• Zoznam žiakov

   • N B
   • N BI.A
   • M B
   • M BI.A
   • L D
   • L DI.A
   • E G
   • E GI.A
   • O G
   • O GI.A
   • S G
   • S GI.A
   • E G
   • E GI.A
   • N C
   • N CI.A
   • V C
   • V CI.A
   • L J
   • L JI.A
   • L K
   • L KI.A
   • C K
   • C KI.A
   • A K
   • A KI.A
   • E K
   • E KI.A
   • Z K
   • Z KI.A
   • P N
   • P NI.A
   • T O
   • T OI.A
   • M O
   • M OI.A
   • T T
   • T TI.A
   • F U
   • F UI.A
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie