• POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za účasť na rodičovských stretnutiach, ktoré sme organizovali v rámci hodnotenia výchovno-vyučovacích výsledkov za I. štvrťrok školského roka 2023/2024.

      Vzájomná komunikácia a pravidelná spätná väzba sú pre nás dôležité a nevyhnutné pre skvalitňovanie procesov!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ÚHRADY ZA ŠKD A STRAVU JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ DO 14.12.2023

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s ukončovaním kalendárneho roka Vás prosíme realizovať všetky úhrady za stravu a ŠKD najneskôr do 14.12.2023 (vrátane). Od 15.12.2023 sa zaslané platby na účet školy budú vracať späť na účet zákonného zástupcu. Úhrady bude možné realizovať následne v mesiaci január 2024!

      Ďakujeme za porozumenie!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT

     • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia!
      Srdečne Vás pozývame na Vianočný benefičný koncert pod záštitou MUDr. Juraja Pelča, Lukáša Pelča a Mesta Lučenec s úžasnými hosťami a krásnou benefičnou myšlienkou zameranou na podporu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenca.!

      Príďte si užiť vianočnú atmosféru a podporiť myšlienku dobročinnosti 7.12.2023 do Kina Apollo!

      V programe vystúpia:

      Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na umeleckej scéne od r.1982. Jeho zakladateľkou je ArtD. Magdaléna Rovňáková. Vznikol pri Slovenskej filharmónii a počas svojej bohatej histórie mu tlieskali poslucháči európskych veľkomiest (Berlín, Budapešť, Londýn, Moskva, Paríž, Štokholm, Viedeň...), Ameriky (Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington...), Kanady (Montreal, Ottawa, Toronto), Japonska (Osaca, Tokyo...), Izraela, Jeruzalema, Tel Avivu, Haify, Cypru, či Taiwanu.

      A práve 7.12. exkluzívne vystúpi zbor v Kine Apollo v Lučenci. Máme nesmiernu radosť, že takéto špičkové teleso pod vedením Magdalény Rovňákovej prijalo naše pozvanie a podporilo tým našu vianočnú benefičnú myšlienku. Spolu so zborom výstúpia aj operný spevák MARTIN BABJAK a speváčka LENKA PIEŠOVÁ.

      Výťažok z vianočného benefičného koncertu venujeme základným školám mesta Lučenec.

      Lístky si môžete zakúpiť v MIC (Mestské informačné centrum) Lučenec - historická radnica.

      Tešíme sa na Vás!

     • NÁBOJ JUNIOR

     • 24.11.2023 sa konala matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior. Žiaci riešili počas dvoch hodín úlohy rozvíjajúce logické myslenie. Družstvo deviatakov v zložení: R. Motoška, J. Káka, I. Káka a S. Faizi z IX.C obsadilo 12. miesto. Družstvo žiakov ôsmeho ročníka, ktoré zbieralo hlavne skúsenosti, v zložení K. Huňavá, M. Malčeková, M. Pauer a L. Žigo z VIII.C, skončilo na 20. mieste.

      Úspech v súťaži závisel nielen na schopnostiach jednotlivých členov tímu, ale tiež na tom, ako efektívne dokážu spolupracovať. Cieľom súťaže je okrem rozvíjania predstavivosti a logického myslenia ukázať žiakom krásu matematiky a fyziky.

      Chlapcom a dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov!

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • 3.MIESTO NA OBK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PATRÍ MIŠKE!

     • Miška Malčeková, žiačka VIII.C triedy, 15.11.2023 úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii sa umiestnila na 3. mieste. GRATULUJEME! Tešíme sa, že sa naši žiaci zapájajú do súťaží spojených s ich rodným jazykom.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

     • Milí priatelia!

      Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky môžu prinášať triedne kolektívy i jednotlivci do 30.11.2023 na sekretariát školy. Ďakujeme, že pomáhate!

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia 23.11.2023 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

      Rodičovské združenie IX.B triedy sa uskutoční 29.11.2023 o 16.00 hod.

      Rodičovské združenie I.B a I.C sa uskutoční v náhradnom termíne po dohode s triednymi učiteľkami.

      Tešíme sa Vás!

     • FESTIVAL 4 ŽIVLOV

     • AMAVET klub pri ZŠ M. R. Štefánika KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK v spolupráci s AMAVET klubom HEURÉKA pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci organizujú 28.11.2023 FESTIVAL 4 ŽIVLOV.

      Je to prehliadka bádateľských činností žiakov uvedených škôl. Žiaci predstavia projekty, na ktorých pracovali pod vedením svojich vyučujúcich. Cieľom podujatia je podnietiť záujem detí o vedu a techniku.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie