• Mgr. Slavka Adamove, personalistka/mzdárka, adamove@zsstefanikalc.sk

    Mgr. Iveta Anderová, ekonómka, anderova@zsstefanikalc.sk

    Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne, kassova@zsstefanikalc.sk

    Michal Meszároš, správca pc sietí, meszaros@zsstefanikalc.sk

    Anna Segečová, upratovačka

    Renata Čvikotová, upratovačka

    Iveta Poliaková, upratovačka

    Martina Ridzoňová, upratovačka

    Judita Mihóková, upratovačka

    Peter Keszeg, školník

    Pater Pathó, údržbár

    Mgr. Ladislav Kanaba, technik BOZP

    Július Suja, vodič, kurič

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie