• Udialo sa v ŠKD

    • ZAPOJILI SME SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

     Aj tento rok sme sa so žiakmi z ŠKD zapojili do súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany, ktorú organizuje Okresný úrad v Lučenci, odbor krízového riadenia.

     Zapojilo sa viacej oddelení ŠKD, no do súťaže sme zaslali tieto práce:

     I.C: R. Rubintová

     III.C: M. Malovcová, E. Schedlingová, T. Ševcová, F. Fungáč, B. Vargová, K.Halgašová

     IV.B: K. Huňavá, D.Chudá

     Zaslaným prácam držíme palce!

        

          

           


     V 2. ODDELENÍ SA NENUDÍME

     V našom 2. oddelení sa nenudíme. Pani vychovávateľka Michaela Bozsóová má pre nás stále pripravené nejaké aktivity: športové, vychádzkové, zbieranie gaštanov, vyrábanie rôznych výrobkov, rozhovory na rôzne témy.

     Počas uplynulých dní sme si spoločne s 1.oddelením pozreli zaujímavé video o ovečkách zo série ovce.sk, ktoré nás naučili o nástrahách mobilov a internetu. Pozreli sme si tiež aj video o ľudskom tele a naučili sme sa, čo nám hrozí, keď si nedávame pozor na svoju hygienu. Vyrobili sme si aj pohľadnice pre starých rodičov, urobili výstavku prác v triede i pred triedou. Každý pondelok si kreslíme víkendových smajlíkov.

     Sme veľmi radi, keď k nám do triedy príde pani asistentka Monika Krnáčová, ktorá nám veľmi rada a ochotne pomáha pri našich aktivitách.

     Najviac sa však tešíme z dlhotrvajúceho slnečného počasia a babieho leta, vďaka ktorému ešte stále môžeme naplno využívať naše multifunkčné ihrisko a preliezky v areáli školy. 

     Michaela Bozsóová

            

            


     NETRADIČNĚ AKTIVITY V 4. ODDELENÍ

     Deti zo 4. oddelenia tvoria a vzdelávajú sa netradičnými aktivitami. Aktivity sú zamerané na individualitu dieťaťa a jeho potrebu vyjadriť svôj postoj a názor. Nezabúdame však aj na prirodzenú tvorivosť detí. Tvorivosť a fantáziu detí podporujeme v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej činnosti. Pohybovú stránku detí rozvíjame rôznymi pohybovými hrami a športovými aktivitami. Medziľudské a rodinné vzťahy  uceľujeme rôznymi projektmi, hrami, diskusiami.

     Lenka Rusnáková

        

          


     JESENNÉ OBDOBIE PRINÁŠA MNOŽSTVO INŠPIRÁCIÍ

     Jesenné obdobie v VI. oddelení ŠKD vítame výrobou jesenných "strašiakov". V pracovno – technickej oblasti sú deti vedené k tvorivému mysleniu, vnímaniu tvarov, farieb, rozvíjaniu technických zručností. Výroba "strašiakov" deti veľmi zaujala a bavila.

     V esteticko - výchovnej činnosti, netradičnou formou, fúkanie atramentu s dotváraním prírodným materiálom, vo svojich prácach pod názvom "Jeseň - škvrna a tvar" vyjadrili deti svoje predstavy o nadchádzajúcom ročnom období.

     V piatok 27.09.2019 deti z III.C triedy strávili v Mestskom parku. Tento čas využili deti na zber gaštanov, listov zo stromov, ktoré následne dali v triede vylisovať, konárikov, ktoré využijú pri ďalšej práci. Deti sa vrátili do triedy oddýchnuté a pripravené na ďalšie vyučovanie.

     Zdenka Kruteková

          

        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie