• Bežná trieda so športovou prípravou

    • V.B

     Triedna učiteľka: Mgr. Erika Vavríková

     Tréner športovej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský

     Tréner: Ladislav Majerčík

     Žiaci bežnej triedy so ŠPP: Michal Čeman, Medard Burdilák, Nikita Liliana Krištofíková, Michal Molnár, Jozef Marcinek

     VII.Š

     Triedny učiteľ: Mgr. Michal Jóža

     Tréner/trener športovej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský

     Žiaci bežnej triedy so ŠPP: Marko Varga, Alex Bódi, Jozef Dudáš, Michal Kubáš, Hugo Šustek, Tomáš Ján Rybár

     VIII.Š

     Triedna učiteľka: RNDr. Eva Zenková PhD.

     Tréner/tréner športovej prípravy: Mgr. Lukáš Plešavský

     Žiaci bežnej triedy so ŠPP: Ján Baliak, Jakub Hrubík, Michal Kálmán, Bruno Kukla, Branislav Melicher

      

     Ďalší žiaci ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, ktorí hrajú ľadový hokej:

     Tommy Jánošík I.B, Michal Vojtek I.C, Juraj Haško II.B, Lukáš Juraštík III.A, Natália Barcajová III.A, Pravoslav Barcaj III.A, Adam Čeman, III.C, David Mács IV.A, Erik Malatinec IV.B, Teo Boroš IV.B, Marko Vrábeľ IV.B, Tomáš Vajko VI.M, Peter Talán VI.A, Dominik Burdilák IX.B, Henrich Šulek IX.B

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie