• DEŇ ŠTEFÁNIKA - UCTILI SME SI ODKAZ M. R. ŠTEFÁNIKA

     • Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli odkaz M. R. Štefánika krásnymi sprievodnými podujatiami v rámci Dňa Štefánika v našom meste.

      3. mája 2021 vyvrcholili podujatia Spomienkovými oslavami pri Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci, kedy sme si pripomenuli 102. výročie tragického úmrtia M. R. Štefánika. Aj za našu školu sme položili venček. Za krásny spev na podujatí ďakujeme zlatému hlásku Mili Palatickej z VIII.M.

      Vyhlásili sme výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál M. R. Štefánika Štefánikove cesty za poznaním. Témou 8. ročníka boli Obrazy zo života Štefánika a výtvarnou technikou leporelo. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 9 škôl, 5 lučeneckých a 4 z mimo Lučenca, z Tomášoviec, Trebišova, Bratislavy a Dolnej Lúky. Ďakujeme za krásne práce, školám a ich pedagógom za podporu svojich žiakov! Výstavu prác pripravili Mgr. V. Horváthová a Mgr. Eliška Slížová. Ocenené práce si môžete pozrieť na prízemí OC Galéria a následne na prízemí pavilónu A našej školy!

      Naši žiaci a hokejisti HC Lučenec podporili športom odkaz Štefánika a zapojili sa do bežeckej výzvy, ktorú poznáme ako Beh o Pohár Domu Matice slovenskej. Ďakujeme našim žiakom a ich pedagógom, ako aj rodičom, ktorí poctili Štefánika behom, rýchlosťou, výdržou, odhodlaním. Medzi týchto žiakov školy patrili: E. Schedlingová IV.C, M. Malatinec V.C, P. Moravčíková V.B, S. Faizi VI.C, K. Kaššaiová VI.A, T. Vajko VII.A, J. Molnár VII.M, A. Bódi VIII.Š, M. Varga VIII.Š, J. Faizi VIII.M, R. Moravčíková VIII.A, E. Lokša IX.A, B. Melicher IX.Š, J. Hrubík IX.Š, H. Šustek VIII.Š. Vo svojej kategórii sa víťazkou stala Emília Schedlingová zo IV.C. Blahoželáme!

      Ďakujeme partnerom podujatia, je to dlhodobá krásna a vzácna spolupráca: Mesto Lučenec, Spoločnosť M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Spolok M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci, MO Matice slovenskej v Lučenci, Živena - miestny odbor Lučenec.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Foto: ZŠ MRŠ, p. Schedlingová, FB Mesto Lučenec

     • VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŠTEFÁNIKOVE CESTY ZA POZNANÍM

     • aVážené vedenie škôl, vážení pedagógovia, milí žiaci!

      ĎAKUJEME za Vašu účasť v 8. ročníku výtvarnej súťaže Memoriálu M. R. Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním minulosti.

      Ďakujeme zapojeným školám za účasť, nádherné práce a spomienku na M. R. Štefánika a jeho odkaz prostredníctvom LEPORELA!

      Zapojené školy:

      ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec

      ZŠ Vajanského 2844/47, Lučenec

      ZŠ L. Novomeského, Lučenec

      ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec

      ZŠ s MŠ Tomášovce

      ZŠ Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom

      ZŠ s MŠ Grösslingova 48, Bratislava

      ZŠ M. R. Štefánika 910/51, Trebišov

      Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec

      Porota v zložení Mgr. Veronika Horváthová, Mgr. Eliška Slížová a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. rozhodli o ocenení:

      1. kategória

      1. miesto: Veronika Bašnárová – ZŠ Dolné Lúky, Brezová pod Bradlom

      2. miesto: Daniel Žigo – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      3. miesto: Emma Habanová – ZŠ L. Novomeského, Lučenec

       

      2. kategória

      1. miesto: Martina Miklóšová – ZŠ Haličská cesta 7, Lučenec

      2. miesto: Lea Dudláková – ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Bratislava

      3. miesto: Lea Bačová - ZŠ L. Novomeského, Lučenec

       

      Cena riaditeľky školy

      Kolektív žiakov 4.B triedy – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Cena primátorky mesta Lučenec

      Kolektív autorov: Natália Polomská, Denis Frečka, Kristína Balážová, Bianka Jančušková, Viktória Zaušková, Terézia Tisovčíková, Matej Pavko – ZŠ Vajanského, Lučenec

      Cena poroty

      Kolektív autorov: Karin Kminiaková, Lucia Kálmánová, Laura Kamenská, Lea Vreštiaková, Michaela Slosiarová, Eliáš Ifrim – ZŠ Tomášovce

      Cena Sspoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom

      Sara Takáčová, Kristína Šramková – ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

      Cena Spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci a cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci

      Kolektív autorov: Marcela Líšková, Barbora Kyzúrová, Alexandra Balážová – ZŠ Vajanského, Lučenec

      Cena Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci

      Katarína Jakešová – ZŠ Dolné Lúky Brezová pod Bradlom

      Cena Živeny

      Kolektív autorov: Elena Sára Landlová, Leona Čadanová, Ella Pataiová, Emma Hrdinová, Mia Danková, Nela Vrabcová – ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

      Blahoželáme!

      Slávnostné oceňovanie sa z dôvodu pandemických opatrení neuskutoční!

      Ceny a diplomy budú žiakom zaslané poštou alebo doručené na adresu škôl!

      V Lučenci, 30.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v súvislosti s realizáciou prijímacích skúšok na stredné školy, je potrebné, aby sa žiaci preukázali v príslušnej strednej škole negatívnym testom, alebo jeho alternatívou /potvrdením o výnimke/.

      V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 z 28. apríla 2021 sa žiak nepreukazuje negatívnym testom pri vstupe do svojej školy, avšak uchádzač o štúdium na strednej škole nie je žiakom tejto školy, preto sa na neho nevzťahuje výnimka vo vyhláške.

      V súvislosti s prijímacími skúškami zverejňujeme najčastejšie kladené otázky: FAQ k prijímacím skúškam na SŠ.pdf

      Dôležité informácie: usmernenie.pdf

     • SPOZNÁVANIE SVETA NA HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Žiaci VII.M triedy nám porozprávali o miestach, ktoré by raz chceli navštíviť. Niektorí hovorili o mestách, na ktoré radi spomínajú a vrelo všetkým odporúčajú (Lučenec, Bratislava, London, Amsterdam, New York, Los Angeles, Rome, Paris).

      Momentálne cestujeme len "prstom na mape," ale to sa, veríme a dúfame, čoskoro zmení. Možno inšpirujeme aj vás...

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • ŽIACI IV.B TVORILI KOLÁŽ

     • Bola to hodina, pri ktorej sa žiaci bavili tvorením. Pohľad na seba, do seba, spracovanie témy, inšpirácia, radosť i humor boli prítomné na tejto vyučovacej hodine s pani učiteľkou Mgr. V. Horváthovou.

     • ATTOMAT 7

     • Bezprostredne po zrealizovaní zaujímavých hodín matematiky s P-MAT sa uskutočnilo ďalšie kolo matematickej súťaže ATTOMAT organizovanej práve touto neziskovou organizáciou, tento krát už jej 7. kolo. Aj toto kolo prebiehalo online formou aj v dôsledku epidemiologickej situácie v našej krajine. Naši žiaci, už skúsení a ostrieľaní mladí matematici, bez problémov registráciu aj celý priebeh súťaže zvládli.

      Do súťaže sme sa zapojili už tretíkrát  a aj tento krát to bolo v hojnom počte. Je ešte vhodné spomenúť, že naši žiaci mali konkurenciu vo svojich rovesníkoch nielen z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky. V kategórii 6. ročník súťažilo 7 našich žiakov, všetci z triedy VI.C, a obsadili naozaj krásne miesta: J. Ďurica 23. miesto, I.Káka 54. miesto, Š. P. Kamenský 60.miesto, J. Káka 65. miesto a veľmi pekne nás reprezentovali aj S. Baranová, M. Cibula a P. Procházková.

      V kategórii 7. ročník súťažilo 11 našich žiakov, všetci z triedy VII.M, a ako ich mladší spolužiaci ani oni sa nedali  zahanbiť a vybojovali si taktiež krásne umiestnenia: M.Šarkan 32. miesto, B.Bystrianská 33. miesto, M. Očenáš 53. miesto, Z. Jakubová 55. miesto, Z. Kubincová 56. miesto, Ľ. Dováľová 58.miesto, M. Ďuroš 60. miesto, A. Bystrianský 66.miesto, S. Vinczeová 68. miesto, R. Kvak 73. miesto a E. Vilhanová 76. miesto.

      Aj toto kolo súťaže dalo našim mladým matematikom poriadne zabrať, mnohí z nich aj doslova tŕpli, len aby im nevypadla buď elektrina alebo wi-fi, ale napriek všetkým takýmto prekážkam súťažné úlohy úspešne zdolali a ja sa im opäť môžem len poďakovať a zaželať im veľa chuti a energie aj do ďalších kôl tejto súťaže.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI DÚHA

     • Krásne úspechy získali naši žiaci v celoslovenskej súťaži Dúha, ktorú organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa.

      Tamarka Kruteková VIII.M získala 1. miesto vo výtvarnej časti v kategórii starší žiaci ZŠ.

      Marko Kováč VIII.Š získal čestné uznanie v literárnej časti v III. kategórii.

      Sme hrdí na našich žiakov, blahoželáme, ďakujeme! Ďakujeme aj pani učiteľkám Mgr. V. Horváthovej a Mgr. A. Lenhartovej za podprou svojich žiakov!

     • ĽUBICA DOVÁĽOVÁ - FINALISTKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ČLOVEK VO VESMÍRE

     • Naša škola má skutočne šikovných žiakov v mnohých oblastiach. Výtvarné súťaže patria k obľúbeným aktivitám, do ktorých sa s našimi žiakmi zapájame.

      Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Človek vo vesmíre pod záštitou primátorky Mesta Lučenec, PhDr. A. Pivkovej, dcéry Jurija Gagarina Jeleny Jurievny Gagarina, plk. gšt. Ing. Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta.

      Prestížna medzinárodná súťaž bola organizovaná pri príležitosti 60 rokov od letu prvého človeka Jurija Gagarina do vesmíru.

      Nesmierne nás potešili výsledky, pretože naša žiačka Ľubica Dováľová zo VII.M sa stala finalistkou tejto krásnej súťaže. My Ľubici blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorých práce  nás tiež reprezentovali. Spolu sme zaslali 22 výtvarných prác! https://fb.watch/5c_-V1zXO1/

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 3.5.-7.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpečení chodu školy v uvedenom týždni!

      Okres Lučenec sa nachádza v III. stupni varovania.

      Prezenčne sa učia žiaci I. stupňa, 8. - 9. ročníka, dištančne sa učia žiaci 5. - 7.  ročníka.

      V činnosti je ŠKD, výdajná školská jedáleň, školský bufet, Rajo automaty.

      Činnosť ŠKD - ranný školský klub od 6.30, popoludňajšia činnosť ŠKD do 16.30.

      Žiaci nosia rúška (alebo iné možnosti prekrytia horných dýchacích ciest, o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca.

      Žiaci I. a II. stupňa sa netestujú.

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Rodič vyplní vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka.docx

      Uvedené tlačivo predkladá zákonný zástupca po prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V tomto prípade je rodič povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní.

      Do priestorov školy môže vstúpiť len osoba, na ktorú sa vzťahujú výnimky z vyhlášky 197 ÚVZ SR.

      Školy v prírode sa do konca školského roka nerealizujú.

      Ďalšie organizačné informácie priebežne zverejňujeme!

      V Lučenci, 29.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie