• GEOGRAFICKO - FYZIKÁLNA EXKURZIA DOLNÉ VÍTKOVICE

     • V dňoch 11. -12. 5. 2023 sa uskutočnila geograficko - fyzikálna zahraničná exkurzia. Naše kroky viedli do Dolních Vítkovíc do areálu bývalých oceliarní, kde sa nachádzajú prerobené haly s rôznymi výukovými a interaktívnymi programami pre žiakov.

      Naši žiaci rozdelení do 3 skupín absolvovali programi ako Microbity, Magnetická levitácia a Staviame mesto. Vo štvrtok poobede sme taktiež navštívili prvý a jediný orloj na Slovensku v Starej Bystrici. Prešli sme nádherným krajom Kysús a užili sme si tiež krajské mesto Žilina.

      V piatok sme navštívili Rajeckú lesnú - vyrezávaný pohyblivý Slovenský betlehem a vyšliapali sme aj na miestnu kalváriu. Poslednou zastávkou boli Čičmany s expozíciou maľovaných dreveníc. Verím, že sa všetkým účastníkom exkurzia páčila a že si odniesli veľa nových poznatkov, dojmov, ale tiež zážitkov.

      Mgr. Martina Rajnáková

     • DOBROVOĽNÁ ZBIERKA UNICEF - MODRÝ GOMBÍK

     • Milí rodičia,

      od 15.mája do 21. mája na našej škole prebieha zbierka MODRÝ GOMBÍK UNICEF 2023. Je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život.

      Podporiť zbierku môžete :

      • zaslaním SMS v tvare MODRY GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €) alebo cez www.modrygombik.sk
      • prispievaním na účet zbierky vo VÚB banke

       Číslo účtu/IBAN: SK98 0200 0000 0046 6712 5053 VS: 238

      • prispievaním do pokladničiek v hotovosti v našej škole- (aj 1 euro pomôže)
      • prostredníctvom QR kódu (5 EUR), ktorý sa nachádza na pokladničkách a plagáte ku zbierke MODRÝ GOMBÍK (9 EUR)

       Za Váš dobrý skutok veľmi pekne ďakujeme.

      Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou.

      Výnos zbierky MODRÝ GOMBÍK 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku!

      plagát

      Koho je smutné oko z plagátu? Je to oko smutného dieťatka, ktoré prežilo niečo ťažké. Oko vyrobili počas jedného novembrového víkendu šikovní dobrovoľníci UNICEF. Je vyrobené z textilného odpadu. Humanitárna organizácia UNICEF robí všetko preto, aby bolo takýchto uplakaných očí na svete čo najmenej.

      video

      ĎAKUJEME!

     • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     • Vážení rodiča, milí štvrtáci!

      Informujeme Vás, že Interný výber do matematickej triedy sa uskutoční 15.5.2023 (pondelok) o 8.15 hod. v triedach na 1. poschodí pavilónu A. Do matematickej triedy vyberáme 29 žiakov. Test z matematiky píšu žiaci 60 minút.

      Výsledky interného výberu zverejníme 15.5.2023 v poobedných hodinách na webovej stránke školy. Žiaci budú figurovať pod kódom.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • EXKURZIA DO ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

     • Na základe prípravy našich žiakov v rámci Dňa Zeme a environmentálnych aktivít  s cieľom odovzdať vedomosti pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu sme 12.5.2023 navštívili priestory Čističky odpadových vôd v Lučenci.

      Dozvedeli sme sa na akom princípe ČOV funguje, že z celého Lučenca sú práve do tohto zariadenia zvedené všetky odpady, či už z domácností, tovární a ostatných prevádzok. ČOV pracuje na základe biologických procesov a vyčistená voda je naspäť vrátená do potokov. Vyčistená voda, ktorá sa vracia naspäť do potokov je čistejšia ako voda v samotnom potoku.

      Odchádzali sme odtiaľ plní nových zaujímavých vedomostí.

      Ing. Marta Marčoková, Mgr. Michal Jóža

     • ŽIACI TRÉNOVALI SVOJE RECITÁTORSKÉ ZRUČNOSTI

     • 5.5.2023 zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenc vo svojich priestoroch tvorivú dielňu Rétorika, rečníctvo a rečový prejav. Lektorom tvorivej dielne bol Mgr. art. Peter Magurský - moderátor, komentátor, dabingový herec a rečový lektor.

      Zišli sa tam nadaní rečníci zo základných a stredných škôl. Našu základnú školu zastupovalo 9 šikovných recitátorov. Pod dohľadom lektora si rozvíjali verbálno-komunikačné schopnosti a skvalitňovali si svoj rečový prejav. Emma Hrončeková z V.C bola vďaka svojmu skvelému rečníckemu prejavu nominovaná do celoslovenskej rečníckej súťaže Štúrov Zvolen, v ktorej bude reprezentovať ZŠ M. R. Štefánika aj mesto Lučenec ako jediná vo svojej kategórii. Blahoželáme!

      Mgr. Danka Trnková

     • POZVÁNKA PRE NAŠE MAMINY

     • Milé mamky, mamy, maminy!

      Deti zo školského klubu detí Vás všetky pozývajú na krásne stretnutie pri príležitosti Dňa matiek!

      Tešíme sa na Vás!

     • OHĽADUPLNOSŤ A LÁSKAVOSŤ – TO NAJMENEJ, ČO MÔŽEME UROBIŤ

     • V piatok 12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil workshop pre žiakov 9. ročníka s neziskovou organizáciou EDUMA. Workshop bol zameraný na  empatický prístup k rôznym druhom znevýhodnenia alebo sociálneho znevýhodnenia.

      Workshop začínal s predstavením organizácie a následne originálnym predstavením žiakov.

      Nasledovala diskusia o rôznych druhoch znevýhodnení, kde žiakom pani lektorky mnohými pomôckami priblížili a pomohli sa vžiť do situácie znevýhodneného človeka.

      Najzaujímavejšie boli pre nás virtuálne reality z daného znevýhodnenia. Doslova sme pocítili rôzne znevýhodnenia na vlastnej koži a tým sme dostali iný uhol pohľadu na fungovanie týchto ľudí.

      Som veľmi vďačná za túto skúsenosť, pretože bežný človek súcití, no iné je ocitnúť sa v reálnej bežnej situácii znevýhodneného človeka. Čo pre nás zdravých je bežná vec, pre iných to môže byť veľmi stresujúce či nepríjemné. Preto by sme mali byť ku všetkým ohľaduplný a láskavý, lebo to je najmenej, čo môžeme urobiť.

      Ema Vilhanová, žiačka 9. ročníka

     • POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia predškolákov!

      V mene ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám preukázali v zápise do 1. ročníka! Táto dôvera je pre nás zaväzujúca a je naším cieľom vytvárať pre Vaše deti plnohodnotné, rozvíjajúce a bezpečné prostredie!

      Ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM

     • Milé školy!

      26.4.2023 vyhodnotila víťazné práce porota v zložení Mgr. Jela Hojtelová – Súkromná ZUŠ Lučenec, Mgr. Veronika Danková a Mgr. Aneta Matúšková, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Vyhodnotenie 10. ročníka Memoriálu M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním – téma: Izba plná spomienok:

      I. kategória – I. stupeň - 6 - 10 rokov

      1.miesto: Emma Hrdinová, 10 rokov, ZŠ M. R. Štefánika,  Lučenec

      2.miesto: Tomáš Vereš,  9 rokov, ZŠ s MŠ Konská, Marco Tonkovič,  8 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Piešťany

      3.miesto: Melánia Medvedíková, 10 rokov, ZŠ Martinská 20, Žilina

      II. kategória: 5. -7. ročník - 11 - 13 rokov

      1.miesto: Nela Orszová, 11 rokov, ZŠ Podzáhradná Bratislava

      2.miesto: Margaréta Nociarová, 12 rokov, ZŠ Vajanského Lučenec

      3.miesto: Dominika Ujháziová, 13 rokov, ZŠ Veľkomoravská Trenčín

      III. kategória 8. - 9. ročník -13 - 15 rokov

      1.miesto: Dorota Mária Prikrylová, 15 rokov, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

      2.miesto: Vanesa Koreňová, 15 rokov, ZŠ Heľpa

      3.miesto: Kristína Kurajská, 15 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

      Natália Poprovská, 14 rokov ZŠ Heľpa

      Cena riaditeľky školy

      Samuel Rapčan, 13 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Cena primátorky mesta Lučenec

      Tamara Tóthová, 10 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Cena poroty

      Matúš Kytka, 12 rokov, Podzáhradná 51, Bratislava

      Cena Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom

      Nina Moravčíková, 15 rokov, ZŠ Námestie mládeže 17, Zvolen

      Cena Spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci

      Liliana Kati, 8 rokov, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Cena Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci

      Bianka Masláková, 14 rokov, ZŠ M. Kukučína, Dolný Kubín

      Cena Domu Matice slovenskej v Lučenci

      Žofia Hoffmanová, 14 rokov, ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava

      Cena Miestneho odboru Živeny

      Viktória Zaušková, 12 rokov, ZŠ Vajanského 47,  Lučenec

      Čestné uznanie

      Eduard Siráky, 10 rokov, ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno

      Alexandra Berkiová, 10 rokov, ZŠ Lovinobaňa

      Simona Babicová, 11 rokov, ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

      Ďakujeme zapojeným školám:

      1. ZŠ Telgárt
      2. ZŠ Benkova 34, Nitra 
      3. Základná škola Veľkomoravská 12, Trenčín
      4. ZŠ s MŠ Konská
      5. Základná škola, Námestie mládeže 17, Zvolen
      6. ZŠ s MŠ A. Vagača, Štúrova 12, Detva
      7. ZŠ Saratovská 43, Levice 
      8. ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno
      9. ZŠ Vajanského 47, Lučenec
      10. ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava
      11. ZŠ Heľpa
      12. ZŠ s MŠ Školská 17, Tomášovce
      13. ZŠ Lovinobaňa
      14. ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
      15. ZŠ Trieda SNP 20 Banská Bystrica
      16. ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava
      17. ZŠ M. Kukučína, SNP 36, Dolný Kubín
      18. ZŠ Rajčianska 3, Bratislava
      19. ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš
      20. ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo
      21. ZŠ Martinská 20, Žilina
      22. ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín
      23. ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

      Sumár zaslaných prác:

      1. Kategória: 111 prác
      2. Kategória: 106 prác - 5.-7. ročník, 50 prác - 8.-9. ročník

      Slávnostná vernisáž sa uskutoční 5.5.2023 o 11.00 hod. vo foyer Mestského úradu v Lučenci!

      Poďakovanie za zapojenie sa do výtvarnej súťaže patrí všetkým šikovným žiakom, ich vyučujúcim a vedeniu škôl!

      Ďakujeme za spoločné šírenie odkazu M. R. Štefánika!

      V Lučenci, 2.5.2023

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POĎAKOVANIE ZA TABUĽU S PODOBIZŇOU ŠTEFÁNIKA

     • Veľmi milý darček nám ako škole podarovala Laurinka Ternóczka z V.C spolu so svojím ocinom. Vďaka téme "remeslá" a vďaka práci, ktorej sa pán Ternóczky venuje, zdobí našu školu krásna tabuľa s podobizňou Štefánika. ĎAKUJEME!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie