• V.B NA BOWLINGU

     • Myslím si, že každý školský rok má svoje špecifiká, ale na tento rok 2020 asi ťažko zabudneme. Posledné dni pred letnými prázdninami väčšinou boli naplnené výletmi, exkurziami, ale tento rok aj to sa zmenilo. My sme chceli tiež za náš školský rok dať ako takú bodku a preto, sme sa rozhodli, že si tieto dni spestríme spoločným bowlingom. Dňa 25. 6. 2020 sa žiaci 5. B triedy  zúčastnili spoločného stretnutia, kde sme mali veľmi príjemnú atmosféru a podľa mňa aj fotky hovoria za všetko J Žiaci spolu s pani učiteľkou sa už teraz tešia na ďalšie spoločné stretnutie.

      Mgr. Erika Vavríková, triedna učiteľka

     • MATEMATIKA NÁS BAVÍ

     • Riešenie geometrických úloh z matematiky si žiaci 6.B a 7.M spestrili tvorivými projektami. V obidvoch triedach sme počas zatvorenia školy preberali tematické celky z geometrie. Najprv sa žiaci zoznámili s výpočtami obsahov a objemov na spoločných stretnutiach na online hodinách. Vyriešili množstvo sprvu jednoduchých úloh z výpočtovej geometrie a neskôr svoje vedomosti zúročili pri výpočtoch úloh z praxe. Spojili sme školu s praxou - šiestaci RENOVOVALI BYT. Počítali nielen množstvo potrebného materiálu, ale na internete vyhľadávali potrebné údaje o cenách podlahových krytín, farby, maliarov. Siedmaci stavali DETSKÉ PIESKOVISKÁ.  Informácie o cene piesku, dovoze získané z internetových stránok spracovali do svojich krásnych projektov.

      Mgr. Beata Zbojová

     • PROJEKT PRE PIATAKOV: ZISTENIE POČTU NÁHODNÝCH UDALOSTÍ A ZAZNAMENANIE DO STĹPCOVÉHO DIAGRAMU

     • Tentoraz bolo úlohou žiakov V.C triedy vymyslieť ľubovoľnú náhodnú udalosť, potom ju samozrejme uskutočniť a zaznamenať si jej výsledky do tabuľky. Následne mali žiaci spracovať túto tabuľku do stĺpcového diagramu. Kreativita našich žiakov dostala zelenú a všetci sa snažili vymysleli niečo, čo sme tu ešte nemali. Zároveň si museli dať pozor, aby nevymysleli takú náhodnú udalosť, ktorej výsledky by sa príliš ťažko spracúvali. S touto náročnou úlohou sa popasovali naozaj statočne a vyšli z tohto boja ako víťazi. Ich nápady bolo naozaj originálne a dobre spracovateľné, tabuľky a stĺpcové diagramy vzorne spracované. Už teraz sa naši mladí matematici tešia na ďalšiu výzvu!

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • POĎAKOVANIE ZA ZBER PAPIERA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vyjadrujeme veľké poďakovanie za Vašu iniciatívu v zbere papiera. Spolu sme vyzbierali 4270 kg papiera! Ďakujeme, že pomáhate škole a životnému prostrediu!

     • PRIANIE - VRECE PLNÉ POHĽADNÍC

     • Žiaci III.B triedy dnes opäť ukázali krásu svojich srdiečok. Po ponožkovej výzve pre Soničku Sekerešovú sa dnes opäť zapojili do povzbudenia a podpory láskavým slovom a srdečným prianím pre Beátku Pollákovú, ktorej prianím je dostať na svoje 50. narodeniny vrece plné pohľadníc. Preto sme dnes poslali tejto HRDINKE naše priania a obálku plnú krásnych a úprimných želaní. Všetko najlepšie Beátka a nech máte stále taký nádherný úsmev na tvári.

      Svetlana Tokárová

     • NÁVRHY NA OCENENIE PRIMÁTORKOU MESTA

     • Každoročne zasielame návrhy našich žiakov na ocenenie primátorkou mesta v rámci oceňovania osobností mesta Lučenec.

      V školskom roku 2019/2020 sme zaslali návrhy týchto žiakov na ocenenie za reprezentáciu školy, mesta v celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží.

      Damien Chovanec V.C, Sophia Szmudová II.B, Emília Schedlingová III.C, Dominika Burisová IX.A, Matthias Chudý V.C, Patrícia Gondášová, IX.M, Tomáš Tokár V.C, Michal Šarkan VI.M, Ema Fungáčová IX.M, Martina Ľuptáková VII.M, Michal Nagy IV.B, Marek Nagy VII.M.

      Zároveň sme navrhli na ocenenie formou ďakovného listu našu kolegyňu Mgr. Radanu Tuhársku!

      Blahoželáme!

     • NAHLASOVANIE ZÁUJMU O NÁSTUP DO ŠKOLY - 6.-9. ROČNÍK

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že na základe dohody so zriaďovateľom školy umožňujeme žiakom 6.-9. ročníka nastúpiť do základnej školy od 25.6.2020 (štvrtok) do 30.6. (utorok). Ide o jednotný postup základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.

      Triedni učitelia 6.-9. ročníka budú zisťovať záujem, vrátane otázky stravovania. Cieľom je zabezpečiť aktivity spojené s koncom školského roka (učebnice, kľúče od schoolboxov, skriniek v šatni, poriadok v triedach, vyprázdnenie skríniek v šatni, schoolboxov a pod.) a odovzdanie vysvedčení, pochvál, výchovných opatrení, ocenení.

      Ďalej Vás informujeme, že rozlúčka so žiakmi 9. ročníka bude 29.6.2020 o 8.30 hod.

      O ďalšej organizácii Vás budeme informovať.

     • VYJADRUJEME SOLIDARITU

     • ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyjadruje solidaritu s tragédiou na Spojenej škole vo Vrútkach a úprimnú sústrasť pozostalým!

      Je to aj o nás, školy musia byť bezpečné pre deti, zamestnancov a rodičov!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • NETRADIČNÁ NÁVŠTEVA V III.C

     • V pondelok 8. 6. 2020 privítala naša škola, konkrétne žiaci III.C, netradične, pani primátorku mesta Lučenec Alexandru Pivkovú. Osobne prišla odovzdať cenu Vivien Čemanovej, ktorá obsadila v Štefánikovej športovej výzve 2. miesto. Vivien sme tak pripravili prekvapenie a mohli sme motivovať aj ďalších žiakov triedy k účasti na podobnej aktivite! Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie