• ENERGOLAND

     • Návštevou Energolandu  v Mochovciach sme žiakom našej školy chceli priblížiť výrobu elektrickej energie na Slovensku. Hneď pri vstupe sme videli mapu elektrární Slovenska, ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovenské elektrárne. Deti sa tu mohli pozrieť na svoj tepelný obraz v reálnom čase.

      V 3D kine sme si pozreli príbeh energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť, vo filme Odysea energie. Videli sme, ako premieňame prírodné zdroje na elektrinu, pomocou stroja času sme pozorovali ako sa menilo využitie energie na Zemi v priebehu času. Žiaci mohli zistiť koľko energie vyprodukujú pri bicyklovaní, mali možnosť sa zahrať a vybudovať energeticky efektívne mesto v hre Energopolis, previesť sa na motorke bez emisií CO2 a pritom si overiť svoje vedomosti. Videli sme model aktívnej zóny reaktora, pomocou animácie sme pozorovali ako sa štiepi atóm a koľko energie pri štiepnej reakcii vzniká, zistili sme, kde a prečo sa skladuje vyhorené jadrové palivo. V hmlovej komore sme pozorovali rádioaktívne žiarenie okolo nás. Dozvedeli sme sa ako zmeniť svoje správanie, aby sme zmenšili vlastnú uhlíkovú stopu a mnoho ďalších informácií. Verím, že si deti okrem zážitkov odniesli aj nejaké nové vedomosti.

                                                                                                           PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • MATŠPORT 2023

     • V piatok 16.6.2023 sa na našej škole už druhýkrát uskutočnila športovo matematická súťaž s názvom MATŠPORT 2023. Súťaž organizovala pani učiteľka Vreteničková spolu so žiakmi z VIII.C a IX.M triedy. Spolu sme vybrali krásne prostredie Mestského parku v Lučenci, kde je dostatok miesta nielen pre 10 súťažných stanovísk, ale poskytuje aj tieň a príjemné miesto na strávenie doobeda. Súťažiacimi boli žiaci V.A, V.B a V.C triedy.

      Začali sme o ôsmej ráno žrebovaním jednotlivých tímov. Žiaci boli rozdelení do 13 tímov po 5 súťažiacich. Každý tím si vymyslel názov, dostal mapu súťaže a súťažný tímový hárok, kde sa zapisoval názov tímu, čas štartu, čas v cieli, body za jednotlivé úlohy a mohli sme začať súťažiť. Tímy štartovali postupne po sebe v rozpätí 7 minút a pretekári absolvovali rôzne zaujímavé súťaže na 10 stanoviskách rozmiestnených po celom parku.

      Každé stanovisko malo svojich vedúcich, žiakov VIII.C triedy, ktorí previedli súťažou všetkých piatakov. Zadali im  úlohu, stopovali čas, vyhodnotili úlohu, zapísali body do tímového hárku a nasmerovali súťažiacich na ďalšie stanovisko. Žiaci IX.M štartovali jednotlivé tímy, usmerňovali súťažiacich na trati a stopovali čas v cieli. Úlohy na stanoviskám boli venované všetkým predmetom, ktoré sa žiaci 5. ročníka učili tento školský rok.

      Piataci si hravo poradili so všetkými úlohami. Museli napríklad prebehnúť trať pomedzi kužele, odpovedať na otázky v kvízoch, vypočítať rôzne jednoduché matematické úlohy, pospájať obrázky s ich názvami, upraviť prešmyčky na zrozumiteľné slová, nájsť schované predmety či trafiť tenisovou loptičkou do vedra.

      Všetky zúčastnené tímy bojovali statočne a dosiahli krásne výsledky. Ako to však býva, vyhrať môže len jeden. Na treťom mieste sa umiestnil tím č.10 „ GUCCI GANG“, na druhom mieste tím č.13 „Runners“ a víťazom sa stal tím č. 12 „Best V.“

      Okrem toho, že sme si do sýtosti zasúťažili, môžem povedať, že každý súťažiaci odchádzal s pocitom, že vydal zo seba všetko, že sa mu úlohy a celá súťaž veľmi páčili a že sme spolu strávili zmysluplné a príjemné štyri hodiny v krásnom prostredí. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme, súťažiacim ďakujeme za úžasné výkony a účasť a organizátorom tiež patrí jedno veľké ďakujem za nielen zaujímavú, ale aj zábavnú súťaž.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • LETNÁ ŠKOLIČKA 2023 OTVÁRA SVOJE BRÁNY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Aj počas leta 2023 otvárame brány Letnej školičky 2023! Je naším cieľom poskytnúť pre žiakov zmysluplné vyplnenie času leta a Vám, vážení rodičia, pomôžeme zastrešiť Vaše deti počas dvojmesačných prázdnin.

      V tomto školskom roku náklady na Letnú školičku hradí zákonný zástupca na účet SK30 7500 0000 0040 2938 2610, v poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a pedagóga Letnej školy.

     • MAROŠ OCENENÝ V SÚŤAŽI SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

     • V krásnych priestoroch Mestského múzea v Lučenci sa 19.6.2023 uskutočnila vernisáž 24. ročníka Szabóovho grafického Lučenca na tému Láska. Naša škola poslala do súťaže 10 výnimočných prác vyhotovených technikou suchej ihly. Získali sme aj odmenu, žiak Maroš Lacko si z vernisáže odniesol diplom a vecné dary za jeho grafickú prácu My dvaja, ktorou oslovil porotu a bol ocenený v silnej konkurencii.

      Blahoželáme!

      Mgr. Veronika Danková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie