• MAROŠ OCENENÝ V SÚŤAŽI SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

     • V krásnych priestoroch Mestského múzea v Lučenci sa 19.6.2023 uskutočnila vernisáž 24. ročníka Szabóovho grafického Lučenca na tému Láska. Naša škola poslala do súťaže 10 výnimočných prác vyhotovených technikou suchej ihly. Získali sme aj odmenu, žiak Maroš Lacko si z vernisáže odniesol diplom a vecné dary za jeho grafickú prácu My dvaja, ktorou oslovil porotu a bol ocenený v silnej konkurencii.

      Blahoželáme!

      Mgr. Veronika Danková

     • BARBORKA POSTUPUJE DO OSTRAVY

     • 16.6.2023 sa naši žiaci Lara Košková I.C, Barbora Rubintová I.C, Samuel Kuric II.B a Dávid Mário Čeman II.B zúčastnili slovenského finále bežeckých pretekov Čokoládovej tretry v Košiciach. Do finále sa prebojovali aj Ivan Laššák z I.C, ale z dôvodu choroby neštartoval a Sophia Szmudova mala iné športové povinnosti. Malí atléti bojovali zo všetkých síl a úspešne reprezentovali našu školu. 2.miesto na 100 m Barbora Rubintová - postup na medzinárodné kolo Ostrava. Ďalšie umiestnenia 12. miesto - 100 m Lara Košková, 22. miesto - 200 m Samuel Kuric 24. miesto - 200m Dávid Mário Čeman.

      Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH NAJMENŠÍCH

     • Dňa 21.6.2023 sa žiaci zúčastnili atletických pretekov Novohradská liga žiakov 3. a 4. ročníka v atletike. Za tretí ročník pretekali žiaci druhého ročníka: K. Maráková, K. Koristeková, T. Petrášová, S. Kuric, F. Žigo, D. M. Čeman, S. Tóth (2.B), a D. Bojtošová (3.B). Za 4. ročník pretekali žiaci: N. Pápaiová, T. Garajová, M. Balló (4.A), S. Erkiová, A. Boháčik, D. Folk (4.B), E. S. Landlová, R. Pavlík (4.C).

      1. miesto v behu na 600 m - S. Kuric

      2. miesto v hode kriketkou - D. Bojtošová

      2. miesto v hode kriketkou - D. M. Čeman

      2. iesto v behu na 600 m - T. Garajová

      2. miesto v behu na 600 m - A. Boháčik

      2. miesto v bode kriketkou - R. Pavlík

      3. miesto v behu na 600 m - K. Koristeková

      3. miesto v behu na 60 m - K. Maráková

      3. miesto v skoku do diaľky - K. Maráková

      3. miesto v skoku do diaľky - T. Garajová

      Dievčenské družstvá skončili na 2. mieste. Chlapci 3. ročníka na 2. mieste a 4. ročníka na 3. mieste.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

      Mgr. Zuzana Mészárosová ml.

     • PREDPRÁZDNINOVÉ HODINY FYZIKY

     • Tradične sme si záver školského roka v šiestom ročníku spestrili praktickou aktivitou – zhotovovali sme so žiakmi modely meteorologického balóna. Na hodine sa žiaci sa oboznámili s princípom fungovania takéhoto balónu. Na internete zistili základné informácie o meteorologickom balóne – jeho veľkosti, vybavení, vypúšťaní a pristávaní. Spolu s týmito informáciami sa oboznámili aj
      s termínmi počasie, podnebie, meteorologická stanica, so základnými meteorologickými prvkami a ich meraním. Deti opäť prejavili svoju kreativitu a výstupom ich práce boli naozaj pekné modely.  

                                                                                                PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • 1.MIESTO NA OKRESNOM KOLE VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK

     • 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili Okresného kola v malom futbale starších žiačok, ktoré sa konalo na Mestskom futbalovom štadióne v Lučenci. Hralo sa systémom v jednej skupine „každý s každým“.  

      Naše žiačky v zostave Sofia Kraľová VII.C, Simona Dobrocká VIII.A, Tamara Ciferová VIII.A, Adela Lokšová VIII.A, Mariana Radičová VIII.A, Veronika Adamová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B, Tereza Hrubiková VII. B. Dievčatá odohrali 2 zápasy po 20 minút, z ktorých 2 zápasy vyhrali a  umiestnili sa na 1. mieste.

      Naše žiačky zahrali krásny futbal, ktorý bol na úrovni a riadili sa taktikou, ktorú sme si zvolili. Na základe uvedených výsledkov chcem poďakovať žiačkam za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

                                                                                                                                         Mgr. Marek Pentka

     • 6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE FESTIVAL 4 ŽIVLOV

     • Festival 4 živlov približuje zábavnou formou žiakom vedu a techniku, ide o vedátorskú aktivitu. Podujatie bolo pre súťažiacich dvojdňové a zamerané na bádanie v oblasti prírodných vied.

      Prvý deň sme absolvovali vláčikom Prešporáčikom prehliadku Bratislavy. Neobišli sme ani Bratislavský hrad. V Novom meste bolo pre nás pripravené divadelné predstavenie.

      Druhý deň prebiehala súťažná prehliadka našich projektov pod názvami Môj zosík audio a Experimenty so zvukom a s využitím Audacity pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorých členovia boli najmä vysokoškolskí pedagógovia.

      Naše projekty s praktickými ukážkami sme predvádzali s nadšením, zaujali sme návštevníkov aj porotcov, ktorí so záujmom sledovali predvádzanie našich pokusov. Porotcovia nám zadávali problémové otázky, na ktoré sme zodpovedali. Počas predvádzania pokusov sme získali zdravé sebavedomie, radosť z objavovaného a odovzdávania našich získaných vedomostí z fyziky návštevníkom.

      Ďakujeme všetkým, vedeniu školy, učiteľom, organizátorom, že nám umožnili získať nádherné zážitky a motiváciu pre účasť na ďalšej súťaži Festivale vedy a techniky.

      Michal Šarkan, Adam Nagy, Martin Kúkoľ, žiaci IX.M triedy

     • PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA

     • Medzi každoročne plánované exkurzie na našej škole  patrí dejepisno-geografická exkurzia za poznaním  života jednej z najväčších osobností slovenských dejín – M. R. Štefánika.  

      Prvou našou zastávkou bolo Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

      Po zastávke v Seredi sme sa presunuli  do rodnej dediny M. R. Štefánika – do Košarísk. Vo vynovenej expozícií sa žiaci  dozvedeli sa o štúdiách, prvých pracovných skúsenostiach, cestovateľských úspechoch, politickej činnosti a smrti generála M. R. Štefánika. Počas prehliadky expozície sme sa  vráti v čase a priestore – ocitli sme  sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stali sme  sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. Následne naše kroky smerovali k hrobu M. R. Štefánika  - Mohyle na vrchu Bradlo. 

      Mohyla na Bradle sa monumentálne vypína  nad okolím a je dôstojným miestom odpočinku generála a dvoch talianskych pilotov. Poznaním  zmysluplného života generála M. R. Štefánika a jeho veľkého úsilia pri zrode Československej republiky sa snažíme u žiakov budovať národné povedomie a hrdosť na túto významnú osobnosť našej histórie.

                                                                           Mgr. Zita Kubíčeková, Mgr. Martina  Rajnáková

     • ŠTÚROV ZVOLEN - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE

     • Emma Hrončeková, žiačka V.C triedy, reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen 2023 v rétorike žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala 6. júna 2023 vo Zvolene.

      Podpolianske osvetové stredisko Zvolen organizovalo už 36. ročník súťaže v rétorike, ktorej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnanie svojich schopností. Zišlo sa tu veľmi veľa nádejných rečníkov z celého Slovenska. Súťaž sa začala v momente, keď si žiaci vyžrebovali rozprávku, bájku alebo krátky príbeh, ktorý si mali počas pätnástich minút prečítať a dotvoriť podľa svojej fantázie. Následne v časovom limite 3 minúty prerozprávali obsah.

      Emmke ďakujeme za reprezentáciu našej školy a veríme, že nadobudnuté skúsenosti využije pri najbližšej príležitosti.

      Bc. Martina Hrončeková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie