• Všeobecné informácie

    • 1. Záujem o aktivity Letnej školy prosíme nahlasovať priebežne počas mesiaca júl 2022 vedúcemu aktivity. Kontakty sú uvedené v informačných letákoch.

     2. Prosíme rodičov o úhradu poplatku uvedeného v ponuke jednotlivých skupín na účet  SK30 7500 0000 0040 2938 2610. Po vyúčtovaní Letnej školy bude uvedená suma rodičom prostredníctvom účtu v plnej sume vrátená! Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov skupiny Letnej školičky.

     3. Na Letnú školu sa môžu prihlasovať aj žiaci z iných škôl.

     4. Stravovanie zabezpečuje ŠJ pri ZŠ Vajanského počas obidvoch turnusov.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie