• Zoznam žiakov

   • M B
   • M BI.A
   • M B
   • M BI.A
   • M B
   • M BI.A
   • P C
   • P CI.A
   • S F
   • S FI.A
   • T G
   • T GI.A
   • C H
   • C HI.A
   • L H
   • L HI.A
   • V J
   • V JI.A
   • F K
   • F KI.A
   • P K
   • P KI.A
   • D M
   • D MI.A
   • E M
   • E MI.A
   • F M
   • F MI.A
   • J M
   • J MI.A
   • A M
   • A MI.A
   • P O
   • P OI.A
   • N P
   • N PI.A
   • F Š
   • F ŠI.A
   • T T
   • T TI.A
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie