• VIANOČNÁ ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK - ĎAKUJEME V MENE PSÍKOV

     • Každoročne sa v decembri na našej škole vyhlasuje dobrovoľná zbierka pre psíkov v lučenskom útulku. V tomto školskom roku sa zbierka konala v dňoch od 9. do 13. decembra. Žiaci mohli priniesť rozličné krmivo pre psíkov, misky, deky, koberce, vôdzky...

      Do tejto zbierky najviac prispeli žiaci I. stupňa. Dokázali, že majú zvieratká radi a pomohli psíkom množstvom a rôznorodosťou svojich príspevkov a pripravili im tak bohatú vianočnú nádielku. Do zbierky sa zapojili žiaci z I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.C, V.B, VI.A, VI.M a VIII.M triedy. Finančnou pomocou prispeli do zbierky aj niektorí žiaci II. stupňa.

      Do tejto zbierky sme spolu prispeli sumou 37,48€, ktorú sme použili na nákup krmiva pre zvieratká. Návštevy psieho útulku za účelom odovzdania všakovakých dobrôt sa zúčastnila S. Brnová, koordinátorka environmentálnej výchovy na I. stupni, žiaci I.A triedy: F. Kováč, P. Kurák, A. Z. Mező a šofér, p. J. Suja.

      Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom školy za finančné príspevky do tejto zbierky pre psíkov. Zároveň ďakujem aj nášmu školníkovi, p. P. Keszegovi za uskladňovanie a pomoc pri prenášaní krmiva a šoférovi, p. J. Sujovi, ktorý nám pomohol odviezť a prepraviť maškrty do útulku.

      Ďakujeme všetkým žiakom aj v mene zamestnancov lučenského útulku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do tejto dobrovoľnej zbierky a podporili tak význam tejto environmentálnej aktivity a svojou snahou a rozmanitými príspevkami sa postarali psíkom v čase vianočnom o ich krajší život.

      Mgr. Silvia Brnová

     • LEAH POSTUPUJE NA KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

     • Dňa 16.1.2020 naša škola po úspešnom absolvovaní školského kola olympiády v nemeckom jazyku poslala výherkyne oboch kategórií do CVČ, aby predviedli svoje zručnosti v používaní jazyka aj pred porotou obvodného kola. Dievčatá sa s úlohami popasovali statočne a obe dosiahli krásne umiestnenia.

      V kategórii 1A sa na 2. mieste umiestnila Leah Košková zo VII.M triedy a v kategórii 1B sa na 3. mieste umiestnila Viktória Števková z IX.M triedy

      Obom dievčatám blahoželáme a pani učiteľke PhDr. Anite Slancovej ďakujeme za prípravu. Leah budeme ďalej držať päste v krajskom kole.

      Mgr. Aneta Matúšková

     • ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKY MAŤKO

     • 20.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí. Výborné výkony podali naši žiaci vo všetkých troch kategóriách. Porota sa poradila a rozhodla nasledobne:

      I. kategória- žiaci 2.-3. ročníka:

      1.miesto: Nina Tóthová, III.A

      2.miesto: Ladislav Huňavý, II.C

      3. miesto: Adam Očenáš, II.C

      II. kategória- žiaci 4.-5. ročníka:

      1.miesto: Petra Procházková, V.C

      2. miesto: Matúš Lazar, V.C a Šimon Peter Kamenský, V.C

      3. miesto: Katarína Rekšáková, IV.C a David Bednár, IV.A

      III. kategória- žiaci 6.-7. ročníka:

      1.miesto: Ľubica Dováľová, VI.M a Filip Golský, VII.M

      2. miesto: Marko Kováč, VII.Š

      3. miesto: Tamara Kruteková, VII.M

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme päste v utorok (28.1.2020) na okresnom kole. " Nech Vám to krásne recituje!"

      Mgr. M. Portelekyová

     • OKRESNÉ KOLO V BEDMINTONE

     • Dňa 23.1.2020 sme sa zúčastnili okresného kola v bedmintone žiakov základných škôl.

      Družstvo A – Jakub Hrubík VIII.Š, Bruno Kukla VIII.Š, družstvo B – Jakub Kaliňák VIII.Š, Adam Jančo VIII.Š. Chlapci A družstva po napínavom súboji obsadili vynikajúce 3.miesto.

      24.1.2020 pokračovalo súťaženie v bedmintone okresným kolom v kategórii žiačok. Našu školu reprezentovali družstvá v zložení A - teamu - Mariána Dibalová IX.A, Nikoleta Doróková IX.M. Dievčatá po ťažkých zápasoch si vybojovali 2. miesto. B - team v zložení Patrícia Gondášová, IX.M Ema Galádová IX.M s veľmi peknými zápasmi vybojovali 4. miesto.

      Dievčatám a chlapcom gratulujem a želám veľa úspechov. Za podporu ďakujeme Mgr. M. Pentkovi a Mgr. M. Jóžovi.

     • NIKOL POSTÚPILA NA KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 15.1.2020 sa v CVČ v Lučenci konalo obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v nej zastupovali žiačky Miljana Palatická zo 7.M a Nikol Mlynarčíková z 9.M triedy. Obe kategórie boli obsadené žiakmi s výbornými vedomostnými aj komunikatívnymi zručnosťami. Po absolvovaní jednotlivých častí ako, slovná zásoba, gramatika, posluch, tvorba príbehu z predloženého obrázka a role play sa naše žiačky za pochvaly všetkých členov poroty umiestnili na vynikajúcich miestach a to nasledovne:

      kategória 1.A - Miljana Palatická - 3.miesto

      kategória 1.B - Nikol Mlynarčíková - 1.miesto

      Obom žiačkam srdečne blahoželáme, pani učiteľkám V. Borošovej a A. Matúškovej,  ktoré dievčatá pripravovali, ďakujeme a Nikol budeme držať päste v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 12.2.2020 v Banskej Bystrici.

     • VČELÁRIKOVIA

     • Včelársky krúžok v novom školskom roku sme začali s doteraz najväčšou účasťou. Prihlásilo sa nám až 17 žiakov. 

      Prvé hodiny krúžku sme sa venovali našej včelnici v mestskom parku a kontrolou už zazimonaných včielok. Daždivú jeseň sme už strávili v škole a bezdaždivé chvílky využili napríklad na obľúbenú hru klieštik - trúd  - robotnica - matka. Veľa sme sa dozvedeli aj o anatómii včely medonosnej. Chladný december naša trieda voňala voskom a pripravovali sme sviečky a darčeky z vosku pre našich blízkych. Fotogaléria

      David Turčáni, vedúci krúžku

     • INFORMÁCIE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU ŽIAKOV 3. ROČNÍKA

     • Termín: 13.1. – 17.1.2020

      Miesto konania základného plaveckého výcviku: Krytá plaváreň Rimavská Sobota

      Potrebná výbava k absolvovaniu základného plaveckého výcviku: plavky, šľapky, plavecké okuliare, plavecká čiapka, župan (alebo 2 veľké osušky), sprchový gél, fén, hrebeň.

      Preukaz poistenca

      Finančné zabezpečenie pobytu:  Na plavecký výcvik prispieva OZ Školák Lučenec, ktorý uhrádza autobusovú dopravu. 

      Žiak uhrádza na celý týždeň 20€ (vstupy do plavárne).

      Plán organizačného zabezpečenia:

      Spôsob prepravy: dopravca p. Jozef  Šróba

      Odchod – čas a miesto: Žiak prichádza do školy, spolu s vyučujúcimi sa presunie k  parkovisku pri mestskom parku, odchod autobusu o 8:15 hod

      Návrat– čas a miesto: Odchod z Rimavskej Soboty o 12:30 hod., príchod do ZŠ M. R. Štefánika Lučenec cca 13:30 hod.. Žiaci odchádzajú na obed, následne do ŠKD

      Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania. Žiak dodržiava poriadok zariadenia, v ktorom sa uskutočňuje základný plavecký výcvik.

      Personálne obsadenie:

      Vedúci základného plaveckého výcviku: Mgr. Zuzana Mészárosová

      Pedagógovia: Mgr. I. Hašková, Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. M Karáseková, triedni učitelia III. ročníka

      Zákonný zástupca vypĺňa informovaný súhlas a zabezpečí potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa zúčastniť sa plaveckého výcviku         

      Podklady budú žiakom odovzdané vo štvrtok 12.12.2019. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť do 9.1.2020

     • DETI NA HOKEJ S VÝBORNOU ÚČASŤOU NAJMENŠICH

     • 12.1.2020 zorganizoval HC Lučenec už po druhý raz v tejto sezónev spolupráci so SZĽH podujatie pre deti od 5 do 10 rokov Deti na hokej. Pozývali sme aj my, veď naša škola žije hokejom, realizujeme korčuliarske výcviky a to aj vďaka spolupráci s HC Lučenec. Prišlo veľa detí a rodičov, čím strávili aktívne a športovne nedeľné popoludnie. Ďakujeme za bohatú účasť!

      Za organizáciou a realizáciou podujatia stojí množstvo ľudí, ako sú rodičia, zároveň členovia klubu, S. Vojtek, Z, Vojteková, S. Adamove, T. Jánošík, V. Nagyová, V. Lipiansky, naši pedagógovia zároveň tréneri L. Plešavský, M. Pentka, S. Polomský, žiaci T. Odzgan, M. Kálmán, bývalí žiaci D. Adamove, M. Ukrop, M. Spišiak, M. Števák. Ďakujeme aj im!

     • OBVODNÉ KOLO V MINIHÁDZANEJ

     • Dňa 18.12.2019 sme sa zúčastnili Obvodného kola Minihádzanej vo Veľkom Krtíši. Kategória 1. - 2. ročník obsadila 1. miesto a kategória 3. - 4. ročník  sa umiestnila na 2. mieste. Našich minhádzanárov podporovali pani učiteľka Z. Mészárosová a Z. Fungáčová. Blahoželáme!

     • BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI MESTSKEJ POLÍCIE

     • Žiakov II.C navštívili príslušníci Mestskej polície Lučenec  z dôvodu priblíženia ich náročného povolania.

      Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník. Chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva.

      Dozvedeli sme sa zaujímavosti zo sveta polície v meste a ich zážitkov z vykonávania svojho povolania. Žiakov zaujali vyrozprávané príbehy zo zasahovania, kuriozity a prípady mestskej polície. Nekonečné kladenie zaujímavých otázok príslušníkov neodradilo od pozvania druhákov na stanicu Mestskej polície, kde máme možnosť prostredníctvom kamerového systéme v našom meste pozorovať každodenných ruch mesta. Ďakujeme p. Domokovej a  p. Fridrichovi za trpezlivé zodpovedanie na naše zvedavé otázky a zaujímavé ukážky pomôcok a príslušenstva polície. Dúfame, že sa vždy s príslušníkmi polície stretneme iba pri takýchto príjemných príležitostiach.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie