• BARBORKA POSTUPUJE DO OSTRAVY

     • 16.6.2023 sa naši žiaci Lara Košková I.C, Barbora Rubintová I.C, Samuel Kuric II.B a Dávid Mário Čeman II.B zúčastnili slovenského finále bežeckých pretekov Čokoládovej tretry v Košiciach. Do finále sa prebojovali aj Ivan Laššák z I.C, ale z dôvodu choroby neštartoval a Sophia Szmudova mala iné športové povinnosti. Malí atléti bojovali zo všetkých síl a úspešne reprezentovali našu školu. 2.miesto na 100 m Barbora Rubintová - postup na medzinárodné kolo Ostrava. Ďalšie umiestnenia 12. miesto - 100 m Lara Košková, 22. miesto - 200 m Samuel Kuric 24. miesto - 200m Dávid Mário Čeman.

      Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • ATLETICKÉ ÚSPECHY NAŠICH NAJMENŠÍCH

     • Dňa 21.6.2023 sa žiaci zúčastnili atletických pretekov Novohradská liga žiakov 3. a 4. ročníka v atletike. Za tretí ročník pretekali žiaci druhého ročníka: K. Maráková, K. Koristeková, T. Petrášová, S. Kuric, F. Žigo, D. M. Čeman, S. Tóth (2.B), a D. Bojtošová (3.B). Za 4. ročník pretekali žiaci: N. Pápaiová, T. Garajová, M. Balló (4.A), S. Erkiová, A. Boháčik, D. Folk (4.B), E. S. Landlová, R. Pavlík (4.C).

      1. miesto v behu na 600 m - S. Kuric

      2. miesto v hode kriketkou - D. Bojtošová

      2. miesto v hode kriketkou - D. M. Čeman

      2. iesto v behu na 600 m - T. Garajová

      2. miesto v behu na 600 m - A. Boháčik

      2. miesto v bode kriketkou - R. Pavlík

      3. miesto v behu na 600 m - K. Koristeková

      3. miesto v behu na 60 m - K. Maráková

      3. miesto v skoku do diaľky - K. Maráková

      3. miesto v skoku do diaľky - T. Garajová

      Dievčenské družstvá skončili na 2. mieste. Chlapci 3. ročníka na 2. mieste a 4. ročníka na 3. mieste.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

      Mgr. Zuzana Mészárosová ml.

     • PREDPRÁZDNINOVÉ HODINY FYZIKY

     • Tradične sme si záver školského roka v šiestom ročníku spestrili praktickou aktivitou – zhotovovali sme so žiakmi modely meteorologického balóna. Na hodine sa žiaci sa oboznámili s princípom fungovania takéhoto balónu. Na internete zistili základné informácie o meteorologickom balóne – jeho veľkosti, vybavení, vypúšťaní a pristávaní. Spolu s týmito informáciami sa oboznámili aj
      s termínmi počasie, podnebie, meteorologická stanica, so základnými meteorologickými prvkami a ich meraním. Deti opäť prejavili svoju kreativitu a výstupom ich práce boli naozaj pekné modely.  

                                                                                                PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • 1.MIESTO NA OKRESNOM KOLE VO FUTBALE STARŠÍCH ŽIAČOK

     • 15. 6. 2022 sme sa zúčastnili Okresného kola v malom futbale starších žiačok, ktoré sa konalo na Mestskom futbalovom štadióne v Lučenci. Hralo sa systémom v jednej skupine „každý s každým“.  

      Naše žiačky v zostave Sofia Kraľová VII.C, Simona Dobrocká VIII.A, Tamara Ciferová VIII.A, Adela Lokšová VIII.A, Mariana Radičová VIII.A, Veronika Adamová VIII.A, Sofia Trebulová IX.B, Tereza Hrubiková VII. B. Dievčatá odohrali 2 zápasy po 20 minút, z ktorých 2 zápasy vyhrali a  umiestnili sa na 1. mieste.

      Naše žiačky zahrali krásny futbal, ktorý bol na úrovni a riadili sa taktikou, ktorú sme si zvolili. Na základe uvedených výsledkov chcem poďakovať žiačkam za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

                                                                                                                                         Mgr. Marek Pentka

     • 6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE FESTIVAL 4 ŽIVLOV

     • Festival 4 živlov približuje zábavnou formou žiakom vedu a techniku, ide o vedátorskú aktivitu. Podujatie bolo pre súťažiacich dvojdňové a zamerané na bádanie v oblasti prírodných vied.

      Prvý deň sme absolvovali vláčikom Prešporáčikom prehliadku Bratislavy. Neobišli sme ani Bratislavský hrad. V Novom meste bolo pre nás pripravené divadelné predstavenie.

      Druhý deň prebiehala súťažná prehliadka našich projektov pod názvami Môj zosík audio a Experimenty so zvukom a s využitím Audacity pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorých členovia boli najmä vysokoškolskí pedagógovia.

      Naše projekty s praktickými ukážkami sme predvádzali s nadšením, zaujali sme návštevníkov aj porotcov, ktorí so záujmom sledovali predvádzanie našich pokusov. Porotcovia nám zadávali problémové otázky, na ktoré sme zodpovedali. Počas predvádzania pokusov sme získali zdravé sebavedomie, radosť z objavovaného a odovzdávania našich získaných vedomostí z fyziky návštevníkom.

      Ďakujeme všetkým, vedeniu školy, učiteľom, organizátorom, že nám umožnili získať nádherné zážitky a motiváciu pre účasť na ďalšej súťaži Festivale vedy a techniky.

      Michal Šarkan, Adam Nagy, Martin Kúkoľ, žiaci IX.M triedy

     • PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA

     • Medzi každoročne plánované exkurzie na našej škole  patrí dejepisno-geografická exkurzia za poznaním  života jednej z najväčších osobností slovenských dejín – M. R. Štefánika.  

      Prvou našou zastávkou bolo Múzeum holokaustu, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

      Po zastávke v Seredi sme sa presunuli  do rodnej dediny M. R. Štefánika – do Košarísk. Vo vynovenej expozícií sa žiaci  dozvedeli sa o štúdiách, prvých pracovných skúsenostiach, cestovateľských úspechoch, politickej činnosti a smrti generála M. R. Štefánika. Počas prehliadky expozície sme sa  vráti v čase a priestore – ocitli sme  sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stali sme  sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. Následne naše kroky smerovali k hrobu M. R. Štefánika  - Mohyle na vrchu Bradlo. 

      Mohyla na Bradle sa monumentálne vypína  nad okolím a je dôstojným miestom odpočinku generála a dvoch talianskych pilotov. Poznaním  zmysluplného života generála M. R. Štefánika a jeho veľkého úsilia pri zrode Československej republiky sa snažíme u žiakov budovať národné povedomie a hrdosť na túto významnú osobnosť našej histórie.

                                                                           Mgr. Zita Kubíčeková, Mgr. Martina  Rajnáková

     • ŠTÚROV ZVOLEN - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V RÉTORIKE

     • Emma Hrončeková, žiačka V.C triedy, reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen 2023 v rétorike žiakov ZŠ a SŠ, ktorá sa konala 6. júna 2023 vo Zvolene.

      Podpolianske osvetové stredisko Zvolen organizovalo už 36. ročník súťaže v rétorike, ktorej cieľom je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, ale aj vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnanie svojich schopností. Zišlo sa tu veľmi veľa nádejných rečníkov z celého Slovenska. Súťaž sa začala v momente, keď si žiaci vyžrebovali rozprávku, bájku alebo krátky príbeh, ktorý si mali počas pätnástich minút prečítať a dotvoriť podľa svojej fantázie. Následne v časovom limite 3 minúty prerozprávali obsah.

      Emmke ďakujeme za reprezentáciu našej školy a veríme, že nadobudnuté skúsenosti využije pri najbližšej príležitosti.

      Bc. Martina Hrončeková

     • VČELÍ KÚT

     • Včelárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho hospodárstva. Kde nie sú včely, nie je život. Preto sme sa aj my, v rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik, chceli priblížiť k týmto nádherným stvorenia a poučiť sa o ich spôsobe života.

      Tak sme sa vybrali do Včelieho kúta vo Vidinej, kde býva včelár, ktorý má 150 včelích rodín, aby nám o tom porozprával. Ukázal nám, z ktorých častí sa skladá včelí úľ, ako to všetko v úli funguje, ako sa vytáča med v medomede, výrobu pastovaného medu a počas celej prezentácie sme ochutnávali všetky produkty vyrobené včelárom.

      Včela je malý zázrak prírody. Približne tretina všetkej našej potravy závisí od včiel, nakoľko opeľujú rastliny a tie nám dodávajú živiny, vitamíny a potrebné látky pre existenciu nášho bytia. Nehovoriac o tom, že včely nám poskytujú nenahraditeľné produkty.

      Ing. Marta Marčoková

     • MDD NA BICYKLI

     • V dnešnej dobe je cyklistika stále viac a viac populárna športová činnosť mládeže. Dôkazom toho je aj rekordná účasť takmer 50 žiakov na cykloturistike, ktorá sa konala na našej škole v rámci MDD. Štartovalo sa zo školského areálu do mestského parku a odtiaľ po cyklotrase na Haličský zámok a späť. Počas trasy sme mali niekoľko krátkych zastávok na oddych a občerstvenie, ako napríklad v parku pod zámkom alebo cestou späť pri v.n. Ľadovo. Túto trasu, bez väčších problémov, každý zvládol a šťastne došiel do cieľa. Žiakom patrí pochvala za disciplinovanosť i odhodlanie a kolegyniam A. Beňovej, V. Zaťkovej a kolegovi J. Jurigovi poďakovanie za pomoc pri realizovaní tohto podujatia.

      Mgr. Michal Jóža

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie