• Remeselný dvor pod starým orechom


    •                        


     Napísali o nás

     http://nasenovinky.sk/article/55374/otvorili-dvor-remesiel-chcu-zachovat-tradicie

     http://lcinfo.sk/foto-lucenecka-skola-zachovava-tradicie-detom-spristupnili-hrnciarsku-dielnu/


     Slávnostné otvorenie Remeselného dvora pod starým orechom

     Ľudová kultúra - ľudové piesne, tance, remeslá, kroje, zvyky a tradície charakterizujú každú krajinu a oddávna ovplyvňovali život našich predkov. V súčasnosti vystupuje do popredia potreba zachovať kultúrne dedičstvo  s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami  pre ďalšie generácie.

     Šírenie hodnôt našej ľudovej kultúry je veľmi potrebné aj vo vyučovacom procese. A práve táto potreba sa stala aj naším cieľom. Viesť žiakov k zachovávaniu ľudových zvykov a tradícií, vnímať hodnotu a krásu kultúrneho dedičstva našich predkov a byť naň patrične hrdý. V tomto duchu sa niesol aj 27. október 2015. Na Elokovanom pracovisku Základnej školy M. R. Štefánika na Ulici Dekréta Matejovie sme za spevu a tanca otvorili Remeselný dvor pod starým orechom, ktorý má slúžiť na vyučovanie regionálnej výchovy.

     Z finančného daru Raiffaisen bank Podpora vzdelávania a z projektu Nadácie Tesco sme zariadili hrnčiarsku dielňu s hrnčiarskym kruhom a pecou a sušiareň keramiky. Žiaci aj vyučujúci budú môcť pracovať s hlinou na profesionálnej úrovni - vyrábať si hlinené misky, džbány, hrnčeky alebo rôzne darčekové či ozdobné predmety. Získali sme tak zaujímavé priestory na tvorivé dielne, vyučovanie, ale aj oddych. Okrem vybudovaných priestorov sme spoznávali hrnčiarstvo aj v regióne a zároveň sa pedagógovia učia pracovať s hlinou. Vedie ich Mgr. Art. Evka Srníková z NOS Lučenec.

     Na úvod slávnostného otvorenia všetkých hostí, žiakov i vyučujúcich privítala riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová a vyjadrila poďakovanie partnerom, zamestnancom školy a žiakom, ktorí podporili našu myšlienku budovať remeselný dvor.

     Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia: PhDr. M. Káčeríková, vedúca Oddelenia školstva, sociálnych vecí, rodiny a športu Mesta Lučenec, Mgr. I. Vantrubová a Mgr. V. Linduška, odborní zamestnanci Školského úradu, Radana Kamenská, riaditeľka pobočky Raiffaisen BANK Lučenec, Mgr. Miroslava Šimonová  za Nadáciu Tesco, Ing. Ladislav Sarvaš, za radu školy Mgr. Slavomír Olšiak, MUDr. Juraj Pelč, Zdenka Vojdulová ako aj PaedDr. Ildikó Balázsová, náš priateľ Ing. Ján Rideg - Ujo Pampy, prišli mnohí rodičia i naši žiaci.

     Otvorenie remeselného dvora spestrili samotní remeselníci:  Bočíková Miroslava – šperkárka Tenčová Beáta – práca s textíliami   Filová Petra – keramikárka, Šulajová Zuzana – pletenie nie len košíkov, Pani Danková – vyšívanie, Štefan Gabľas - rezbárstvo. Pani informátorka V. Kapráľová spolu s pani upratovačkou H. Segečovou napiekli koláčiky a počas slávnostného otvorenia ich spolu so žiačkami plnili. Evka Srníková predviedla prítomným točenie na kruhu a urobila niekoľko krásnych hlinených výrobkov. Pán učiteľ Michal Jóža piekol zemiakové placky.

     V slávnostnom programe sa predstavili žiačky zo speváckeho zboru Spolu-hlásky pod vedením pani učiteliek V. Dankovej a E. Slížovej, žiaci III.A pod vedením pani učiteľky R. Tuhárskej, žiaci III.C s programom, ktorých pripravila pani vychovávateľka J. Luptáková, žiačky I. a II. stupňa z Tanečno - hudobného kružku pod vedením pani učiteľky A. Gerátovej.

     Pásku na hrnčiarskej dielničke a sušiarne slávnostne prestrihli Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy, Radana Kamenská z Raiffaisen BANK a Mgr. Miroslava Šimonova za Nadáciu Tesco.

     Veríme, že našim hosťom sa pripravený program páčil a že odchádzali naplnení krásnymi zážitkami z pekného dňa, ktorý dýchal minulosťou a zvykmi našich starých mám a otcov. Bola to krásna udalosť umocnená nádherným slnečným počasím.

     Ďakujeme všetkým partnerom, žiakom, zamestnancom školy, rodičom, ktorí nám v akejkoľvek forme pri príprave remeselného dvora ako aj pri slávnostnom otvorení pomohli.

        

        

        

      


     Kurz hrnčiarstva a keramiky s Evkou Srníkovou

     Dňa 23. 10. 2015 sa na Základnej škole M. R. Štefánika uskutočnilo školenie pedagógov so zameraním na tvorivú prácu s hlinou, keramikou a hrnčiarskym kruhom. Školiteľkou bola Mgr. Art. Eva Srníková z Novohradského osvetového strediska v Lučenci, ktorá nás trpezlivo zasväcovala do tajov tohto umeleckého remesla a výsledkom boli naše prvé hlinené výtvory. Za ochotu a spoluprácu jej ďakujeme a veríme, že aj naše ďalšie stretnutia budú rovnako inšpiratívne a obohacujúce ako toto úvodné stretnutie.

     Mgr. Adela Gerátová

                


      

     Mgr. Art. Eva Srníková

     Evka Srníková, ktorá pracuje v NOS Lučenec, spolupracuje s našou školou pri realizácii hrnčiarskeho kurzu. Kto je vlastne Evka Srníková?

     Štúdium/Study: 2001 - 2007   Vysoká škola výtvarných umení - odbor keramika (Prof. Ivica Vidrová - Langerová) Bratislava, 2004  - (zimný semester) Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, Poľsko (Prof. Krzysztof Rozpondek), 2004 - Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, (letný semester) ateliér voľnej grafiky a ilustrácie (Prof. Dušan Kállay),  2005 – 2006 Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław, Poľsko, (Prof. Grażyna Płocica, Prof. Jan Janusz Drzewiecki, Prof. Stanisław Szyba). 1996 - 2000 Súkromná stredná škola úžitkového výtvarníctva, Topoľčany  

     Samostatné výstavy/Solo exhibitions: 2008 Metamorfózy hliny - Matica slovenská, Lučenec                          

     Kolektívne výstavy - výber / Group exhibitions – selected:

     2005 - Bienále súčasnej mozaiky, Buenos Aires, Argentína, 2007 - výstava Sezóna, Plzeň, 2007 - výstava Artzept, Švajčiarsko, 2008 - Cumulus konferencia, Bratislava, 2009 - výstava galéria Strug, Zakopane, Poľsko, 2009 - Kruhy na vode, Bratislava, 2010 - výstava Stretnutie, Piešťany, 2010 - ICMEA, Fuping, Čína, 2010 - Mixed media Keramik plus, Westerwald, Nemecko, 2011 - International  Mixed exhibition, Usak, Turecko, 2012- 8. kreatívne sympózium, Karl May, Bratislava, 2013 - Visual Inspiration and Personal Quests, Fínsko, Rusko, Litva, 2013 - Ballassi Megyei Konyvtár, Salgotarjan, Maďarsko, 2014 - výstava k 5. medzinárodnému sympóziu Lab Oro, Poľsko, 2015 - Bolesławiec, Poľsko

     Sympóziá/Symposium: 2006 - 3. Keramické symózium L art pour la santé, Kalinovo, 2007 - 5. konvicové symózium, Karlovy Vary, 2009 - 16.raku sympózium, Plemenitaš, Chorvátsko, 2011 - 4. Sympozium L art pour la santé, Kalinovo, 2012 - 5.medzinárodné sympózium Lab Oro, Oronsko, Poľsko, 2013 - Masterclass on Ceramics- Thomastown, Írsko, 2015 - 51. keramicko-sochárske sympózium, Boleslawiec, Poľsko

     Inšpirácia v tvorbe

     Moje prvé dotyky s hlinou siahajú  na základnú umeleckú  školu v Lučenci, kde som pod vedením Jely Hojtelovej vytvárala prvé sošky. Tu si ma hlina naplno získala a ďalej som pokračovala na strednej umeleckej škole v Topoľčanoch a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

     Venujem sa interiérovým a exteriérovým plastikám vytvorených zo šamotu a tvorbe porcelánových malosériových úžitkových predmetov.

     Príroda a organické formy sú hlavným inšpiračným zdrojom mojej tvorby. Je to nevyčerpatelný zdroj inšpirácie,  ďaleko od pretechnizovanej spoločnosti, počítačov, televízorov...

           


     Naša myšlienka dostáva krok za krokom reálny obraz

     Naša myšlienka vybudovať hrnčiarsku dielňu a remeselný dvor získava svoj reálny obraz každým dňom. V mesiaci október sme realizovali ďalšie veľké i tie detailnejšie úpravy. Namontovali sme vykurovacie telesá, pripravujeme regály do sušiarne, pracovné dosky pre žiakov, informačné tabule, zakupujeme pracovný materiál i náradie. Hrnčiarsku dielňu už chránia mreže a plánujeme zabezpečiť priestor kamerovým systémom.

     Vonkajšie priestory budú zaujímavé drevenou výzdobou s ornamentmi s regionálnou tematikou. V tomto smere je nápomocný pán údržbár P. Pathó a sme radi, že do spolupráce zapojil aj našich žiakov, Veroniku a Sarah z IX.M.

     Veľmi peknou aktivitou bolo maľovanie lavíc a stoličiek samotnými pedagógmi 9. októbra 2015. Spoločná aktivita bola možnosťou pomôcť našej myšlienke a aj takýmto spôsobom ju podporiť. Odmenou bol chutný guľáš, ktorý pre nás navaril pán učiteľ P. Anderle. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí si toto piatkové popoludnie našli čas na spoločnú aktivitu na spoločné pracovné stretnutie!

         

         

      


     Spoznávame hrnčiarstvo v našom regióne

     V súvislosti s technickou prípravou hrnčiarskej dielne sme si kládli za povinnosť stretnúť sa s hrnčiarstvom priamo v našom okolí. Našou snahou bolo spoznať produkciu ako aj získať informácie praktického charakteru. Zaujímalo nás technické vybavenie dielne, práca s materiálom, vypaľovanie, techniky práce s keramikou, zdobenie a iné. To, čo nás nesmierne obohatilo, bolo stretnutie s ľuďmi, ktorí sa tomuto remeslu oddane a so srdcom venujú niekoľko desiatok rokov.

     Navštívili sme výrobné družstvo Šamotka v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktorá vznikla v júni 1950. Sortiment výrobkov tvoria kameninové sudy, keramické vázy a pekáče, kvetináče, keramické misy, žiaruvzdorné šamotové výrobky a krby. Veľká vďaka za umožnenie exkurzie patrí p.  Jánovi Národovi, predsedovi predstavenstva a pani Paulíne Kortišovej, ktorá nás areálom podniku previedla a zodpovedala nám všetky naše zvedavé otázky. (http://www.samotka.sk/)

     Veľmi príjemným stretnutím pre nás bola hrnčiarska dielňa keramikárky pani Danky Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian, ktorá 14 rokov tiež pôsobila v Šamotke. Vstúpiť za bránu jej dvora a do priestoru dielne bolo, akoby sme sa ocitli v inom rozprávkovom svete. Záhradka je plná kvetín v kombinácii výrobkami pani Bakšovej. Dielňa dýcha remeslom, ezoterikou, fantáziou. Mali sme opäť nespočetne veľa otázok, ale najúžasnejšie bolo vidieť pani Bakšovú za hrnčiarskym kruhom. Aj my sme si točenie na kruhu vyskúšali.  Zistili sme, že je dôležité poznať techniku, ale zároveň pochopili, že len tréningom sa vieme zlepšovať. Zároveň to bola vzácna skúsenosť, prvý skutočný kontakt kruh – hlina – ruky – technika. Ďakujeme pani Danke Bakšovej za krásne a plnohodnotne strávené popoludnie. Pripomíname, že výrobky D. Bakšovej sú označené značkou „Regionálny produkt GEMER – MALOHONT“.

       

       

      


     Predzáhradka "pred a po"

     Pracovné návyky, zručnosti bežného života, aj to sú kompetencie, ktoré má žiak získavať pre reálny praktický život. Snažíme sa žiakov viesť k starostlivosti o svoje prostredie, v ktorom trávia čas a učiť ich jednoduchým činnostiam: vytrhať burinu, vyplieť a okopať záhon, vyhrabať lístie, vyzametať priestor. Pre niekoho bežná činnosť, pre iného novinka. Na hodine Svet práce a Technika pracujú žiaci v tomto období v areáli školy, predovšetkým na Elokovanom pracovisku na Ulici D. Matejovie. Dokončili sme s deviatakmi a so žiakmi VIII.Š jesenné zazimovanie predzáhradky a výsledok „pred a po“ hovorí sám za seba.

                       

      


     Pocitový chodník

     Žiaci IV.B triedy oživili areál Elokovaného pracoviska ZŠ M. R. Štefánika na Ul. Dekréta Matejovie o nový objekt – POCITOVÝ CHODNÍK. Na hodine pracovného vyučovania sa potrápili s motykou, rýľom, lopatou a hrabľami, ale výsledok je nielen pastvou pre oči, ale bude plniť aj didaktickú funkciu v letnom období. Úlohou tohto chodníka bude masáž a regenerácia unavených chodidiel. V rámci vyučovacieho predmetu regionálna výchova je návrat k tradičnej chôdzi naboso cieleným zámerom vytvorenia tohto chodníka. Na chodník bol využitý materiál bežne dostupný pre toto ročné obdobie a bude možné ho neustále obmieňať počas celého roka, čím žiaci budú môcť neustále experimentovať a bádať citlivosť svojich, v súčasnej dobe, „rozmaznaných chodidiel“.

     Svetlana Gabľasová

       

        


     Technická príprava areálu

     V mesiaci september sme plne realizovali technickú prípravu areálu remeselného dvora na Elokovanom pracovisku na Ulici Dekréta Matejovie. Prebehla oprava vnútorných priestorov firmou Spodstav, s.r.o. a zaviedli sme v spolupráci s firmou Elib, s.r.o. elektrinu a svetlo. Čaká nás ešte vymaľovanie vnútorných a vonkajších priestorov.

     Pán školník P. Keszeg a pán údržbár p. Pathó pripravujú regály do sušiarne keramiky, v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi sme previezli štrk, ktorý bol kedysi súčasťou predzáhradky a bude tvoriť povrch pred hrnčiarskou dielňou. „Na ceste“ sú už aj hrnčiarsky kruh a hrnčiarska pec ako aj  základné náradie pre žiakov a na rozloženie čakajú zakúpené lavice.

     Prostredie našej „Dekrétky“ upravovali aj žiaci VIII.Š pod vedením pána učiteľa M. Jóžu a pani  riaditeľky G. Aláčovej. Vyhrabali a vyzametali celý areál, upravili jednotlivé políčka a pripravili ich na zimu. Lístie a trávu už dávame do nového kompostu, ktorý vytvoril pán Pathó. Čaká už len na vymaľovanie samotnými žiakmi v rámci hodín technika a svet práce.

     Na areál sa už spolu žiakmi IV.B teší aj pani učiteľka S. Gabľasová, ktorá pri hrnčiarskej dielni vytvorí tzv. pocitový chodník.

          

          


     Remeselný dvor pod starým orechom - začíname!

     Elokované pracovisko na Ul. Dekréta Matejovie je pre výchovno – vyučovací proces a mimovyučovaciu činnosť nenahraditeľný.

     Jedným zo zameraní školy je orientácia na regionálnu výchovu. V ŠkVP a iŠkVP máme v 1. a 2. ročníku predmet regionálna výchova a v inovovanom ŠkVP regionálnu výchovu v 8. ročníku.  Je teda naším cieľom poskytnúť žiakom možnosti, ako poznávať regionálne tradície aj v prostredí školy.

     V predchádzajúcom období sme na elokovanom pracovisku zásluhou záujmu PaedDr. S. Gabľasovej PhD vybudovali regionálnu izbu, ale zároveň sme mali potrebu rozvíjať túto oblasť ďalej. V školskom roku sme na základe iniciatívy Mgr. M. Jóžu vybudovali políčko, ktoré slúži žiakom na rozvoj praktických zručností v predmete pracovné vyučovanie, svet práce a technika. Tím pedagógov napísal projekt v rámci výzvy Ekopolis, ktorý nebol úspešný, čo nás ale neodradilo a „písali“ sme ďalej!

     Cez výzvu Raffeisen bank "Podpora vzdelávania" a hlasovanie za náš projekt priamo v banke sme získali finančný dar 1000 € na zakúpenie hrnčiarskeho kruhu a od Nadácie Tesco financie na zakúpenie hrnčiarskej pece, lavičiek, na realizáciu kurzu pre pedagógov. Naším cieľom je vybudovať remeselný dvor ako miesto pre odbornú výučbu a oddych. Opäť sme ponúkli spoluprácu Včeliemu kRaju a súčasťou bude aj vytvorenie „včelieho kútika“. A nielen to! Srdcom projektu je hrnčiarska dielňa, no chceme vytvoriť aj pocitový chodník, kompost, pod starým orechom oddychovú zónu, namiesto starého nevyužívaného pieskoviska pódium na kultúrne vystúpenia.

     Koncom augusta sme sa pustili do malej brigády s cieľom vypratať a poriadiť nevyužívané miestnosti. Pomáhali učitelia, thp pracovníci i aktivační pracovníci. Momentálne riešime sanáciu vnútorných priestorov a zavedenie elektriny.

     Veľmi významnú odbornú pomoc pri plánovaní budovania hrnčiarskej dielne nám poskytol p. Ladislav Sarvaš. Podarilo sa nám nadviazať kontakt s Výrobným družstvom Šamotka, Hrnčiarske Zalužany ako aj s p. Dankou Bakšovou, regionálnou umelkyňou v oblasti hrnčiarstva a už teraz sa tešíme na stretnutie s odborníkmi z „fachu“ v Hrnčiarskych Zalužanoch. Vyvrcholením realizácie aktivít bude „remeselný deň“ koncom októbra.

     Vážení priatelia!

     Privítame z Vašej strany akúkoľvek pomoc pri realizácii našej myšlienky, odbornú, personálnu i materiálnu. Radi sa stretneme so zaujímavými inšpiratívnymi ľuďmi v oblasti remesiel i regionálnych tradícií.  Za akúkoľvek podporu našej škole ďakujeme!

        

          

          

       

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie