• Zoznam žiakov

   • L A
   • L AI.A
   • A B
   • A BI.A
   • K B
   • K BI.A
   • M B
   • M BI.A
   • K B
   • K BI.A
   • M C
   • M CI.A
   • L K
   • L KI.A
   • T K
   • T KI.A
   • B M
   • B MI.A
   • S M
   • S MI.A
   • E O
   • E OI.A
   • C O
   • C OI.A
   • N O
   • N OI.A
   • R P
   • R PI.A
   • D S
   • D SI.A
   • M Š
   • M ŠI.A
   • D T
   • D TI.A
   • F Z
   • F ZI.A
   • D B
   • D BI.B
   • S B
   • S BI.B
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie