• TURISTIKA NA JAVOR

     • Dňa 20.5.2023 sa členovia Turistického krúžku zúčastnili každoročného výstupu na Javor, ktorý organizujeme spolu so Spolkom M. R. Štefánika, aby sme si takýmto spôsobom pripomenuli dôležitú udalosť v našich dejinách - Memorandum národa slovenského.

      Turistika sa nám vydarila, deň bol ako stvorený pre pobyt v prírode. Počas nášho výletu sme si pripomenuli nie len historické udalosti, ktoré sa dotkli aj nášho regiónu, ale sme si aj užili krásne výhľady z vrcholu Jasenie, sledovali sme zvieratká pasúce sa na rozkvitnutých lúkach. Nakoniec sme sa príjemne unavení doviezli vláčikom domov.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ

     • Vážení rodičia!

      Ďakujeme Vám za Vašu účasť na poslednom rodičovskom stretnutí v tomto školskom roku!

      Vaša spätná väzba, pomoc a spolupráca, Váš názor, otázky a pripomienky sú pre nás veľmi dôležité!

      Pomáhate nám nastavovať a vylepšovať procesy v rámci chodu školy!

      Ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ V ZBIERKE MODRÝ GOMBÍK 2023

     • Ďakujeme všetkým našim žiakom, ich rodičom, kolegom, dobrovoľníkom a  pracovníkom školy, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023, tento rok určená pre všetky deti na podporu duševného zdravia. Výnos zbierky 626,46 eur bol vložený na účet humanitárnej organizácie UNICEF.  

      Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa a tvoriť. Pre slovenské deti vo veku 6-10 rokov vytvorili unikátny program, ktorý je zameraný na duševné zdravie.

      Jeho názov je  JEŽKOVINY a Ježko Bruno v ňom slovenské deti sprevádza po zaujímavých krajinách a pomáha im riešiť problémy, s ktorými sa deti v tomto veku najčastejšie stretávajú.

      PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU? RADOSŤ HNEĎ TRIKRÁT

      Potešíte dieťa, ktorému ste JEŽKOVINY venovali.

      Lepšie spoznáte, čo odohráva v detskej hlavičke.

      Podporíte terénne programy UNICEFu, ktoré pomáhajú deťom v núdzi.

      Viac informácií o programe nájdete na stránke: www.jezkoviny.sk

      Ing. Agnesa Setničková

     • POZVÁNKA NA TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia 25.5.2023 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

      Triedne rodičovské stretnutie I.C sa uskutoční 23.5.2023 o 16.00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

     • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

     • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. 

      Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.

      Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu

     • KAROLÍNKA POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA

     • 10. 5. 2023 sa v CVČ Magnet Lučenec uskutočnilo okresné kolo Slávik Slovenska, na ktorom sme boli reprezentovať našu školu v silnej zostave troch dievčat.

      Natália Kamenská z VIII.B triedy získala krásne 3. miesto vo svojej kategórii. Karolína Koristeková z V.B si vyspievala 1. miesto a postupuje v súťaži ďalej a jej mladšia šikovná sestra Kornélia z II.B triedy si za svoj nezabudnuteľný výkon vybojovala 2. miesto.

      Srdečne blahoželáme a Kajke držíme palce aj ďalej. Veľké ďakujem patrí aj Matúšovi Pauerovi zo VII.C, ktorý doprevádzal speváčky na svojej heligónke.

      Mgr. Veronika Danková

     • WEBINÁR: SENZORICKÁ INTEGRÁCIA A RELAXÁCIA

     • Pomoc vychovávateľkám a vychovávateľomv školskom klube detí v súčasnosti a budúcnosti

      Ako vychovávateľka v družine mám radosť z toho, že môžem zdieľať s vami skúsenosti a poznatky, ktoré som získala na nedávnom webinári o senzorickej integrácii a relaxácii. Tieto metódy mi budú pomáhať v mojej práci a budú prispievať k zdravému vývoju detí, s ktorými pracujem.

      Senzorická integrácia: Senzorická integrácia je proces, ktorý sa zaoberá spracovaním a koordináciou zmyslových informácií v mozgu. U detí s poruchami senzorickej integrácie môže táto schopnosť byť oslabená, čo môže ovplyvniť ich učenie, správanie a emočný stav. Vďaka senzorickej integrácii môžem deti podporovať v rozvoji ich zmyslových schopností a pomáhať im lepšie porozumieť svetu okolo seba. Napríklad používanie rôznych senzorických materiálov a aktivít, ako je manipulácia s pieskom, hranie s farbami , podporuje ich mozgovú činnosť a stimuluje ich zmysly. Deti sa tak naučia lepšie sústrediť, ovládať emócie a kontrolovať svoje správanie.

      Relaxácia: Relaxačné techniky budú pre mňa ako vychovávateľku nesmierne dôležité. Budú mi pomáhať  dosiahnuť pokojné a harmonické prostredie, kde sa deti budú  cítiť bezpečne a budú môcť slobodne vyjadriť svoje pocity. Relaxácia zahŕňa rôzne techniky, ako je hlboké dýchanie, meditácia, vizualizácia a pohybové cvičenia. Tieto metódy nám budú všetkým pomáhať znížiť stres, zlepšiť sústredenie a podporovať emocionálnu rovnováhu.

      V mojej vízii do budúcnosti vidím senzorickú integráciu a relaxáciu ako nedeliteľnú súčasť vzdelávacieho procesu a rodinného života. Myslím, že bude viac kolegýň a kolegov v školskom klube detí, ktoré budú mať prístup k informáciám, vzdelávaniu a podpore v oblasti senzorickej integrácie a relaxácie. Týmto spôsobom budeme môcť poskytnúť deťom optimálnu podporu a prispieť k ich celkovému rozvoju. Verím, že tieto nástroje budú ešte viac zahrnuté do vzdelávacích programov pre vychovávateľov, aby sme mohli vytvoriť lepšiu budúcnosť pre naše deti.

      Zdenka Kruteková, vychovávateľka ŠKD

     • EXKURZIA DO LEVOČE

     • Dňa 17.5.2023 sme so žiakmi 6.ročníka v rámci geograficko – náboženskej exkurzii navštívili historické mesto východného Slovenska – Levoču. Hlavnou zastávkou bola Bazilika sv. Jakuba, ktorá patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. V bazilike okrem iného mohli žiaci vidieť svetoznámy 18 metrový hlavný oltár z dielne majstra Palva z Levoče. Ďalšou zastávkou, aj napriek nepriazni počasia, bola Mariánska hora s Bazilikou Navštívenia Panny Márie.           

      Mgr. Michal Jóža, Mgr. Jozef Juriga

     • LOGICKÁ OLYMPIÁDA INTELEKTOVO NADANÝCH ŽIAKOV

     • Intelektovo nadaní žiaci našej školy Tommy Jánošík IV.B a Timotej Matisko IV.C sa dostali do celoslovenského finálového kola Logickej olympiády so všeobecným nadaním, ktoré sa konalo na Prešovskej univerzite v Prešove.

      Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta a Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove organizovala 11. ročník olympiáda, kde ich hlavnou myšlienkou je spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej celoslovenskej aktivity, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

      Okrem samotnej súťaže bol pre finalistov pripravený program, ktorý sa začal deň pred finálovým kolom ako Večer talentov. Žiaci mali zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom s názvom Kúzelná fyzika. Učiteľ a odborník fyziky a technickej výchovy Mgr. Michal Figura poukázal žiakom ako vie byť fyzika zábavná a jednoduchá.

      V deň finále v priestoroch univerzity si súťažiaci preverili svoje schopnosti. Na vypracovanie 20tich súťažných úloh mali 90 minút. V kategórii, kde súťažili naši žiaci bolo 80 detí. Tommy obsadil 45. miesto a Timko 59. miesto.

      Kým žiaci prechádzali náročnými úlohami, pre rodičov a pedagógov boli pripravené odborné semináre Rozumieme nadaným. Témy boli venované problematike výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných detí, kde vystúpili odborníci (špička psychológov, špeciálnych pedagógov a učiteľov). Žiaci zo Súkromnej základnej školy CENADA pre žiakov s intelektovým nadaním, odprezentovali svoje ročné práce a pani riaditeľky nám porozprávali ako funguje ich vzdelávací systém.

      Napätie súťaže po finálovom kole u žiakov vystriedalo tvorivé písanie prózy, do ktorého ich zasvätil Dávid Dziak z Prešovskej univerzity. Prebudil v nich kreativitu a poukázal techniky a spôsoby ako jednoducho si napísať vlastnú prózu. Bolo to pre nich veľmi zaujímavé a zábavné.

      Eva Nagyová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie