zuzana Fungáčová, triedna učiteľka I.C

     • 1.MIESTO NA OKRESNOM PREDKOLE VO VYBÍJANEJ

     • Dňa  20. 3. 2023 sa uskutočnilo Okresné pred kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ (skupina B), ktorého sa zúčastnila aj naša škola. V skupine sa stretlo 5 základných škôl. 

      Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 10 žiačok: Sofia Kráľová VII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Paulína Moravčíková VII.B, Sára Lašáková VII.B, Saskia Orlaiová VI.A, Nina Jamnická V.A, Sophia Szmudová V.B, Ema Hrdličková V.B, Ema Gaberová V.B, Ema Kapišovská V.C.   

      Dievčatá v prvom zápase začali opatrne a s veľkou nervozitou, kde nakoniec uhrali spravodlivú remízu. Druhý a tretí zápas bol z tých povinných, aby sme sa umiestnili na popredných priečkach a splnili si cieľ postupu na okresné kolo. Štvrtý zápas bol najťažší, nakoľko sa rozhodovalo o priamom postupe a obsadení najvyššieho miesta v skupine. S veľkým potešením môžem konštatovať, že dievčatá išli do rozhodujúceho zápasu, i napriek vysokej únave a pár drobných zranení, iba s jedným cieľom vyhrať za akýchkoľvek podmienok a získať vytúžené 1 miesto. Tento cieľ splnili a preto im patrí srdečná vďaka a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA V ŠKD

     • V mesiaci marec sa realizovali oddelenia ŠKD rôzne zaujímavé aktivity v rámci Týždňa priateľstva s cieľom utužovania kamarátstiev našich detí ŠKD. V našich oddeleniach sme pre deti pripravili aktivity zamerané na spoluprácu, dôveru, rozvoj empatie a vzájomného porozumenia Toto všetko si deti rozvíjali prostredníctvom rôznorodých hier, tvorivých aktivít, rozhovoru, ale aj krátkych motivačných rozprávok

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie