• Žiak mesiaca

    • Žiak mesiaca je aktivitou, ktorou chceme upriamiť pozornosť na pozitívne vzory z radov našich žiakov, podporiť komunikáciu a sebareflexiu v rámci triednych kolektívov, spolurozhodovanie žiakov a zamestnancov školy. Ceníme si nielen vynikajúci prospech, úspechy v súťažiach a olympiádach, aktivity našich žiakov rôzneho druhu, ale aj podporu dobrých vzťahov, solidaritu, osobný pozitívny pokrok žiakov ako napríklad zlepšenie správania, prospechu, vynikajúca dochádzka.
      
     Triedne kolektívy spomedzi seba zvolila žiaka mesiaca za triedu a následne hlasujú členovia školského parlamentu, pedagogickí, odborní alebo aj nepedagogickí zamestnanci. Celý rok nám dá pestrú paletu našich žiakov, o ktorých je dobré vedieť! Lebo sú pre nás pozitívnym vzorom!

     ŽIAK MESIACA JANUÁR 2020


     ŽIAK MESIACA DECEMBER 2020


     ŽIAK MESIACA NOVEMBER 2019


     ŽIAK MESIACA OKTÓBER 2019
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie