PVO - archív, výzvy na predkladanie ponúk

    • Profil verejného obstarávania

    •  

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     -  Zakúpenie komponentov do centrálnej oddychovej zóny


     Termín prihlásenia: 09.08.2021
     Termín dodania:  30.09.2021

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava dlažby vnútorných schodísk


     Termín prihlásenia: 19.07.2021
     Termín dodania:  31.12.2021

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Zhotovenie novej elektrickej prípojky


     Termín prihlásenia: 27.11.2019
     Termín dodania: 08.12.2019

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - zabezpečenie lyžiarskeho kurzu


     Termín prihlásenia: 19.2.2019
     Termín dodania: 02.04.2019

      


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava pivničných priestorov


     Termín prihlásenia: 13.12.2016
     Termín dodania: 20.12.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Výroba a dodanie nábytku


     Termín prihlásenia: 13.12.2016
     Termín dodania: 20.12.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava bočného spoločného oplotenia


     Termín prihlásenia: 13.8.2016
     Termín dodania: 2.11.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Dodávka podlahy


     Termín prihlásenia: 3.9.2016
     Termín dodania: 4.10.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava triedy - výmena podlahy


     Termín prihlásenia: 3.9.2016
     Termín dodania: 4.10.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava vodovodnej prípojky


     Termín prihlásenia: 22.4.2016
     Termín dodania: 26.9.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Úprava terénu na multifunkčnom ihrisku


     Termín prihlásenia: 4.8.2016
     Termín dodania: 23.9.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Stavebné práce - oprava kanalizačnej prípojky


     Termín prihlásenia: 31.8.2016
     Termín dodania: 7.9.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Stavebné práce - Výroba a montáž lavičiek


     Termín prihlásenia: 28.5.2016
     Termín dodania: 28.7.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Drevená detská zostava


     Termín prihlásenia: 28.5.2016
     Termín dodania: 27.7.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Stavebné práce - oprava strechy, dlažby, vodovodu, výroba oceľovej skrinky


     Termín prihlásenia: 5.4.2016
     Termín dodania: 12.5.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Stavebné práce - oprava kotvenia telocvičného náradia


     Termín prihlásenia: 5.4.2016
     Termín dodania: 12.5.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Škola v prírode


     Termín prihlásenia:31.1.2016
     Termín dodania: 12.6 - 17.6.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Učebnice


     Termín prihlásenia:20.4.2016
     Termín dodania: 9.6.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Škola v prírode


     Termín prihlásenia:24.1.2016
     Termín dodania: 30.5 - 3.6.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Lyžiarsky kurz


     Termín prihlásenia:4.11.2015
     Termín dodania:1.2 - 5.2. 2016


     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Lyžiarsky kurz


     Termín prihlásenia:14.12.2015
     Termín dodania:14.3. - 18.3.2016

      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Výmena výdajných okien a výroba regálov


     Termín prihlásenia:17.2.2016
     Termín dodania:4.3.2016

      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava podlahy a jej konštrukcie


     Termín prihlásenia:19.2.2016
     Termín dodania: 8.3.2016

      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - Oprava keramickej dlažby v jedálni


     Termín prihlásenia:19.2.2016
     Termín dodania: 8.3.2016


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - dodanie výpočtovej techniky - notebooky ACER, Lenovo + príslušenstvo


     Termín prihlásenia:7.12.2015
     Termín dodania:14.12.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - stavebné práce – Oprava elektroinštalácie, krytiny a rozvodov kúrenia, Lučenec


     Termín prihlásenia:7.12.2015
     Termín dodania:15.12.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 

     - dodanie detskej drevenej dvojhodačky - v súlade so všetkými platnými technickými normami

     Termín prihlásenia:7.11.2015
     Termín dodania:16.11.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - stavebné práce – Oprava hospodárskej miestnosti na ul. Dekréta Matejovie, Lučenec


     Termín prihlásenia:30.4.2015
     Termín dodania:30.9.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - stavebné práce spojené s opravou výdajnej školskej jedálne

     Termín prihlásenia:9.12.2014
     Termín dodania:25.2.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - skriňa  2,15m x 1mx 0,45m – 4ks
     - pracovný pult 2,58m x 1,05m x 0,7m – 1ks
     - Skrinka nad pracovný pult 2,58m x 1,28m x 0,3m – 1ks


     Termín prihlásenia:26.2.2015
     Termín dodania:28.3.2015


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec
     ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
     - skrinka do triedy 2m x 1m- 2ks
     - skrinka do triedy 1,8m x 0,84m- 2ks
     - poličky do zborovne 8,8m
     Termín prihlásenia:31.12.2013
     Termín dodania:31.1.2014


      

     VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY.


     Identifikácia obstarávateľa:
     ZŠ M.R.Štefánika, Haličská cesta 1191/8
     984 03 Lučenec

      ZŠ vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 

          - Domontáž klimatizácie do motorového vozidla Fiat Ducato 2.3, r.v. 2011

          -Termín prihlásenia: do 15.2.2014   

          - Termín dodania: do 30.4.2014

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie