• Profilácia školy

    •      

     V školskom roku 2011/2012 sme otvorili prvú bežnú triedu so ŠPP zameranie na ľadový hokej V. Š.

      

     Bežnú triedu so športovou prípravou zameranie na ľadový hokej otvárame na 2. stupni ZŠ od 5. ročníka.

      

     Žiaci prijatí do bežnej triedy so športovou prípravou majú rozvrh hodín doplnený o 3 hodiny športovej prípravy na zimnom štadióne  alebo v telocvični a na športových ihriskách mimo sezóny. Žiaci sa tiež zúčastňujú rôznych sústredení a hokejových kempov.

      

     Škola podporuje ľadový hokej ako spoluorganizátor turnajov (napr. Miniliga M.R.Štefánika, Be the Best Minicup, Európske hokejové kráľovstvo a pod.), spolupracujeme s UMB Hockey team Banská Bystrica, prezentujeme klub a školu v podpore ľadového hokeja na rôznych podujatiach napr. mesta Lučenec a pod.

      

     Medzi úspešných absolventov našej školy patrí aj Miloš Kelemen, reprezentant SR v ľadovom hokeji.

      

     Štatút bežnej triedy so športovou prípravou zameranie ľadový hokej.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie