• Ocenenia

    • NOMINÁCIA NA DETSKÝ ČIN ROKA 2016/2017

     SPOLUPRÁCA S UNICEF 2016/2017

       BOHÚŇOVA PALETA 2016/2017

     ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2015/2016


     BOHÚŇOVA PALETA 2016


     NOC ČÍTANIA BIBLIE 2015/2016


     SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC 2016


     ĎAKOVNÝ LIST


     OCENENIE V OBLASTI PREVENCIE

     Naša škola získala pri príležitosti Dňa učiteľov ocenenie Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec za aktívnu činnosť v oblasti prevencie sociálno - patologických javov. Ocenenie bolo udelené v rámci slávnostného oceňovania pedagógov 23. marca 2016 v DK B. S. Timravy v Lučenci. Ďakujeme!


     ŠKOLA, KTORÁ TO SO VZDELÁVANÍM MYSLÍ VÁŽNE 2015/2016


     HOVORME O JEDLE 2015


     POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

      


  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie