PVO - archív, výzvy na predkladanie ponúk

    • Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH

    •  

     SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1000 € BEZ DPH


     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie  I. štvrťrok 2013  :

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     4785,53€ Počítače 4 ks, notebooky 4 ks Print Trade, s.r.o., Lučenec
     6511,46€ netbooky 26 ks Print Trade, s.r.o., Lučenec
     2010,00€ Software pre jazykovú učebňu IVEKO, s.r.o., Hlohovec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie  II. štvrťrok 2013  :

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     1378,56€ Oprava omietok SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     1616,02€ Oprava garáže SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     4773,12€ Stavebné práce SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     9190,00€ Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia vykurovacieho systému Ing. Eliška Kollárová, Lučenec
     3000,00€ Elektrický varný kotol TELESYS Slovakia s.r.o., Bratislava

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie  III. štvrťrok 2013  :
     Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
     1475,51€ Regále TELESYS Slovakia s.r.o., Bratislava
     2681,72€ Oprava omietok a pokládka podláh SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     2639,39€ Lavice, stoličky MY DVA Slovakia, s.r.o., Bratislava
     2800,03€ Notebooky 8 ks Print Trade, s.r.o., Lučenec
     1442,26€ Dodanie kancelárskych potrieb Tibor Varga TSV Papier , Lučenec

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie  IV. štvrťrok 2013  :
     Hodnota zakázky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
     1051,27€ Stoly do ŠJ,  nerezové 5ks Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI, Koprivnica
     1205,45€ Hračky LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice
     1364,76€ Brány 3ks OSTPOL Lučenec s.r.o, Lučenec

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie  I. štvrťrok 2014  :
      Hodnota zakázky                 Predmet zakázky  Úspešný uchádzač
     1165,00€ Skrine Norbert Trizna – Norwood, Lučenec
     2036,16€ Regále, stoly SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     2076,00€ Klimatizácia do motorového vozidla AUTO – KLIMA Bratislava s.r.o., Bratislava

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie II. štvrťrok 2014  :
      Hodnota zakázky  Predmet zakázky  Úspešný uchádzač
     1402,00 Skrine Norbert Trizna – Norwood, Lučenec

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie IV. štvrťrok 2014  : 

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     1296,91€

     Všeobecný materiál

     TSV Papier, Lučenec

     2000,00€

     Stavebné práce

     COSTRUO, spol. s r.o. Lučenec

     1314,60

     Všeobecný materiál

     TSV Papier, Lučenec

     1274,29€

     žiarovky

     MURAT CK spol. s r.o. Lučenec

     5000,00€ Stavebné práce – oprava ŠJ COSTRUO, spol. s r.o. Lučenec

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie III. štvrťrok 2014  : 

     Hodnota zakázky

     Predmet zakázky

     Úspešný uchádzač

     1679,16€

     Stravné lístky

     Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava

     1972,34€

     Elektroinštalačné práce

     ELIB s.r.o. Lučenec

     2500,72€

     Stoly, stoličky do jedálne

     MY DVA Slovakia s.r.o. Bratislava

     1200,00€

     Plastové okná

     PRP-PLASTY, s.r.o. Veľký Krtíš

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie I. štvrťrok 2015  : 

     Hodnota zakázky

     Predmet zakázky

     Úspešný uchádzač

     2214,00€

     Nábytok na mieru

     Norbert Trizna – Norwood, Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie II. štvrťrok 2015  : 

     Hodnota zakázky

     Predmet zakázky

     Úspešný uchádzač

     6197,76€

     Stavebné práce – oprava hospodárskej miestnosti

     SPODSTAV, s.r.o., Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie IV. štvrťrok 2015  : 

     Hodnota zakázky

     Predmet zakázky

     Úspešný uchádzač

     1425,00€

     Detská drevená dvojhodačka

     SPODSTAV, s.r.o., Lučenec

     2299,43€ Oprava elektroinštalácie, krytiny a rozvodov kúrenia SPODSTAV, s.r.o., Lučenec
     1377,01€ Nákup výpočtovej techniky ( notebooky a prísl.) DATEX LC s.r.o., Dobroč

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie I. štvrťrok 2016  : 

     Hodnota zakázky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
     6020,00€ Lyžiarsky kurz KRPÁČOVO, s.r.o. , Dolná Lehota
     6790,37€ Výmena výdajných okien, výroba regálov SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     3055,30€ Oprava podlahy a jej konštrukcie v triede ZŠ SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     1450,52€ Oprava keramickej dlažby v jedálni ZŠ SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     5500,00 Lyžiarsky kurz KRPÁČOVO, s.r.o, Dolná Lehota

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie II. štvrťrok 2016  : 

     Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
     3400,00€ Škola v prírode Jozef Starinský - INPROSTAV, Stará Ľubovňa
     3104,08€ Učebnice MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Bratislava
     3800,00€ Škola v prírode Tralaland servis, s.r.o., Nitra
     3409,68€ Výroba oceľovej skrinky, opravy SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     2088,00€ Oprava kotvenia telocvičného náradia SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec

      

      

      

      

      

      

      

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie III. štvrťrok 2016  : 

     Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
     2104,55€ Výroba a montáž lavičiek SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     4663,65€ Drevená detská zostava SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     4959,85€ Oprava kanalizačnej prípojky SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     4896,72€ Úprava terénu na multifunkčnom ihrisku Jaroslav Spodniak - AJA , Lučenec
     1997,52€ Oprava vodovodnej prípojky SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €,
     za obdobie IV. štvrťrok 2016  :

     Hodnota zákazky Predmet zákazky Úspešný uchádzač
     4135,08€ Oprava triedy SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     2595,24€ Dodávka podlahy SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     4258,74€ Oprava bočného spoločného oplotenia SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     3734,88€ Oprava pivničných priestorov SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec
     2292,00€ Výroba a dodanie nábytku SPODSTAV, s.r.o. , Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie IV. štvrťrok 2017  :

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     13 758,16 €

     Učebné pomôcky

     PEDRO SPORT s.r.o. , Ľ. Štúra 2159/5 98401 Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie I. štvrťrok 2018  :

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     8 100,00

     Poskytnutie služieb počas lyžiarskeho kurzu

     KRPÁČOVO, s.r.o. Dolná Lehota

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie II. štvrťrok 2018  :

     Hodnota zákazky

     Predmet zákazky

     Úspešný uchádzač

     6240,00

     Poskytnutie služieb počas školy v prírode

     CK FANY s.r.o.  Hrnčiarska 2/A

     040 01 Košice

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie IV. štvrťrok 2018  :

     Hodnota zakázky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
     12 780,00 € Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie jazykovej učebne a knižnice PROART s.r.o. Levice
     12 561,50 € Vybudovanie detského ihriska SPODSTAV s.r.o. Lučenec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie II. štvrťrok 2019  :

     Hodnota zakázky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
     7500,00 € Lyžiarsky kurz Čemma, s.r.o. Hlohovec

      

     Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € bez DPH,
     za obdobie IV. štvrťrok 2019  :

     Hodnota zakázky Predmet zakázky Úspešný uchádzač
     17 792,32 €
     Zhotovenie novej elektrickej prípojky SPODSTAV s.r.o. Lučenec
     57 840,00 €
     Rekonštrukcia vykurovacieho systému RÚR GAS - PLUS s.r.o. Lučenec

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie