• MARCO KOVÁČ ZÍSKAL 1. MIESTO V CELOSLOVENSKOM KOLE SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

     • Dňa 28. februára 2020 sa žiaci našej školy Miriam Jahodníková z I.C a Marco Kováč zo VII.Š zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.

      Na našu veľkú radosť sa Marcovi podarilo získať 1. miesto v prednese prózy, k čomu mu srdečne blahoželáme a sme na neho právom hrdí! Je to pre našu školu ďalší zo skvelých úspechov, ktoré na takýchto súťažiach dosahujeme.

      Ďalším pekným zážitkom bol pre nás galakoncert, v ktorom vystupovali všetci víťazi svojich kategórií z celého Slovenska, či už v prednese poézie, prózy alebo speve. Niektorí účinkujúci v nás zanechali veľký dojem, pretože vo svojom prejave dokázali na nás preniesť emócie ľudí, ktorí počas vojny zažívali hlad, fyzickú bolesť alebo stratu svojich blízkych. Viacerí z nás si z nás aj poplakali, lebo sme sa preniesli do čias, v ktorých nám hrdinstvo množstva obyčajných ľudí a vojakov dopomohlo k tomu, aby sme teraz mohli žiť v mieri.

      Yulia Miseng

     • DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

     • Koľkými jazykmi hovoria naši žiaci a kde sú ich korene? Odpovede na tieto otázky sme sa dozvedeli na našom stretnutí 21.2.2020, kedy nám o krajinách, odkiaľ pochádzajú ich rodičia, rozprávali naši spolužiaci.

      A tak sme sa dozvedeli o nádhernom Rumunsku, ochutnali sme rómsky chlieb, vypočuli si tureckú, ale aj albánsku pieseň, pokúsili sme sa napísať čínskymi znakmi slovo mama. Detský folklórny súbor Jánošík nám pripomenul jazyk našich prastarých mám. A potom to bola Ukrajina so svojou pohnutou históriou, ale aj krásnym folklórom, ruský jazyk nám priblížili dievčatá recitáciou aj spevom. Zaujímavé bolo pre nás neznáme Macedónsko a veľmi emotívne priblíženie života v Afganistane. Na záver sme hovorili maďarsky, veď tu, na juhu Slovenska, sú Slováci aj Maďari dobrými susedmi už veľa rokov.

      Cez poznanie jazyka sme sa mohli dozvedieť toľko nových informácií – o krajine, o kultúre, o živote ľudí a nie len to. Mohli sme takýmto spôsobom oveľa bližšie spoznať našich kamarátov, pre ktorých nie je slovenčina materinským jazykom. Tak otvorme naše srdcia a mysle, svet je predsa tak krásne farebný, v každom jeho kúte môžeme nájsť niečo nové, zaujímavé!

      Ďakujeme hosťom, ktorí prijali pozvanie na naše stretnutie - pani PhDr. Monike Albertiovej, ktorá nám porozprávala o svojom vzťahu k materinskému jazyku a svojej láske ku knihám, pani Miroslave Podhorovej, vedúcej folklórneho súboru Jánošík, ktorá nám pripomenula, ako dlho si dokázali Slováci za hranicami chrániť svoj materinský jazyk. Samozrejme, toto skvelé podujatie by sa nebolo uskutočnilo bez podpory pani riaditeľky Gabriely Aláčovej, bez pani učiteliek Elišky Slížovej a Miriam Portelekyovej, ktoré pripravovali vystupujúce deti, aj náš spevácky zbor. Tiež ďakujem za prípravu detí kolegyniam Zuzane Kamenskej, Svetlane Tokárovej, Martine Karásekovej a Julii Miseng.

      Ďakujem ešte raz za krásny deň!

      Radana Tuhárska

     • AKÝ JE ŽIVOT SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH ĽUDÍ?

     • 14.2.2020 sme v našej škole privítali vzácnych hostí. Medzi nás prišli pani Renata Oláhová a pán Belík z Únie nevidiacich a slabozrakých v Lučenci, aby sme sa zoznámili so spôsobom ich bežného života.

      Deti z ŠKD sa dozvedeli rôzne, pre nás vidiacich, praktické informácie ako napríklad: ako pristupovať k nevidiacemu, keď stojí na prechode pre chodcov, ako dokážu samostatne cestovať vlakom či autobusom,  ako sa orientujú v priestore, ako rozoznajú hodnoty mincí v peňaženke, ako dokážu čítať, či vedia nevidiaci písať, ako vedia, že šálka s čajom je plná. V ich živote im pomáhajú kompenzačné pomôcky, s ktorými sa zoznámili aj žiaci. No a pre nevidiacich je dôležitým priateľom často aj vodiaci psík. Toho svojho, Charlieho, a život s ním predstavil pán Belík.

      Naše deti kládli veľmi veľa otázok, čo znamená, že téma ich zaujala a bola pre nich podnetná. Veríme, že aj týmto podujatím sme ich viedli k tolerancii a ku schopnosti spolužitia s nevidiacimi.

     • VLNENIE

     • Dňa 18.2.2020 sa žiaci 3.A a 2.C triedy zúčastnili výstavy Vlnenie, ktorú zorganizovalo Novohradské múzeum a galéria. Deti mohli uvidieť výrobky z vlny - či už vyrobené veľmi dávno, našimi predkami, alebo nové, moderné, vyrobené umelcami. Súčasťou výstavy bola aj tvorivá dielňa s pánom Jánom Fottom z Klenovca, posledným spracovateľom vlny v tejto obci, ktorý spracúva všetko, od surovej vlny, až po výrobok, ručne. Toto stretnutie bolo naozaj veľmi zaujímavé, deti si mohli vlnu chytiť, pohrať sa s ňou. Za pozvanie ďakujeme pani Michaele Škodovej, etnologičke NMG.

      Mgr. Radana Tuhárska

     • MÁME ŽIAKOV, KTORÍ NÁM ROBIA RADOSŤ

     • 20.2.2020 sme sa opäť stretli so žiakmi, ktorých si triedne kolektívy spolu s triednymi učiteľmi navrhli na žiakov mesiaca za január v jednotlivých triedach. Sú to žiaci, o ktorých je potrebné hovoriť, o ich úspechoch, osobných posunoch, o prístupe. To, čo kolektívy tried často oceňujú je snaha, slušné správanie, pomoc či priateľskosť.

      Ďakujeme: S. Vargová I.A, N. Jacová I.B, E. Hrdinová I.C, K. Koristeková II.A, Maxim Čepko II.B, E. Kapišovská II.C, V. Zábojníková III.A, III. B Esen Sulejmani, D. Zacharová III.C, A. Tomiová IV.A, D. Chudá IV.B, K. Hercegová IV.C, K. Kaššaiová V.A, V. Brunnerová V.B, M. Lazar V.C, M. Šarkan VI.M, E. Štetková VI.A, E. Národová VI.B, P. B. Matúšková VII.A, T. J. Rybár VII.Š, E. Paálová VIII.M, A. Barkáč VIII.A, B. Melicher VIII.Š, N. Mlynarčíková IX.M, M. Dibalová IX.A, L. Kalamár IX.B.

      Žiačkou mesiaca našej školy sa stala Zina Babinská zo VII.M triedy. Prečo?

      Zinka získala 1.miesto v okresnom kole Geografickej olympiády, 3.miesto v súťaži v ruskom jazyku - Ruské slovo. Pripravuje sa na krajské kolo Geografickej olympiády a okresné kolo Biologickej olympiády. Ale aj za úspešnú účasť na matematických súťažiach, za vynikajúci prospech a pomoc spolužiakom.

     • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 19.2.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Žiaci súťažili v troch kategóriách.

      Porota pozorne počúvala prednes prózy a poézie a rozhodla nasledovne:

      I. kategória: 2.-4. ročník:

      poézia:1. miesto: Viktória Marková III.A, 2. miesto: Laura Ternóczka II.B, Emília Schedlingová III.C, 3. miesto: Zina Fedešová II.A, Deana Chovancová II.C, Lea Urbánová IV.A

      próza: 1. miesto: Ladislav Huňavý II.C, Tamara Plašienková III.A, 2. miesto: Liliana Kamenská II.C, 3. miesto: Bianka Gregušová III.C, Lukáš Žigo IV.A,

      II. kategória: 5.-6. ročník:

      poézia: 1.miesto: Ľubica Dováľová VI.M, 2. miesto: Adam Nagy VI.M, Šimon Peter Kamenský V.C, 3. miesto: Veronika Petrincová VI.M, Alex Serzodi V.B,

      próza: 1. miesto: Michal Šarkan VI.M, 2. miesto: Sebastián Muller VI.A, Rhea Natália Tichá V.B, 3. miesto: Nela Bartošíková VI.A

      III. kategória: 7.-9. ročník:

      poézia: 2. miesto: Tomáš Ján Rybár VII,Š

      próza: 1. miesto: Filip Golský VII.M, Marko Kováč VII.Š

      Žiakom ďakujeme na krásne umelecké popoludnie a víťazom prajeme veľa šťastia na obvodnom kole, ktoré sa bude konať 10. marca v priestoroch CVČ v Lučenci.

      Naši najlepší z najlepších ...

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • RUSKÉ SLOVO

     • Dňa 10.2.2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo, ktorá bola venovaná 75. výročiu víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Všetci nám urobili veľkú radosť, keďže sa umiestnili na popredných miestach a to nasledovne:

      1. miesto vo svojej kategórii obsadila Miriam Jahodníkova z I.C za recitovanie ruskej básne.

      1. miesto získal aj Marko Kováč z VIII.Š za prednes ruskej vojenskej prózy.

      3. miesto obsadila Zina Babinská zo VII.M za spev ruskej piesne.

      Pre nás všetkých to bol naozajstný umelecký zážitok. Táto súťaž totiž nebola len o súťažení ale hlavne o stretnutí ľudí uctievajúcich si pamiatku padlých obetí počas druhej svetovej vojny. Zúčastnení pamätníci nám vyrozprávali dojemné príbehy členov rodín, ktorí si tieto roky utrpenia museli prežiť na vlastnej koži.

      V celoštátnom kole Ruského slova budeme v Košiciach dňa 28.2.2020 držať palce Miriamke Jahodníkovej a Markovi Kováčovi.

      Ešte raz všetkým veľká gratulácia!

      Yulia Miseng

     • ÚSPEŠNÉ OK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 14.2.2020 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiaci v 4 kategóriách – kat. C – 9. ročník – Viktória Števková, Nikol  Mlynarčíková,  kat. D – 8. ročník – Ema Paálová, Andrej Barkáč, kat. E – 7. ročník – Sissi Sedláčeková, Simon Matúška a kat. F – 6. ročník – Bianka Bystrianska a Michal Šarkan. Vo veľkej konkurencii uspeli fantasticky a umiestnili sa na popredných miestach. Umiestnenie bolo nasledovné:

      Viktória Števková IX.M – 1.miesto – postup na KK

      Nikol Mlynarčíková IX.M  – 2.miesto – postup na KK

      Ema Paálová VIII.M  – 2.miesto – postup na KK

      Sissi Sedláčeková VII.M – 2. miesto – postup na KK

      Michal Šarkan VI.M – 2.miesto

      Bianka Bystrianska VI.M – 3.miesto

      Súťažiacim gratulujeme a držíme palce na krajskom kole v Banskej Bystrici. Žiakov pripravovala Mgr. Eva Stieranková.

      Mgr. Martina Rajnáková

     • VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY OK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa 7.2.2020 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali 9 žiaci v troch kategóriách – kat. E – 8. - 9. ročník – Dominika Burisová, Ema Galádová, kat.F – 6. - 7. ročník – Bianka Bystrianska, Zina Babinská a Tomáš Rybár a kat. G – 5. ročník – Paulína Ľuptáková, Mathias Chudý a Tomáš Tokár. Vo veľkej konkurencii uspeli fantasticky a všetci 9 žiaci boli úspešnými riešiteľmi na popredných miestach. Umiestnenie bolo nasledovné:

      Dominika Burisová IX.A – 2.miesto – postup na KK

      Ema Galádová IX.M – 3. miesto – postup na KK

      Zina Babinská VII.M – 1. miesto – postup na KK

      Bianka Bystrianska VI.M – 5. miesto

      Tomáš Rybár  VII.Š – 6. miesto

      Mathias Chudý V.C – 5.miesto

      Paulína Ľuptáková V.C – 6.miesto

      Tomáš Tokár V.C – 9.miesto

      Súťažiacim gratulujeme a držíme palce na krajskom kole v Banskej Bystrici. Žiakov pripravovala Mgr. Martina Rajnáková.

      Mgr. Martina Rajnáková

     • VŠETKOVEDKOVIA

     • Všetkovedko je súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka a my sa do nej pravidelne úspešne zapájame. Deti dokazujú, že nie sú skvelé len v matematike, ale sa vyznajú aj v umení, ovládajú slovenský a cudzí jazyk, rozumejú počítačom a nestratia sa ani pri otázkach z vlastivedy či prírodovedy.

      Tento rok sa úspešnými riešiteľmi súťaže, teda tými, ktorí patria medzi 30% najlepších na Slovensku, stali: Ema Kapišovská, Simon Sékhedi, Michaela Osaďanová, Roman Babinský z 2.C triedy, Barbora Bariaková z 2.A triedy, Anna Lásková a Adam Miklóš z 2.B triedy, Patrik Olšiak z 3.B triedy, Alexandra Ličková zo 4.A triedy, Katarína Huňavá zo 4.B triedy, Lukáš Janšto a Lukáš Majoroš zo 4.C triedy.

      Všetkým žiakom blahoželáme a držíme im palce v ďalších súťažiach!

      Mgr. Radana Tuhárska

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie