• Škola s regionálnou výchovou

    • ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci je aktívnym členom Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.

     Spolupracujeme s inštitúciami: Mesto Lučenec, NOS Lučenec, Mestské múzeum Lučenec, Novohradská knižnica Lučenec, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, MO Matice slovenskej, Živena, Spolok M. R. Štefánika Lučenec, obce, združenia obcí a miest, folklórne súbory, regionálny umelci, odborníci v oblasti regionálnej histórie a pod.

     Pravidelne organizujeme: Vynášanie Moreny, Stavanie mája, kultúrne vystúpenia, účasť žiakov na súťažiach v oblasti spevu a recitácie, krúžkovú činnosť zameranú na oblasť tanca, tvorivej činnosti, turistiky

     Podporujeme: workshopy, tvorivé dielne, prezentácie regionálnej výchovy v rámci projektov a iných prezentácií

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie