• GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM

     • Deti sú vnímavé, veľmi zvedavé a chcú sa učiť. Ale ak ich v tom niečo brzdí a veľakrát samé netušia čo, stagnujú a vytŕčajú z radu.

      Najbližším článkom medzi žiakom a učiteľom je asistent pedagóga, ktorý dokáže svojim individuálnym prístupom odbúrať ťažkosti, ktoré majú pri učení a celkovo v napredovaní.

      Grafomotorikum môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických zručností, ktoré sa podieľajú na kreslení, písaní a čítaní. Väčšina detí sa s kreslením stretne už v predškolskom veku, ale sú medzi nami deti, ktorým zdravotné znevýhodnenie (ako je dyslexia, dysgrafia, poruchy autistického spektra, ADHD...) neumožní rozvíjať tieto zručnosti v takom tempe a preto potrebujú osobitejší prístup.

      Dňa 4.mája sme sa asistentky zúčastnili na celodennom školení, ktoré odborne zastrešila PaedDr. Jarmila Barčíková z občianskeho združenia Egalita. Špeciálna pedagogička a zároveň lektorka vytvorila materiály pre vzdelávací program s názvom: Grafomotorické praktikum na základe dlhoročnej praxe s prácou so žiakmi so špeciálno-výchovnými potrebami.

      Pani lektorka nás niekoľkými cvičeniami a praktikami zaviedla do sveta zdravotne-znevýhodnených detí a poukázala aké je pre nich náročné obyčajné sedenie v lavici (prepojiť sedenie, vnímanie, písanie...).

      Vďaka diagnostickému manuálu, ktorý obsahuje skríningové testy motoricko-percepčných zručností, dokážeme zistiť úroveň grafomotoriky, ktorá odráža a vyjadruje ako je na tom celé telo. Po diagnostikovaní vieme nastaviť priebeh cvičení. Pani lektorka nám predstavila množstvo aktivít s presným popisom zrealizovania, vysvetlila ktoré reakcie detí si treba všímať a na čo je stimulácia zameraná. Aktivity a cvičenia sú rôznorodé a veľmi zaujímavé aj zábavné.

      Celé školenie sa viedlo v duchu perfektnej nálady, veľa sme sa pri činnostiach nasmiali. Mali sme možnosť vyskúšať, ale najmä sme získali nové poznatky, ktoré určite využijeme v našej praxi. Ako asistentky nás školenie obohatilo a pani lektorka nám svojou energiou, vedomosťami a skúsenosťami dodala obrovskú chuť pracovať a napredovať s našimi žiakmi.

      Eva Nagyová

     • NELKA A JANKO NA FINÁLE JUNIOR INTERNET AMAVET 2023

     • Aj tento školský rok sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnilo finále súťaže Junior Internet, do ktorého sa po prvý krát dostali aj žiaci našej školy. Je to celoslovenská súťaž, ktorá umožňuje žiakom základných a stredných škôl tvoriť v oblasti informatiky v rôznych kategóriách. Sú to nasledovné kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach, JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní a JuniorTEXT – texty na určenú tému.

      Tento rok sa prihlásilo do súťaže 317 projektov a hodnotiaca porota vybrala len 50,  z toho z našej školy boli úspešní dvaja žiaci, a to Ján Demanko z IX.M v kategórii JuniorWEB  a Nela Petrincová z VIII.C v kategórii JuniorDESIGN. Obidvaja úspešne obhajovali svoj projekt a odpovedali na otázky hodnotiacej porote a tiež aj ostatným zúčastneným. Aj napriek tomu, že mali trému, to zvládli veľmi dobre. Súťaž prebiehala dva dni vo veľkej sále FIIT, bola snímaná kamerami a prebiehala naživo. Ten, kto ju chcel pozerať, mohol ju sledovať na youtube.com alebo na ich webovej stránke juniorinternet.sk. Žiaci základných aj stredných škôl predviedli počas dvoch dní na ich vek skutočne neuveriteľné projekty a každý zúčastnení mohol mať zážitok z toho, čo dokážu mladí ľudia v dnešnej dobe vymyslieť a zároveň vytvoriť. Je za tým neuveriteľné množstvo práce a času.

      Každá kategória bola hodnotená ľuďmi, ktorí prednášajú na danej fakulte alebo ľuďmi, ktorí pracujú v danej oblasti informatiky. Ako povedali už na začiatku súťaže, víťazmi sú všetci, ktorí sa dostali do finále tejto súťaže, pretože takú možnosť nedostane každí, len tí najlepší z celého Slovenska.

      Ján Demanko získal diplom za účasť na tejto súťaži, ktorý mu ako deviatakovi pomôže dostať sa na strednú školu, ktorú si vybral a zároveň mu umožní, pokiaľ bude chcieť o štyri roky, prednostne sa dostať na štúdium informatiky na tejto fakulte.  Aj ďalšie školské roky sa môže ako stredoškolák zúčastňovať tejto prestížnej súťaže.

      Nela Petrincová získala vo svojej kategórii WebDESIGN 2. miesto, k čomu jej gratulujeme. Je to na prvý krát neuveriteľný úspech. Taktiež jej umožní dostať sa na strednú školu, ktorú si už teraz vybrala.

      Myslím si, že obidvaja súťažiaci si odniesli množstvo nových poznatkov a motiváciu do ďalších rokov, byť v niečom dobrý.                                                                                      

                                                                                                                                          Mgr. Mária Mäkká

     • 2. MIESTO NA OBK V MALOM FUTBALE

     • 3. 5. 2023 sa uskutočnilo Okresné kolo vo futbale žiakov ZŠ. Na okresné kolo sa naši chlapci prebojovali po úspešnom predkole, kde vyhrali svoju skupinu.

      Hralo sa systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo 8 žiakov: Michal Nagy VII.C, Teo Boroš VII.B, Matúš Hrubík VII.B, Kristián Dudáš VII.B, Adrian Polorecký VI.C, Martin Lekeň VIC, Ladislav Huňavý V.C, Roman Babinský V.C.   

      Okresné kolo sa konalo za nepriaznivého počasia, avšak toto chlapcov neodradilo od dobrej nálady zabojovať o tie najvyššie priečky. Po rozlosovaní ich čakal súper zo ZŠ Fiľakovo, s ktorým ešte v histórii konania turnaja nehrali. Súper ich na začiatku zatlačil, kde naši chlapci ostali zaskočení a z toho padol úvodný gól pre súpera. Priebežne sa hra vyrovnala, kde padali góly na oboch stranách. V závere sme v obrane urobili chybu, čo súper využil a odskočil nám o dva góly. Nakoniec z duelu vyšiel víťazne súper, a musíme uznať, že bol lepším tímom. 

      Nasledujúce dva zápasy sme sa viezli na víťaznej vlne, kde si chlapci s chuťou zastrieľali a spravili si dobrú náladu po prehratom prvom zápase. Posledný zápas bol z tých najnervóznejších. Naši chlapci síce vyhrávali, avšak súper pomaly doťahoval skóre, až kým sa nezrodila remíza.

      Po zápase a sčítaní bodov v tabuľke sa nakoniec chlapci umiestnili na 2. mieste, za čo im patrí srdečná vďaka a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • FANTASTICKÉ VÝSLEDKY NA OK A KK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Geografia patrí na našej škole medzi obľúbené predmety žiakov, a tí najšikovnejší to pravidelne dokazujú na okresných kolách olympiád. Po náročnej príprave, kde si žiaci musia naštudovať tematické celky, ktoré nie sú v učebniciach a dokázať svoje zručnosti aj v praktickej časti sme opäť zaznamenali úspech našich žiakov.

      Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 31.3.2023. Našu školu reprezentovali Roman Babinský V.C, Ladislav Huňavý V.C, Adam Miklóš V.C, Michaela Malčeková VII.C, Alexandra Ličková VII.C, Jakub  Ifrim IX.M a Nela  Kulichová VIII.C.   

      Najlepšie sa darilo Miške Malčekovej, ktorá sa umiestnila na 1.mieste a Alexandre Ličkovej, ktorá obsadila 2. miesto.  Dievčatá potvrdili svoje kvality aj na krajkom kole, ktoré sa konalo 26.4.2023 v Banskej Bystrici. Miška obsadila vynikajú 4. miesto s rovnakým počtom bodov ako umiestnený na 3. mieste. V prípade rovnosti bodov však rozhodovala, teoretická časť, ktorú mala Miška o pár bodov horšiu. Saška Ličková taktiež nesklamala a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola.

      Obidvom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Martina  Rajnáková

     • BRÁNA JAZYKOV

     • 27. 4. 2023 naša škola, ZŠ M. R. Štefánika, privítala šesť družstiev z lučenských základných škôl, ktoré si k nám prišli zasúťažiť, zabaviť sa a zmerať svoje jazykové zručnosti z anglického a nemeckého jazyka v 7. ročníku jazykovej súťaže pod názvom Brána jazykov.

      Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti kvíz pod názvom Language Gate/ Tor Zu Den Sprachen preveril jazykové zručnosti  4-členných tímov zo ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Haličská cesta 7, ZŠ Vajanského, ZŠ L. Novomského, CZŠ sv. Jána Bosca a ZŠ a MŠ DSA Kubínyiho. Žiaci odpovedali na 20 otázok z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, krajinovedy a frazeológie tak z anglického, ako aj nemeckého jazyka.

      V druhej časti nazvanej Activity si mohli súťažiaci pripísať ďalšie body, ktoré získali, ak uhádli slovo alebo frázu, ktoré im spolusúťažiaci nakreslil, vysvetlil alebo zahral. Na záver sa získané body spočítali a určilo sa poradie úspechu družstiev. Prvé miesto získalo družstvo CZŠ sv. Jána Bosca, za ktorým sa umiestnili školy nasledovne: 2. miesto -  ZŠ Vajanského,  3. miesto - ZŠ Haličská cesta 7, 4. miesto - ZŠ L. Novomeského, 5. miesto - ZŠ a MŠ DSA Kubínyiho  a 6. miesto. ZŠ M. R. Štefánika.

      Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za skvele strávené dopoludnie. Veríme, že sa každý dobre zabavili a odniesol si pekné spomienky. Zároveň dúfame, že sa stretneme a spoločne si zasúťažíme aj v budúcom školskom roku.                       

       Mgr. Nora Benediktyová

     • 5.5.2023 - DEŇ M. R. ŠTEFÁNIKA

     • 5.5.2023 si v meste Lučenec i v našej škole pripomenieme odkaz M. R. Štefánika pri príležitosti 104. výročia jeho tragického úmrtia.

      9.30 - pietna spomienka pri Pamätníku M. R. Štefánika

      10.00 - Beh o Pohár Domu Matice slovenskej

      11.00 - Slávnostná vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál M. R. Štefánika vo foyer MsÚ v Lučenci

      12.15 - Vyhodnotenie Behu o Pohár Domu Matice slovenskej pri Pamätníku M. R. Štefánika

     • NÁVŠTEVA POVERENÉHO PREMIÉRA EDUARDA HEGERA

     • Už po druhý raz navštívil našu školu poverený premiér Eduard Heger. V auguste 2021 si prišiel pozrieť aktivity letnej školy a hovorili sme spoločne o aktuálnych otázkach školstva.

      V rámci pracovného výjazdu na juhu Stredného Slovenska zavítal 27.4.2023 medzi našich deviatakov z IX.M na hodinu občianskej náuky.

      Témou hodiny bolo fungovanie vlády i parlamentu. Premiér mal pripravené aj názorné pomôcky. Žiaci na obrázkoch videli budovu Úradu vlády SR, miestnosti, v ktorých vláda zasadá, kde sa konajú tlačové konferencie i miestnosti, kde predseda vlády prijíma návštevy. Okrem iného premiér upriamil aj pozornosť na Plán obnovy a odolnosti, ukázal žiakom, ako vyzerá podpisová kniha. Oboznámil žiakov s legislatívnym procesom. Ako správny učiteľ kládol premiér aj otázky a žiaci mali možnosť opýtať sa to, čo ich zaujíma.

      Ďakujeme za možnosť privítať medzi nami jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov. Naša organizácia dokáže na vysokej úrovni zvládnuť aj takéto oficiálne návštevy a aj týmto spôsobom šíriť dobré meno školy.  Zároveň učíme žiakov správať sa adekvátne v rôznych situáciách, vedieť vyjadriť názor ale aj si názor druhého vypočuť!

      Foto: FB Eduard Heger - predseda vlády SR, archív ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ

     • Súčasťou Folklórneho dňa, ktorý pre nás pripravil školský parlament, bolo aj naše tradičné podujatie Stavanie mája! Tešíme sa, že touto krásnou akciou môžeme rozvíjať tradície a sprostredkovávať ich našim žiakom.

      Ďakujeme žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí nám pomáhali v príprave, ale aj rodičom a starým rodičom, ktorí k nám v piatok 28.4.2023 zavítali!

     • III. KOMUNITNÉ STRETNUTIE NA TÉMU NADANÉ DIEŤA

     • 26.4.2023 sme sa opäť stretli v rámci realizácie komunitných stretnutí. Tretie stretnutie bolo venované tematike nadaných detí. V rámci diskusie hovorili o svojej osobnej skúsenosti rodičia nadaného dieťaťa Eva Nagyová a Tomáš Jánošík. Ďakujeme im za ich otvorenosť a životný príbeh, s ktorým sa s nami podelili. Ich rozprávanie a názory boli pre nás obohacujúce. Z odborného hľadiska nám svoj pohľad ale aj rady ponúkla PhDr. Judita Ágoštónová, psychologička a vedúca Oddelenia psychologickej a špeciálno-pedagogickej činnosti Centra poradenstva a prevencie v Lučenci. Ďakujeme!

      V rámci diskusie vznikali otázky zamerané otázky potrieb nadaného dieťaťa, možnosti jeho rozvoja zo strany rodiny, školy i poradenského zariadenia, diskutovali sme o možnostiach a limitoch školského systému. Hovorili sme nielen o intelektovo nadanom dieťati, ale aj o iných druhoch nadania, napr. o športovom nadaní. Medzi najvýznamnejšie otázky a výzvy patrila potreba meniť naše zaužívanie myslenie a snažiť sa porozumieť mysleniu a cíteniu nadaného dieťaťa.

      Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie