• Zoznam žiakov

   • K B
   • K BI.A
   • V C
   • V CI.A
   • N G
   • N GI.A
   • S G
   • S GI.A
   • M H
   • M HI.A
   • N C
   • N CI.A
   • M K
   • M KI.A
   • A K
   • A KI.A
   • J K
   • J KI.A
   • V L
   • V LI.A
   • M M
   • M MI.A
   • A M
   • A MI.A
   • P M
   • P MI.A
   • T O
   • T OI.A
   • A O
   • A OI.A
   • J P
   • J PI.A
   • D P
   • D PI.A
   • M P
   • M PI.A
   • T P
   • T PI.A
   • R T
   • R TI.A
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie