• DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA

     • So začiatkom nového školského roka a súťažnej sezóny pripravujeme ďalší ročník náborovej akcie s názvom DETI NA HOKEJ. Cieľom je ukázať deťom, čo všetko tento rýchly kolektívny šport ponúka.

      Pod vedením klubových trénerov a dobrovoľníkov urobia prvé korčuliarske kroky a zistia, že hokej je stelesnením zábavy, radosti a pozitívnej emócie Na začiatok nie je potrebné vedieť korčuľovať.

      Stačí odvaha prihlásiť sa a chuť učiť sa nové veci. K tomu si pribaľte teplé oblečenie, rukavice, korčule a akúkoľvek prilbu.

      Vstup je zdarma, tak neváhajte a príďte medzi nás v sobotu 23. septembra o 14:00 hod. Vyplnením registračného formulára (https://shorturl.at/efpvE) nám ušetríte čas.

     • GYMNASTIKA PRE DETI DO 10 ROKOV - ZAČÍNAME 26.9.2023

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás opäť do telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 26.9.2023, kedy štartujeme gymnastické tréningy s trénerkami Klubu športovej gymnastiky Detva!

      Termíny tréningov: utorky a štvrtky, 16.30-17.30 hod.

      Prihlasovanie prebieha priamo na tréningu. Rodičom odporúčame prísť skôr, aby sa detičky v kľude prezliekli a rodičia vybavili prihlasovanie.

      Platby sú nastavené formou permanentky:

      5 tréningových jednotiek 30€, 10 tréningových jednotiek 55€ (1 tréning zdarma), 15 tréningových jednotiek 75€ (1 tréning zadarmo).

      Súrodenec - 5 tréningových jednotiek 15€, 10 tréningových jednotiek 30€ a 15 tréningových jednotiek 45€.

      Dieťa môžu prihlásiť rodičia kedykoľvek celoročne podľa záujmu!

      Tešíme sa na Vás!

      Facebook: Kšg Detva Športová Gymnastika

     • OCHUTNÁVKA OVOCIA V MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH

     • Žiaci III.B a III.C sa zúčastnili 11.9.2023 akcie, ktorá sa konala v MESTSKÝCH OVOCNÝCH SADOCH.

      Pri tejto príležitosti sa nielenže dozvedeli veľa nových informácií o pestovaní stromov, kríkov a byliniek, ale mali možnosť aj ochutnať všetky plody, ktoré im sad ponúkol v tomto období. K zážitkovému vyučovaniu prispeli aj tvorivé dielne pani Ing. Magdalény Krchňákovej, ktorá sa už niekoľko rokov venuje pestovaniu ovocia, zeleniny, ale aj liečivých rastlí a výrobkom z týchto produktov.

      Žiaci mohli ochutnať nielen zrelé ovocie, ale aj rôzne druhy medu z včelej farmy Včelí kút pána Ondreja Gajdoša z Vidinej. Nazreli sme aj do APIDOMČEKA, prezreli si mesto Lučenec cez ďalekohľad a vzdelávali sa prostredníctvom rôznych edukačných banerov, ktoré sa v tomto sade nachádzajú.

      Bol to krásny deň prežitý v prírode, za krásneho slnečného počasia.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti na školský rok 2023/2024. Všetky krúžky (okrem Gymnastiky a Športovej akadémie Mateja Tótha) sú poberateľmi vzdelávacích poukazov. Na krúžkovú činnosť sa žiak môže prihlásiť aj bez vzdelávacieho poukazu!

     • VZDELÁVACIE POUKAZY

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v dňoch 6.-8.9.2023 vydáme žiakom prostredníctvom triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz je príspevok štátu na záujmové vzdelávanie.

      Zákonný zástupca vzdelávací poukaz podpíše a žiak alebo zákonný zástupca ho odovzdá vedúcemu krúžkovej činnosti (alebo triednemu učiteľovi) najneskôr do 22.9.2023!

      Bližšie informácie:

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

     • REŠPEKTUJÚCA PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

     • Vážení rodičia, vodiči!

      Prosíme o ohľaduplnú a rešpektujúcu premávku na Ulici Szabóa!

      Prosíme vodičov, aby nebrzdili premávku na Ulici Szabóa zbytočným státím pred bránou školy počas celého dňa!

      Zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali výjazdy z domov obyvateľov ulice.

      Za porozumenie ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PRÍSPEVKY DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení rodičia!

      Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2023 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2023/2024 v nasledovnej výške:

      za 1 dieťa       spolu 17 €

      za 2 deti         spolu  23 €

      za 3 deti         spolu  29 € 

      za 4 deti         spolu  35 € 

      Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

      - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 11. a 12. 9. 2023

      alebo

      - prevodom na účet OZ Školák Lučenec v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné napísať meno a priezvisko a triedu dieťaťa/detí.

      Ďalšie termíny výberu: 18.10.2023,  22.11.2023

      Uvedomujeme si súčasnú náročnú ekonomickú situáciu, preto môžu rodičia zasielať príspevky aj po častiach!

      Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov: Mikulášske balíčky výška príspevku na žiaka do 3,50€, poplatky notár, ocenenie úspešných žiakov, príspevok na dopravu letný tábor ŠKD, príspevok na dopravu lyžiarsky výcvik 4. ročník, príspevok na dopravu plavecký výcvik 3. ročník, príspevok na dopravu exkurzia Bradlo – Košariská – Sereď pre žiakov 9. ročníka, príspevok 95. výročie založenia školy;

      Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie všetkým žiakom školy.

      Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy. V školskom roku 2022/2023 sme tieto finančné prostriedky použili na stropné roletky do 6 tried a zborovne na 2. poschodí pavilónu A. V školskom roku 2023/2024 plánujeme montáž vonkajších žalúzií na 1. poschodí pavilónu A.

      Vážení rodičia!

      Aj vďaka Vašej podpore spoločne skvalitňujeme úroveň našej školy!

      Ďakujeme za spoluprácu!

      Zdenka Kruteková, predsedkyňa OZ Školák Lučenec

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na úvodné rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia:

      11.9.2023, 15.00 hod. VI.B trieda - rodičia žiakov odídencov z Ukrajiny

      11.9.2023, 16.00 hod. v jednotlivých triedach - 1., 3., 6., 8., 9. ročníka a II.C

      12.9.2023, 16.00 hod. v jednotlivých triedach - 2., 4., 5. a 7. ročník

      Tešíme sa na Vás!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie