• Galéria

   • Žiačka mesiaca január 2020

    ZINA BABINSKÁ, VII.M

    Zinka získala 1.miesto v okresnom kole Geografickej olympiády, 3.miesto v súťaži v ruskom jazyku - Ruské slovo. Pripravuje sa na krajské kolo Geografickej olympiády a okresné kolo Biologickej olympiády. Ale aj za úspešnú účasť na matematických súťažiach, za vynikajúci prospech a pomoc spolužiakom.


    Žiačka mesiaca december 2019

    NELA PÁPAIOVÁ, I.A

    Nelka svojou ctižiadostivosťou a cieľavedomosťou je pozitívnym príkladom pre spolužiakov. Pravidelne sa pripravuje na vyučovací proces. Dosahuje výborné výchovno – vzdelávacie výsledky. Je kreatívna vo výtvarnom prejave. Jej písanky sú odrazom jej precíznosti a trpezlivosti, v ktorých je veľmi úhľadné a vzorové písmo. Je priateľská, chápavá, tolerantná a veľmi empatická. S radosťou a nasadením rada pomáha nielen spolužiakom, pedagógom ale aj ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi, čoho dôkazom je aj jej účinkovanie v televíznej relácii „V siedmom nebi“, kde spolu so svojimi blízkymi vysnívala sen a zároveň sa podieľala na jeho uskutočnení. Pre rodinu s ťažko zdravotne chorým dieťaťom sa postarala o úpravu ich záhradky. Taktiež pripravila pre seniorov v Domove dôchodcov bohatú nádielku predvianočných darčekov.


    Žiak mesiaca november 2019

    HENRICH ŠULEK IX.B

    Úspešná reprezentácia na obvodnom kole Technickej olympiády – 1.miesto a postup na krajské kolo. Heňo je výborný športovec, ktorý hrá úspešne hokej a svoje korčuliarske schopnosti zúžitkoval na Európskom dni rodičov a školy, keď robil svojim mladším spolužiakom z II.C inštruktora korčuľovania. Jeho všestranné športové nadanie mu prinieslo úspech aj v Novohradských hrách v atletike, keď v behu na 300 m dosiahol 3. miesto.


    Žiačka mesiaca október 2019

    TAMARA TÓTHOVÁ I.A

    Tamarka je snaživá, aktívna vo vyučovacom procese, samostatne pracuje na zadanej úlohe, má slušné správanie, je komunikatívna, priateľská k spolužiakom, je ochotná pomôcť, dokáže poprosiť, poďakovať sa i ospravedlniť za svoje chyby, pravidelne sa pripravuje na vyučovanie, je úctivá a rešpektuje pokyny pedagógov.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie