• INFORMÁCIE K TRÉNINGOM AKAPO

     • Vážení rodičia,

      uplynulý týždeň sme Vašim deťom predstavili na ukážkových tréningoch v športových halách našu Basketbalovú Akadémiu - AKAPO Lučenec. Na našu veľkú radosť sme videli množstvo šikovných detí s obrovským basketbalovým potenciálom. Budeme Vám preto skutočne nesmierne vďační a zaviazaní, ak svojim ratolestiam umožníte športový rast aj v tejto oblasti.

      Určite chápeme,  že mnoho detí už má vo svojom portfóliu aj iné športové aktivity, či iné krúžky a práve preto Vám dávame na výber rôzne časové varianty, aby ste vedeli prípadné iné aktivity skĺbiť s našou Basketbalovou Akadémiou.

      Od pondelka (2.10.) začíname s pravidelnou športovou prípravou podľa nasledovného rozdelenia pre jednotlivé školy :

      Samozrejme, ak sa dieťa nemôže z nejakého dôvodu zúčastniť na basketbalovom tréningu v uvedenom čase, nie je absolútne žiadny problém, aby sa po dohode s nami zúčastnilo tréningu v inom termíne! 

      1. TRÉNINGOVÁ SKUPINA: ZŠ M. R. Štefánika, 4. ZŠ Halíčska cesta 7,  ZŠ „OSKAR“

      Utorok: 13,30 – 14,15 hod., ŠH Fándlyho, 1. a 2. ročník

      Utorok: 14,15 – 15,15 hod., ŠH Fándlyho, 3. a 4. ročník

      Štvrtok: 13,30 – 14,15 hod., ŠH Fándlyho 1. a 2. ročník

      Štvrtok: 14,15 – 15,15 hod., ŠH Fándlyho 3. a 4. ročník

      2. TRÉNINGOVÁ SKUPINA: ZŠ DSA, ZŠ J.Bosca , ZŠ s vyuč. jazykom maďarským

      Pondelok: 12,30 – 13,30 hod., Hala ARÉRA, 1. a 2. ročník

      Pondelok: 14,00 – 15,00 hod., Hala ARÉRA, 3. a 4. ročník

      Piatok: 12,30 – 13,30 hod., Hala ARÉRA, 1. a 2. ročník

      Piatok: 14,00 – 15,00 hod., Hala ARÉRA, 3. a 4. ročník

      Organizácia príchodu a odchodu na/z tréning je plne zabezpečená zo strany Basketbalovej Akadémie AKAPO Lučenec. Deti vyzdvihne tréner z ŠKD, pôjde s nimi do haly a po tréningu odnesie deti späť do ŠKD. Ako môžete vidieť, všetko je v organizačnej réžii našej Akadémie.

      Vážení rodičia, budeme veľmi radi, ak nájdete spôsob a cestu, aby sa Vaše deti mohli športovo rozvíjať aj v tomto krásnom a inteligentnom športe – v basketbale.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

      Ing. Ivan Sehnálek – hlavný tréner basketbalových prípraviek AKAPO Lučenec

      Mobil : 0950 524 635

      Mail : sehnalek.ivan@gmail.com

      Členský poplatok za dieťa je vo výške 15€/mesiac.                                                                                     ( poplatok je za cca 8 tréningových jednotiek v mesiaci )

     • AJ LUČENEC HLASUJE ZA ČISTINKU

     • Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov: hracia plocha pre najmenšie deti, altan a ohnisko, vonkajší workout a multifunkčné ihrisko.

      Milí priatelia,

      ak si nájdete čas, zahlasujte! Stačí sa zaregistrovať, hlasovať možno 1x denne do 22.10. Ďakujeme!

     • REŠPEKTUJÚCA PREMÁVKA NA ULICI SZABÓA

     • Vážení rodičia, vodiči!

      Prosíme o ohľaduplnú a rešpektujúcu premávku na Ulici Szabóa!

      Prosíme vodičov, aby nebrzdili premávku na Ulici Szabóa zbytočným státím pred bránou školy počas celého dňa!

      Zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali výjazdy z domov obyvateľov ulice.

      Za porozumenie ďakujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • NA BESEDE S BRAŇOM JOBUSOM

     • 29.9.2023 sme sa zúčastnili neuveriteľne zaujímavej, podnetnej a zábavnej besede so spisovateľom Branislavom Jobusom v Novohradskej knižnici v Lučenci. Predstavil nám svoju tvorbu, nechal nás nazrieť do svojho života a inšpirácií v tvorbe. Potešil nás aj hudobným prejavom, keďže ku každej knihe má aj piesne. Ďakujeme veľmi pekne pánovi spisovateľovi, ako aj pani knihovníčkam, že sme mohli byť súčasťou podujatia Noc v knižnici.

      Mgr. Veronika Danková

     • SKVELÉ VÝKONY ŽIAKOV NA NOVOHRADSKEJ LIGE V ATLETIKE

     • 26.9.2023 sa naši najmenší športovci zúčastnili 1. kola Novohradskej ligy v atletike. Žiaci opäť nesklamali a vybojovali 17 diplomov.

      3. ročník dievčatá:

      K. Maráková III.B: 1. miesto skok do diaľky, 1. miesto beh na 60m, 3. miesto hod kriketovou loptičkou

      S. Oravcová III.B: 2. miesto skok do diaľky, 3. ročník chlapci

      D. M. Čeman III.B: 1. miesto beh na 60m, 1. miesto hod kriketovou loptičkou

      S. Kuric III.B: 1. miesto beh na 600m, 2. miesto hod kriketovou loptičkou, 2. miesto skok do diaľky

      S. Tóth III.B: 1. miesto skok do diaľky, 2. miesto beh na 60m

      F. Žigo III.B: 3. miesto beh na 60m, 4. ročník dievčatá

      E. Laššáková IV.B: 2. miesto beh na 60m

      K. Čemanová IV.B: 2. miesto hod kriketovou koptičkou

      D. Bojtošová IV.B: 3. miesto hod kriketovou loptičkou

      4. ročník chlapci:

      P. Vranský IV.A: 2. miesto beh na 600m

      S. Václavík IV:A: 2. miesto hod kriketkou loptičkou.

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu aj Marcelovi Janotíkovi III.B, Mii Majorovej III.B, Júlii Gondekovej III.B, Barborke Rubintovej II.C, Martinovi Neupauerovi IV.A!

      Družstvo dievčat a družstvo chlapcov 3. ročníka vybojovali 1. miesta, obe družstvá 4. ročníkov vybojovali 2. miesta.

      Všetkým zúčastneným športovcom gratulujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

      Mgr. Z. Mészárosová, Mgr. Z. Mészárosová ml.

     • ZBIERKA BIELA PASTELKA

     • Milí priatelia!

      Ďakujeme Vám za zapojenie sa do dobrovoľnej zbierky Biela pastelka! Aj vďaka našej solidarite sme sumou 153,08€ prispeli k podpore slabozrakých a nevidiacich.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU

     • 21.9.2023 sa v ŠKD realizovalo výborné podujatie v spolupráci s Mestom Lučenec prí príležitosti Európskeho týždňa mobility a športu. Deti 10. a 11. oddelenia si mali možnosť vyskúšať zdieľané bicykle. Deti počas toho dňa absolvovali kvíz na tému cyklistika, za ktorý získali „Vodičský preukaz pre cyklistu“. Taktiež si zajazdili na zelených bicykloch cez slalomovú dráhu, kde tí najrýchlejší získali medailu.

      Mgr. Maroš Bunganič, Mgr. Zuzka Mészárosová

     • DETI NA HOKEJ - POZVÁNKA

     • So začiatkom nového školského roka a súťažnej sezóny pripravujeme ďalší ročník náborovej akcie s názvom DETI NA HOKEJ. Cieľom je ukázať deťom, čo všetko tento rýchly kolektívny šport ponúka.

      Pod vedením klubových trénerov a dobrovoľníkov urobia prvé korčuliarske kroky a zistia, že hokej je stelesnením zábavy, radosti a pozitívnej emócie Na začiatok nie je potrebné vedieť korčuľovať.

      Stačí odvaha prihlásiť sa a chuť učiť sa nové veci. K tomu si pribaľte teplé oblečenie, rukavice, korčule a akúkoľvek prilbu.

      Vstup je zdarma, tak neváhajte a príďte medzi nás v sobotu 23. septembra o 14:00 hod. Vyplnením registračného formulára (https://shorturl.at/efpvE) nám ušetríte čas.

     • NÁVŠTEVA NOVOHRADSKEJ KNIŽNICE

     • V týždni 18.-22.9.2023 sa naši žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili informačnej prednášky v Novohradskej knižnici v Lučenci. Hneď pri vstupe ich očarila útulná atmosféra a ticho, ktoré vládlo medzi regálmi plných kníh.

      S úsmevom na tvári žiakov privítali pani knihovníčky, ktoré im vysvetlili systém hľadania a vypožičiavania kníh. Rozprávali nielen o knihách, ale aj o akciách a podujatiach, ktoré Novohradská knižnica organizuje.

      Žiaci mali možnosť vybrať si knihy, ktoré ich zaujali, prečítať si z nich a samozrejme, niektorí žiaci si knihy vypožičali domov. Návšteva knižnice nám vždy pripomenie, aké dôležité je čítanie a vzdelávanie sa.

      Už teraz sa tešíme na besedu so známym slovenským spisovateľom Braňom Jobusom, ktorej sa zúčastníme 29. 9.2023.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie