• Mgr. Slavka Adamove, externý spolupracovník, personalistka/mzdárka, adamove@zsstefanikalc.sk

     Michaela Holeková, administratívny zamestnanec, holekova.michaela@zsstefanikalc.sk

     Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne, kassova@zsstefanikalc.sk

     Michal Meszároš, správca pc sietí, meszaros@zsstefanikalc.sk

     Anna Segečová, upratovačka

     Renata Čvikotová, upratovačka

     Iveta Poliaková, upratovačka

     Martina Ridzoňová, upratovačka

     Judita Mihóková, upratovačka

     Peter Keszeg, školník

     Pater Pathó, údržbár

     Mgr. Ladislav Kanaba, technik BOZP

     Ing. Peter Káčerík, vodič, kurič

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie