• 3.MIESTO NA OBK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PATRÍ MIŠKE!

     • Miška Malčeková, žiačka VIII.C triedy, 15.11.2023 úspešne reprezentovala našu školu na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii sa umiestnila na 3. mieste. GRATULUJEME! Tešíme sa, že sa naši žiaci zapájajú do súťaží spojených s ich rodným jazykom.

      Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

     • Milí priatelia!

      Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky môžu prinášať triedne kolektívy i jednotlivci do 30.11.2023 na sekretariát školy. Ďakujeme, že pomáhate!

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia 23.11.2023 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

      Rodičovské združenie IX.B triedy sa uskutoční 29.11.2023 o 16.00 hod.

      Rodičovské združenie I.B a I.C sa uskutoční v náhradnom termíne po dohode s triednymi učiteľkami.

      Tešíme sa Vás!

     • FESTIVAL 4 ŽIVLOV

     • AMAVET klub pri ZŠ M. R. Štefánika KLUB VEDCOV ŠTEFÁNIK v spolupráci s AMAVET klubom HEURÉKA pri Súkromnom gymnáziu v Lučenci organizujú 28.11.2023 FESTIVAL 4 ŽIVLOV.

      Je to prehliadka bádateľských činností žiakov uvedených škôl. Žiaci predstavia projekty, na ktorých pracovali pod vedením svojich vyučujúcich. Cieľom podujatia je podnietiť záujem detí o vedu a techniku.

     • NA FESTIVALE 4 ŽIVLOV PREZENTUJÚ ŽIACI BÁDATEĽSKÉ PROJEKTY

     • Predstavujeme Vám prezentujúcich bádateľských projektov:

      Sofia Oravcová III.B - Technologický význam soli vo výrobe pečiva

      Denis Folk, Tommy Jánošík, Peter Kurák V.C - Motýlia farma

      Zina Fedešová VI.C, Barbora Bariaková VI.B - Zrod života

      Vanda Kalamárová, Viki Barcajová (Súkromné gymnázium) - Svet farieb

      Sebastián Oravec (Súkromné gymnázium) - Pohony áut a fyzika

      Patrik Zboja VIII.A - Experimenty so zvukom a s využitím Audacity

      Katarína Huňavá, Michaela Malčeková VIII.C - Pokusy s pingpongovou loptičkou

     • NEBEZPEČNÁ SKUPINA NA PLATFORME WhatsApp

     • Vážení rodičia!

      informujeme Vás o nebezpečnej skupine na platforme WhatsApp pod názvom “Přidej co nejvíc lidí”, ktorá  sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Skupina podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

      Viac informácií a odporúčania k prevencii: Viac informácií

      Zdroj:SK-CERT

       

     • INOVÁCIE V OBLASTI DIGITALIZÁCIE SME ODŠTARTOVALI S MICROBITMI

     • V školskom roku 2023/2024 máme jednu z hlavných priorít rozvoj digitalizácie na rôznych úrovniach školy. Patrí medzi ne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, inovácie v rámci výchovno-vyučovacieho procesu či skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy. Je naším zásadným cieľom realizovať kvalitatívne zmeny vo vzdelávaní a rozvíjať kompetencie žiakov pre potreby 21. storočia!

      Inovácie v predmete informatika sme odštartovali využívaním programovania s microbitmi. Viete ako si naprogramovať menovku, smajlíka či srdiečko? Prvé kroky v práci s microbitmi realizovala so žiakmi 5. až 9. ročníka pani učiteľka Agnesa Setničková. A čo zaujímavé vytvorili žiaci, to Vám povedia oni sami: Adelka a Adam zo VI.A, Lea a Tamarka z IX.A.

      Adam a Adelka.MOV, Adelka.MOV, Lea.MOV, Tamarka.mov

      Držme žiakom palce a tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity, pretože microbity dokážu oveľa viac!

     • OCENENÍ ŽIACI VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI BOCIAN

     • 16.11.2023 sme privítali medzi nami Ing. Želmíru Ružičkovú  z Chránenej krajinnej oblasti Cerova vrchovina, ktorá prišla odovzdať ceny našim žiakom, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže ekovýchovného programu Bocian.

      1.miesto patrí Sofii Yu VIII.C, 2.miesto Sofii Okohribovej VII.A, 3.miesto Nikolasovi Radičov zo VII.A

      Žiakom srdečne blahoželáme, za podporu svojich žiakov ďakujeme pani učiteľke A. Lenhartovej!

     • OBVODNÉ KOLO V ŠACHU

     • Dňa 27.10.2023 sme boli svedkami vzrušujúcej udalosti, pri ktorej sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev okresu v šachu žiakov a žiačok základných škôl. Pre našich žiakov to bola príležitosť ukázať svoje šachové schopnosti a súťažiť s najšikovnejšími žiakmi z iných škôl.

      Hoci sme sa napokon nedostali na prvú priečku, naši šachisti do toho dali absolútne všetko a dosiahli veľmi dobré výsledky. Dvom našim žiakom (Roman Babinský VI.C a Šimon Skýpala V.C) chýbalo iba pol bodu do tretieho miesta, čo znamená že majú šancu dostať sa na krajské kolo.

      Všetci naši zúčastnení hráči si zaslúžia pochvalu: Ján Ďurica IX.C, Tobias Koronczi IX.C, Filip Kováč V.C), Vadim Timoševskyi IV.B, Nela Hrončeková IV.B, Ema Hrdličková VI.B, Peter Janík V.A.

      Všetkým našim šachistom srdečne gratulujeme a pevne veríme, že budú naďalej pokračovať v snahe o dosahovanie výborných úspechov aj v budúcnosti. Majstrovstvá okresu v šachu boli pre nich len začiatkom a naši hráči majú pred sebou ešte mnoho skvelých šachových dobrodružstiev.

      Mgr. Yulia Miseng

     • V MESTSKÝCH SADOCH SME VYTVÁRALI POCITOVÝ CHODNÍK

     • Dňa 6.11.2023 sa žiaci III.A triedy zúčastnili veľmi peknej akcie v Mestskom sade. Žiaci zo SOŠ v Želovciach pomáhali vysádzať ovocné stromčeky v Aleji predkov a my sme, spolu s kamarátmi zo ZŠ Vajanského, pomohli vytvoriť nový pocitový chodník. Odmenou nám bol výborný čajík, škvarkový pagáčik, ale hlavne krásne prežitý spoločný čas v prírode, medzi milými ľuďmi.

      Za pozvanie ďakujeme pani Krchňákovej, ktorá sa, spolu s manželom, o Mestský sad stará, a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie